17 listopada 2022

Lekcja dobra – szkoły w całej Polsce angażują się w Szlachetną Paczkę

Szkolna Paczka to inicjatywa Szlachetnej Paczki, w ramach której placówki edukacyjne przygotowują paczki dla najbardziej potrzebujących. Udział w akcji, to także lekcje dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, sprawczości każdego z nas, a także o tym, że dobro to wynik dzielenia. Trwa 22. edycja Szlachetnej Paczki. Można już przygotowywać paczki dla wybranych rodzin.

Najlepiej całą klasą albo szkołą

Szlachetną Paczkę najlepiej robi się w grupie. Szkolna Paczka pokazuje, jak łatwo zrobić ją w jednej klasie lub wspólnie z innymi klasami – można także zaprosić do inicjatywy przyjaciół danej placówki edukacyjnej.

Aż 42% wszystkich szlachetnych paczek tworzonych jest w firmach, szkołach i instytucjach. Organizują się tam grupy entuzjastów, liczące ponad 30 osób, które przygotowują paczki dla potrzebujących. Potwierdza to zasadę, że w grupie raźniej.

O tym, jak łatwo i szybko można to zrobić w szkołach i przedszkolach, mówi plan 10 kroków na www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce/.

„Uzyskujemy – dzięki przygotowaniu Szkolnej Paczki – coś, co jest celem tak naprawdę bardzo wielu nauczycieli, nauczycielek, czyli integrację. Integrację nie tylko na poziomie klasy, ale także w szerszym wymiarze, integrację na poziomie społeczności szkolnej, a nawet społeczności lokalnej. Zaczynamy współpracować ze sobą: rodzice, nauczyciele i nauczycielki dzieci. To jest po prostu petarda!” – mówi Przemysław Staroń, ambasador akcji, polski nauczyciel i wykładowca. W 2018 uhonorowany tytułem Nauczyciel Roku.

Dlaczego warto zrobić Paczkę w szkole czy przedszkolu?

Przygotowywanie paczki w szkole lub przedszkolu to lekcja dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który mimo, że jest zupełnie obcy – jest ważny. To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat. Dzieci i młodzież przygotowując pomoc dla konkretnej rodziny, mają możliwość realnie zmienić jej losy. Działanie w Szkolnej Paczce to także okazja do zajęć praktycznych, podczas których młodzi zaobserwują, że „Dobro to wynik dzielenia”.

Lekcja na dzisiejsze czasy

Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Warto im pomagać – wspólnie ze Szlachetną Paczką.

„Dzielenie się z innymi to najpiękniejsza forma mnożenia dobra. Jest w nas zakorzeniona tak głęboko, że nawet mając niewiele, potrafimy dostrzec kogoś, kto ma mniej i mu pomóc. Dzielenie się jest ludzkim odruchem. Dlatego tak ważne jest, by dostrzec potrzeby tych, którzy mają gorzej w życiu i zareagować” – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szkolnej Paczki.

Plan zajęć dla najmłodszych w Szkolnej Paczce

Od 12 listopada można wybrać rodzinę na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W tym czasie dzieci i młodzież mogą zdobyć wiedzę i doświadczenie, których nie znajdą na żadnej lekcji w programie szkolnym, ani na wiedzy o społeczeństwie, ani na lekcji wychowawczej. Na matematyce też nikt im nie powie, że wynikiem dzielenia jest dobro. To może być bardzo dobry czas dla wszystkich zaangażowanych w przygotowywanie paczki.

Młode pokolenie zyska świadomość, że ma wpływ na otacząjący świat, ponieważ przygotowując pomoc dla konkretnej rodziny, dzieci mają możliwość realnie zmienić jej losy. Uczniowie dowiedzą się również, że niedaleko żyją osoby, które potrzebują wsparcia. Te osoby znalazły się w trudnej sytuacji, nie ze swojej winy – z powodu choroby, zdarzenia losowego, starości, samotności, pandemii, wojny.

„To, co ważne dla mnie jako nauczycielki i opiekuna wolontariatu szkolnego, to możliwość zaangażowania dzieci do działania i pomocy. Uczą się w ten sposób empatii, otwarcia na drugiego człowieka, całkiem dla nich obcego” – mówi Anna, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 159 w Krakowie i dodaje: „Tego typu działania mogą zainspirować młode pokolenie do kolejnych działań na rzecz innych, a może w przyszłości do stworzenia równie inspirującego projektu”.

Przygotowanie paczki w szkole może być też świetną okazją do lekcji o przedsiębiorczości i dobrej organizacji pracy. Dzieci dowiedzą się również, na czym polega mądra pomoc Szlachetnej Paczki. To odpowiedź na realne potrzeby, ale też relacja z drugim człowiekiem, który jest przez nas zauważony.

„Jestem nauczycielką w szkole podstawowej w Krakowie i od wielu lat wspieramy Paczkę. Przede wszystkim jest w nas chęć pomocy innym, ale także świadomość, że pomoc udzielana przez Paczkę jest dokładnie przemyślana, skierowana do konkretnych osób z określonymi potrzebami” – mówi Anna, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 159 w Krakowie.

Przedszkola również biorą udział w Szlachetnej Paczce.

„Dzieci z naszego przedszkola – razem z rodzicami i personelem – w ciągu ostatnich lat przygotowały 7 Szlachetnych Paczek. W malutkich, bardzo wrażliwych serduszkach, dopiero rodzi się chęć niesienia pomocy innym ludziom. Dzięki wspólnemu działaniu przy Paczce, dzieci otrzymały konkretne wskazówki, jak można pomagać. Przede wszystkim było to motywowanie rodziców, dzielenie się tym, co mam, dopytywanie o historie Rodzin. Nie mam jednak wątpliwości, że najważniejsza dla dzieci była ta część, która w 100% zależała od nich, czyli… przygotowanie laurki– mówi z uśmiechem Krystyna, nauczycielka w przedszkolu na śląsku.

Korzyści dla nauczycieli

Przygotowywanie paczki dla potrzebujących jest świetną okazją do poruszenia nowych tematów z dziećmi i młodzieżą. Dlatego każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki, może skorzystać z gotowych materiałów informacyjnych – które pozwolą rozpropagować akcję w danym miejscu oraz materiałów edukacyjnych, które ułatwią przeprowadzenie zajęć na tematy związane z pomaganiem, empatią. Znaleźć je można tutaj: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce/.

Wspólne przygotowywanie paczki, pomoże także w integracji środowiska szkolnego: dzieci, rodziców i pracowników szkoły.

Po Weekendzie Cudów zaangażowane szkoły i przedszkola otrzymają specjalny certyfikat za udział w Szlachetnej Paczce, który można powiesić w honorowym miejscu i każdego dnia czerpać przyjemność ze wspomnień udziału w Paczce!

Dokładna instrukcja 10 kroków, jak zrobić paczkę w szkole albo przedszkolu znajduje się tu: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce/.