17 stycznia 2023

Firma bp i WIOSNA  –  razem w pomaganiu od 2007 roku

Współpraca – firmy i Stowarzyszenia – trwa nieprzerwanie od 2007 roku. Przez ten czas firma bp włącza się nie tylko w całoroczne wsparcie Stowarzyszenia, ale również w inicjatywy, które są odpowiedzią na niespodziewane wyzwania, jak pandemia Covid-19 czy kryzys humanitarny w Ukrainie. W 2022 r. dzięki rekordowemu wsparciu finansowemuod bp, które wyniosło prawie 10 mln złotych, Stowarzyszenie mogło zorganizować pomoc dla ludności uchodźczej z Ukrainy w ramach Solidarnej Paczki, a następnie Szlachetnej Paczki, dla dzieci uchodźców objętych programem Akademii Przyszłości, a także wspierać lokalne organizacje pozarządowe oraz ich działania pomocowe na rzecz przyjaciół z Ukrainy. Firma bp jak co roku jest też partnerem obydwu programów społecznych Stowarzyszenia: Akademii Przyszłości oraz Szlachetnej Paczki.  

Współpraca odbywa się na kilku poziomach. Firma oferuje wsparcie finansowe, organizacyjne i komunikacyjne, a także inspiruje swoich pracowników do pomagania poprzez wolontariat pracowniczy, a klientów poprzez akcje promocyjno-sprzedażowe. Można śmiało napisać, że bp w Polsce razem z WIOSNĄ buduje społeczeństwo obywatelskie. I to na wiele sposobów.  

Nieprzerwane partnerstwo od 2007 r.  

16 lat temu firma bp – jako jedna z pierwszych – uwierzyła w powodzenie programów społecznych Stowarzyszenia WISONA. Najpierw wspierała finansowo Akademię Przyszłości, która pomaga uwierzyć w siebie dzieciom z niską samooceną. Następnie firma swoim wsparciem objęła również Szlachetną Paczkę. Współpraca trwa nieprzerwanie do dzisiaj i odbywa się w ramach programu corporate giving. 

Zaangażowanie eksperckie bp w rozwój Stowarzyszenia WIOSNA 

Od początku współpracy Stowarzyszenie mogło liczyć na wsparcie merytoryczne i kompetencyjne pracowników firmy bp w ramach wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu, w pierwszych latach funkcjonowania Stowarzyszenia, pracownicy WIOSNY korzystali z eksperckiej wiedzy, która pozwoliła rozwijać się i profesjonalizować w obszarze finansów, HR, marketingu czy zarządzania organizacją. 

Wolontariat firmy bp 

To już tradycja, że pracownicy bp co roku wybierają rodziny w potrzebie, dla których przygotowują Paczkę z pomocą. Rok temu firmowi wolontariusze przygotowywali paczki – wyjątkowo – dwa razy w roku. W czerwcu dla uchodźców z Ukrainy w Solidarnej Paczce i w grudniu dla potrzebujących rodzin ze Szlachetnej Paczki.   

W Akademię Przyszłości pracownicy bp angażują się poprzez zbiórki albo organizację wydarzeń dla dzieci, w formule tzw. Fotelu Prezesa, gdzie dzieci mają okazję poznać od środka pracę firmy. 

Punkty Payback i akcje promocyjno-sprzedażowe 

Wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem umożliwia zaangażowanie zarówno samej firmy, jej pracowników, jak i klientów. Zaangażowanie przybiera różne formy. Uczestnicy programu Payback przekazują punkty na rzecz Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości, a także wspierają Stowarzyszenie poprzez akcje promocyjno-sprzedażowe z produktami w sklepie czy kartami paliwowymi bp supercard. 

Firma bp – partner strategiczny projektu Solidarna Paczka   

Dzięki zaangażowaniu bp WIOSNA może realizować swoje stałe, flagowe projekty, ale także efektywnie reagować na bieżące potrzeby społeczne. I tak dzięki wsparciu finansowemu bp Stowarzyszenie WIOSNA mogło zrealizować w czerwcu 2022 r. Solidarną Paczkę, czyli specjalną edycję Szlachetnej Paczki skierowaną do ludności uchodźczej z Ukrainy.  

Do momentu powstania tego projektu, osoby uciekające przed wojną otrzymywały pomoc kierowaną do wszystkich, a więc często nie uwzględniającą indywidualnych potrzeb. W Solidarnej Paczce to się zmieniło – uchodźcy otrzymali wsparcie, które było efektem postrzegania  potrzebujących nie jako część zbiorowości, ale pojedynczych osób z indywidualnymi niedostatkami.   

Wolontariusze docierali do rodzin, dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami. Solidarna Paczka była dla nich odpowiednią formą pomocy w tej trudnej sytuacji – pozwalała złapać oddech, odciążyć niewielki budżet, ale też pomogła w rozpoczęciu życia w nowym miejscu.       

Akademia Przyszłości również włączyła się w pomoc, wspierając część dzieci uchodźców, które znalazły się w polskich szkołach Stowarzyszenie WIOSNA mogło szybko i adekwatnie zareagować na tak trudną sytuację, dzięki wsparciu partnerów biznesowych, a szczególnie firmy bp.  

bp SuperCard dla wolontariuszy Paczki i NGO 

Kolejną formą wsparcia ze strony bp dla ludności uchodźczej z Ukrainy, obok pomocy finansowej, były przedpłacone karty pomocowe, za które można było dokonać zakupu paliwa i żywności na stacjach bp w całej Polsce. Szlachetna Paczka dystrybuowała karty wśród swoich wolontariuszy, tak, aby mogli docierać do miejsc, gdzie pomoc była najbardziej potrzebna. Paczka podzieliła się kartami również z innymi organizacjami NGO, które dzięki temu mogły docierać z pomocą humanitarną do potrzebujących na terenie Ukrainy, a także wspierać uchodźców w Polsce.  

Zarówno wsparcie pieniężne, jak i w postaci kart pomocowych dało możliwość wspólnego kontynuowania idei mądrej pomocy – zaplanowanej, długofalowej i odpowiadającej na bieżące  potrzeby. 

Kolejny rok z rzędu razem – Stowarzyszenie i firma  bp – dzielą się dobrem i mnożą pomoc. Szlachetna Paczka dziękuje swojemu Partnerowi za wieloletnią i owocną współpracę.