15 lutego 2023

Raben i Szlachetna Paczka od 4 lat na wspólnej drodze – rozmowa z Agnieszką Stypułą i Kasią Ostojską z Grupy Raben 

Co wspólnego ma Grupa Raben z branży logistycznej ze Szlachetną Paczką? Odpowiedzi nie mieszczą się tylko w twardych danych: 120 zaangażowanych pracowników, ok. 32 tys. przejechanych kilometrów z paczkami dla 2200 rodzin. Odpowiedzi znajdują się też w szlachetnych motywach, „porozumieniu bez słów”, akcji-reakcji, zaangażowaniu społecznym oraz ogromnej satysfakcji z bycia częścią ogólnopolskiego projektu. O 4-letniej współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA opowiadają Agnieszka Stypuła, Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta i Kasia Ostojska, Marketing Manager z Grupy Raben.  

Magdalena Bogusz, Stowarzyszenie WIOSNA: Od 2019 roku Grupa Raben wspiera Szlachetną Paczkę. A od 3 lat jest jej Partnerem logistycznym. Na czym polega ta współpraca?   

Agnieszka Stypuła (AS): Przede wszystkim na wspólnym niesieniu dobra. Jako firma logistyczna organizujemy transport części paczek, na które oczekują rodziny w całej Polsce. 

Katarzyna Ostojska (KO): Pomagamy jak umiemy, robiąc to, co od lat robimy dobrze, czyli transportując towary. Udostępniamy nasze pojazdy, kierowców i logistyków, a także dzielimy się długoletnim doświadczeniem. W efekcie samochody Raben przemierzają Polskę i docierają z pomocą do potrzebujących. Dokładamy swoją cegiełkę, dzieląc się swoimi zasobami i doświadczeniem w szczytnym celu. Muszę przyznać, że to bardzo satysfakcjonujące uczucie, kiedy pomaga się wraz z firmą, w której się pracuje. 

W Weekend Cudów ostatniej edycji Szlachetnej Paczki 37 kierowców Rabena odebrało przygotowane paczki z 10 magazynów wspierających, zlokalizowanych w miastach wojewódzkich. Razem pokonali aż 11 772 km i dotarli do 63 rejonów Polski, skąd Wolontariusze przekazali paczki aż 990 potrzebującym rodzinom. Jak wygląda logistyka takiego przedsięwzięcia? 

AS: Przygotowania logistyczne całego przedsięwzięcia zaczynają się dużo wcześniej niż start Weekendu Cudów. Na podstawie zestawień otrzymanych od Stowarzyszenia WIOSNA, kontaktujemy się z poszczególnymi oddziałami Raben w całej Polsce. Przekazujemy im dane dotyczące ilości paczek do przewiezienia, miejsc załadunków i dostaw. I właśnie wtedy zaczyna się dla nas najintensywniejsza praca – układamy trasy i łączymy ładunki tak, aby na czas dotarły do miejsc docelowych. Dalej przypisujemy kierowców, którzy zrealizują dane transporty. Dodatkowo staramy się określić przybliżony czas dojazdów do magazynów docelowych, ponieważ to także ma znaczenie w dalszej dystrybucji paczek. Gdy startuje Weekend Cudów sprawdzamy, czy kierowcy zjawili się po załadunki w umówionym miejscu, a później koordynujemy, czy nie będzie żadnych opóźnień np. z powodu warunków pogodowych czy korków na drodze. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w transporcie niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdej sytuacji, która może wygenerować ewentualne opóźnienie. Dlatego tak ważne jest działanie na zasadzie akcja-reakcja. Finalnie dążymy do tego, aby powierzone nam towary dojechały terminowo do odbiorców. Zarówno w codziennej pracy, jak i podczas takich akcji jak Weekend Cudów. 

Stowarzyszenie jest bardzo wdzięczne firmie Raben, która co roku dzieli się swoim doświadczeniem i zasobami w postaci floty, a także pracą logistyków i kierowców. Jaka jest recepta – z perspektywy Rabena – na tak udaną współpracę między firmą a Stowarzyszeniem?  

AS: Można powiedzieć, że po tylu wspólnie przeprowadzonych akcjach rozumiemy się bez słów. Zarówno firma Raben, jak i Stowarzyszenie WIOSNA mają jeden wspólny cel podczas Weekendu Cudów – dotrzeć do tych, którzy najbardziej tego potrzebują i do tych, którzy na tę pomoc czekają cały rok. Poza tym zdajemy sobie sprawę, że tylko gdy działamy razem, tak ogromne przedsięwzięcie ma szansę powodzenia. Ważne jest także poczucie komfortu, jaki mamy współpracując ze Stowarzyszeniem. Wiemy, że możemy na sobie polegać nawzajem zarówno podczas przygotowań, jak i podczas obsługi Weekendu Cudów. Jeśli łączymy siły, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! 

