20 czerwca 2022

Partnerzy biznesowi i Szlachetna Paczka – razem dla Uchodźców z Ukrainy

Razem dla Uchodźców z Ukrainy – to hasło Solidarnej Paczki, za którym kryją się również wspólne działania Stowarzyszenia WIOSNA z partnerami biznesowymi na rzecz uciekających przed wojną. Zaprzyjaźnieni partnerzy różnią się branżą, w której działają oraz misją, którą realizują – i dzięki tej różnorodności ich wsparcie wzajemnie się uzupełnia, umożliwiając Szlachetnej Paczce wielowymiarową pomoc.

Солідарна Пачка

Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie Szlachetna Paczka jest zaangażowana w niesienie pomocy. Wolontariusze projektu dostarczają pomoc materialną, logistyczną, szukają mieszkań, wspierają działania samorządów, są obecni w punktach pomocowych i po obu stronach granicy.

Paczka uruchomiła Centrum Informacyjne „Połączeni dla Ukrainy”, które zbiera informacje o tym, gdzie zaangażowanie jest obecnie najbardziej potrzebne, które organizacje aktualnie potrzebują rąk do pracy i wsparcia. W ten sposób łączy instytucje, organizacje pozarządowe, oddolne inicjatywy, udostępnia dalej informacje i wiedzę. Szlachetna Paczka współtworzyła również całodobowy punkt pomocowy „Żyj w Krakowie”.

Z myślą o rodzinach uchodźczych zorganizowano także specjalną edycję Szlachetnej Paczki, tzw. Solidarną Paczkę – skierowaną do osób, które znalazły w Polsce schronienie przed wojną.

To wszystko było i jest możliwe – w dużej mierze – dzięki wsparciu finansowemu i usługowemu zaprzyjaźnionych firm.

Spektrum wparcia od zaprzyjaźnionych firm

Formy wsparcia, które otrzymuje Stowarzyszenie WIOSNA od partnerów, są różnorodne i wzajemnie się uzupełniają: od kart przedpłacowych na paliwo i jedzenie, poprzez vouchery na wynajem samochodów, po granty, dotacje i organizowane zbiórki – ta całościowa pomoc umożliwia Szlachetnej Paczce reagować szybciej i sprawniej, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym.

Wsparcie firmy bp – przekazujemy dalej

Firma bp po raz kolejny łączy siły ze Stowarzyszeniem WIOSNA, aby pomagać tym, którzy znaleźli się w wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Dzięki rekordowemu wsparciu finansowemu od bp, wolontariusze Paczki mogą docierać z pomocą do uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. To z myślą o nich Stowarzyszenie przygotowało projekt Solidarna Paczka, którego partnerem strategicznym jest firma bp.

Firma bp przekazała również organizatorom Paczki karty pomocowe, które są honorowane na stacjach bp w całej Polsce. Karty są dystrybuowane m.in. wśród wolontariuszy, którzy mogą pomagać, nie martwiąc się dodatkowymi kosztami związanymi z transportem.

Zarówno wsparcie pieniężne, jak i w postaci kart pomocowych daje możliwość wspólnego kontynuowania idei mądrej pomocy – zaplanowanej, długofalowej i odpowiadającej na zmieniające się potrzeby.

Biedronka – razem lepiej i bardziej

Biedronka była z potrzebującymi pomocy już od pierwszych dni wojny. Dzięki szybkiej reakcji pracowników w ciągu 24 godzin udało się uruchomić system IT do zbiórki przykasowej w całym kraju. Dzięki niej w prosty i szybki sposób klienci mogą wesprzeć organizacje pomocowe, działające na rzecz Ukrainy. Jednym z beneficjentów tej akcji jest Szlachetna Paczka. Dzięki wsparciu klientów Biedronki może ona prowadzić projekty pomocowe na rzecz rodzin uchodźczych.

TK Maxx, Cisco, GlobalGiving – inspirują do pomagania

Zaprzyjaźnione firmy inspirują swoich pracowników, przyjaciół i klientów do pomagania, okazując tym samym wielkie zaufanie Szlachetnej Paczce:

TK Maxx przeprowadził zbiórkę funduszy we wszystkich sklepach w Polsce. Klienci mogli wrzucać datki do specjalnie oznakowanych puszek. Cała uzbierana kwota została przeznaczona na wsparcie projektów, które Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości realizują na rzecz rodzin uchodźczych z Ukrainy.

Cisco w odpowiedzi na kryzys humanitarny, przyznało Szlachetnej Paczce grant, z którego środki przeznaczono na pomoc najbardziej potrzebującym i rozwój paczkowych projektów. Cisco wspiera cele, które sprzyjają tworzeniu przyszłości w taki sposób, by przynosiła korzyści wszystkim – zarówno społecznościom, jaki i całej planecie.

GlobalGiving wsparło organizację Solidarnej Paczki dotacją. W odpowiedzi na sytuację, w jakiej znalazło się społeczeństwo ukraińskie, uruchomiono Fundusz Pomocy Kryzysowej w Ukrainie, w ramach którego darowizny są przekazane na pomoc humanitarną dla społeczności dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie, jak i w okolicznych regionach, w których znaleźli oni schronienie.

Grupa Raben i Traficar – kierują się mądrą pomocą

Grupa Raben od lat wspiera działania Szlachetnej Paczki. W odpowiedzi na potrzeby, firma Raben Logistics Polska po raz kolejny zaangażuje się w pomoc w zakresie logistyki i organizacji transportów

podczas Weekendu Cudów Solidarnej Paczki, czyli w momencie, kiedy paczki z najpotrzebniejszą pomocą materialną trafią do rodzin uchodźczych włączonych do programu.

Traficar kontynuując swoją pomoc na rzecz sąsiadów z Ukrainy, wspiera Solidarną Paczkę, udostępniając pojazdy, które pomogą wolontariuszom dotrzeć z pomocą do rodzin potrzebujących.

Firma bp, Biedronka, TK Maxx, Cisco, GlobalGiving, Rabena i Traficar – Stowarzyszenie WIOSNA dziękuje Wam za wsparcie!