8 września 2023

„Co dobrego u Ciebie w firmie?”– Szlachetna Paczka rusza z kampanią promującą wolontariat pracowniczy

„Razem możemy dużo dobrego” – przekonują organizatorzy Szlachetnej Paczki, którzy w najnowszej kampanii zachęcają do udziału w wolontariacie pracowniczym. Program wolontariatu pracowniczego to propozycja dla firm, którym zależy na efektywnych i łatwych we wdrożeniu działaniach CSR, które zintegrują pracowników wokół wspólnego, dobrego celu. Szlachetna Paczka od lat umożliwia i ułatwia czynienie dobra – także w biznesie.

Pomoc ze Szlachetną Paczką może być realizowana w różnych miejscach – w szkołach, wśród znajomych, z bliskimi. Również w pracy, gdzie wydaje się to o tyle łatwe, że mamy już grupę współpracujących ze sobą osób, wspólną przestrzeń, narzędzia, które pomagają w organizacji.  A jeśli pomaganiu sprzyja pracodawca, to mamy warunki idealne – mówi Konrad Kruczkowski, Wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Bank BNP Paribas – przykład wolontariatu pracowniczego z Paczką

Pomoc potrzebującym, a obok tego wzbudzanie poczucia dumy wśród pracowników, budowanie emocjonalnej więzi Klientów z marką – wolontariat pracowniczy to działanie, które przynosi realne korzyści. Przykładem, na który powołuje się Szlachetna Paczka jest partnerstwo strategiczne z Bankiem BNP Paribas, który od 2018 roku angażuje swoich pracowników w działania pomocowe.

Programy i inicjatywy, które realizujemy, mają charakter inwestycji społecznych i pozwalają na długofalowe działania, dające trwałe efekty. Idea pomocy realizowanej przez Szlachetną Paczkę jest spójna z odpowiedzialną postawą Banku i Fundacji BNP Paribas. Chcemy mądrze wspierać najbardziej potrzebujące osoby. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same – przekonuje Przemek Gdański, prezes Banku BNP Paribas.

Na czym polega realizacja wolontariatu pracowniczego z Paczką?  

Szlachetna Paczka wspiera rodziny i osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. Jeśli firma zdecyduje się na wolontariat pracowniczy z Paczką, to jej pracownicy pomogą w realizacji tego celu. A to oznacza, że w listopadzie wybiorą z internetowej bazy rodziny ze swojej okolicy, a następnie zorganizują dla nich pomoc. Na każdym etapie wdrażania wolontariatu pracowniczego firma otrzyma wsparcie od ekspertów Szlachetnej Paczki.

W Szlachetnej Paczce w ostatniej edycji aż 45,7% rodzin otrzymało pomoc od firm i instytucji. Sam Bank BNP Paribas tylko w 2022 roku przygotował pomoc dla aż 200 wybranych rodzin. 

Więcej informacji o modelu wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką znajdziesz na stronie www.wolontariatwfirmie.pl.

Wolontariat pracowniczy – gotowe rozwiązanie Szlachetnej Paczki 

Dobre praktyki związane z realizacją modelu wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką prezentuje Bank BNP Paribas, który jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki i liderem wolontariatu pracowniczego w Paczce. W ramach tej współpracy zainspirował – tylko w ostatnim roku – 3 tysiące osób do działań wolontaryjnych. To największa tego typu współpraca w historii programu.  

Jako Bank zmieniającego się świata, czynnie uczestniczymy w procesach przemian społecznych, a kwestie związane z mądrym pomaganiem są dla nas wyjątkowo ważne. Każdego roku widzimy wśród naszych pracowników bardzo duże zaangażowanie, potrzebę pomagania innym. Stowarzyszenie WIOSNA ze swoim doświadczeniem w tym zakresie wspiera naszą organizację i pracowników, pomaga dotrzeć do ludzi, którzy są w trudnej sytuacji – mówi Andrzej Ząbek, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.  

Co dobrego u Ciebie w firmie? Zobacz spot promujący wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką: ​

Wolontariat pracowniczy – krok po kroku  

Skalę wolontariatu pracowniczego można dostosować do możliwości firmy i branży.   

Nie trzeba się obawiać wprowadzenia wolontariatu pracowniczego w swojej firmie, ten proces jest dosyć prosty. To wspaniałe nie tylko przez aspekt społeczny, ale też integracyjny, wspólne pomaganie łączy pracowników różnych działów i specjalizacji. Serdecznie zachęcam wszystkich do tego, żeby taki wolontariat u siebie wprowadzali – mówi Maria Gawlikowska, ekspertka ds. projektów społecznych Fundacji BNP Paribas oraz wolontariuszka w swojej firmie.

„Razem możemy wiele dobrego” przekonują organizatorzy Szlachetnej Paczki. Jeżeli chcesz wypróbować wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką w swojej firmie, skontaktuj się z organizatorami za pomocą adresu: [email protected]. 

W odpowiedzi eksperci z programu społecznego poprowadzą twoją firmę przez cały proces. Zapewnią doradztwo i wsparcie na wszystkich etapach: od analizy potrzeb, przez dobór narzędzi komunikacyjnych, aż po podsumowanie i podziękowanie.

Rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce ​

Paczka to rozpoznawalna marka, ciesząca się sympatią i zaufaniem Polaków, co daje szansę na to, by idea wprowadzania wolontariatu pracowniczego w Polsce zataczała coraz szersze kręgi. („Organizacja Szlachetna Paczka zdecydowanie budzi sympatię wśród Polaków, co potwierdza czterech na pięciu badanych (83%)” – badanie KANTAR z marca 2022 r.).  

Pomaganie z Paczką to zawsze dobry pomysł. Integruje i uwalnia piękne emocje. Gorąco polecam – zachęca Przemysław Furlepa z Banku BNP Paribas.