12 listopada 2022

Bank BNP Paribas & Szlachetna Paczka  

Już ponad 50 Rodzin ze Szlachetnej Paczki zostało wybranych i znalazło już swoich Darczyńców wśród pracowników Banku BNP Paribas. Dziękujemy i zapraszamy wszystkich do mądrego pomagania. 

Bank BNP Paribas wspiera Szlachetną Paczkę jako partner strategiczny od 5 lat, przekazując na ten cel ponad 4,7 m zł. Partnerstwo zapoczątkowali oddolnie sami pracownicy, którzy zgłosili, swoje zaangażowanie w inicjatywę. Trwająca pięć lat współpraca stała się wzorem współdziałania organizacji pozarządowej z biznesem.   

Bank BNP Paribas realizuje też największy program wolontariatu pracowniczego w historii Szlachetnej Paczki. 

Wszystko zaczęło się wiele lat temu z inicjatywy pracowników, którzy oddolnie angażowali się w pomoc potrzebującym rodzinom. Z czasem świadomość i chęć współpracy rosła. Tak dynamiczny rozwój wewnętrznej akcji wolontariackiej nie byłby możliwy bez Fundacji BNP Paribas, która od początku koordynuje i wspiera zaangażowanie bankowych liderek i liderów. 

– Jednym z celów działalności Fundacji BNP Paribas jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dlatego współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA doskonale wpisuje się w realizację naszej misji, a Szlachetna Paczka to dla nas szczególnie ważny projekt. Te 5 lat partnerstwa strategicznego zaowocowało wsparciem 479 rodzin, a także zaangażowaniem ponad 3 tysięcy pracowników banku. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ z okazji obchodów 200-lecia Grupy BNP Paribas, chcemy obdarować aż 200 rodzin – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas. 

Oprócz wsparcia finansowego i pomocy niesionej w ramach wolontariatu pracowniczego, Bank BNP Paribas aktywnie angażuje się w promocję pomagania, realizując ogólnopolskie kampanie, takie jak “Pomaganie jest fajne”, czy włączając swoich Klientów w działania na rzecz Szlachetnej Paczki. Klienci mogą m.in. wymieniać punkty zebrane w programie lojalnościowym mamBONUS na vouchery wspierające Paczkę, a także zaangażować się w projek finansowo za pośrednictwem strony www.pomaganiejestfajne.pl

– Cieszymy się myśląc o kolejnym roku wspólnego pomagania – mówi na progu Kampanii Dominika Langer-Gniłka, Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia. Nasza współpraca nieustannie się rozwija i angażuje się w nią coraz więcej osób, zespołów i Klientów banku. Dzięki Waszemu wsparciu Szlachetna Paczka może docierać do kolejnych potrzebujących i zmieniać ich świat. Nasza współpraca to też przykład wyjątkowej kooperacji opartej na wspólnych wartościach, dzięki czemu możemy wyznaczać nowe kierunki na rynku i dawać innym przykład, jak pomagać mądrze. 

Więcej o współpracy Szlachetnej Paczki i Banku BNP Paribas przeczytasz tutaj: BNP Paribas – Partner Strategiczny Szlachetnej Paczki