KO: Ważna jest także sama idea przedsięwzięcia, która trafia chyba do wszystkich. Dowodem jest choćby to, że niektórzy nasi kierowcy i pracownicy już w ciągu roku dopytują się, czy na pewno bierzemy udział w akcji, a po jej zakończeniu – czy w przyszłym roku też się do niej przyłączymy.  

Jestem ciekawa, co takiego motywuje kierowców i logistyków do działań w ramach Szlachetnej Paczki?    

AS: Motywacją jest przede wszystkim niesienie dobra. Jeśli wspólnie możemy zrobić coś dobrego, zawsze się w to angażujemy. Dodatkowo zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj ktoś inny potrzebuje pomocy, a jutro to my możemy znaleźć się w gorszej sytuacji życiowej. A jak wszyscy wiemy – dobro zawsze powraca! Dlatego też zarówno kierowcy, jak i logistycy zawsze bardzo chętnie biorą udział w takich przedsięwzięciach. 

KO: Myślę, że motywatorem dla nas i naszych zaangażowanych ludzi jest też możliwość osiągnięcia pewnego rodzaju spełnienia, dzięki przynależności do czegoś większego – ogólnopolskiego projektu, który wywołuje uśmiechy na tysiącach twarzy. Pojawia się też to uczucie dumy i takiego mentalnego poklepania się po plecach za dobrze wykonane zadanie – bycie przez chwilę częścią Szlachetnej Paczki. 

Na co firma Raben zwraca szczególną uwagę we współpracy ze Stowarzyszeniem?  

AS: Od strony logistycznej bardzo ważna jest umiejętność działania pod presją czasu, a w kryzysowej sytuacji znalezienie rozwiązania, często zupełnie nieoczywistego, a zarazem takiego, które zapewni sukces naszej pracy. Współpracując ze Stowarzyszeniem wiemy, że działamy z profesjonalistami, którzy potrafią odpowiedzieć na każde pytanie, którzy wiedzą, na czym polega cały skomplikowany proces logistyczny i którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem. Myślę, że zarówno w Raben Logistics Polska, jak i w Stowarzyszeniu WIOSNA przez te wszystkie lata współpracy wiele się od siebie nauczyliśmy, a to dobrze rokuje na przyszłość.  

KO: Długoletnia współpraca pozwala nam działać trochę jak system naczyń połączonych. Znamy swoje wzajemne cele i robimy wszystko, żeby wspólnie je zrealizować. Stowarzyszenie niesie mądrą pomoc wszystkim „szlachetno-paczkowym” rodzinom, a my działamy jako ich „partner w logistyce”. 

Partnerzy Szlachetnej Paczki doceniają możliwość angażowania się w program społeczny, który przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (cel 1. walka z ubóstwem i cel 10. mniej nierówności). Czy realizacja celów ESG również odgrywa istotną rolę dla Rabena w relacji ze Stowarzyszeniem WIOSNA? 

KO: Misją Grupy Raben jest prowadzenie działalności opartej na zrównoważonym rozwoju i jednoczesne dążenie do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ w 2015 roku. W 2021 roku przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego rozwoju na lata 2021 -2025, która jest naszą mapą wyznaczającą konkretne cele we wszystkich istotnych obszarach naszej branży. Zgodnie z tą strategią na poziomie grupowym skupiamy się przede wszystkim na dążeniu do realizacji celów związanych z walką z kryzysem klimatycznym. Bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko naturalne i nieustannie staramy się go minimalizować, mając świadomość naszej odpowiedzialności jako lidera. Chcemy wspólnie z naszymi partnerami wyznaczać trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz długo- i krótkoterminowego wpływu transportu i logistyki na zmiany klimatyczne. Zdajemy sobie także sprawę z naszego wpływu na społeczności lokalne i tego, że współpracując np. ze Stowarzyszeniem WIOSNA, możemy dodatkowo realizować takie cele zrównoważonego rozwoju ONZ, jak np. walka z ubóstwem. Mamy też nadzieję, że działając razem – zwiększamy świadomość społeczną i pomagamy innym dostrzec sposoby na mnożenie dobra.  

W czerwcu 2022 firma spontanicznie zaangażowała się także w specjalną edycję Szlachetnej Paczki – Solidarną Paczkę, czyli program skierowany do osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Co wpłynęło na taką decyzję?  

KO: Sytuacja za wschodnią granicą w ten czy inny sposób dotknęła nas wszystkich. W firmie odczuliśmy to szczególnie, ponieważ w ramach Grupy Raben działa od 2003 roku spółka Raben Ukraine. Mamy tam przyjaciół i znajomych, niektórzy także rodzinę. Od samego początku tej wojny zarówno nasza firma, jak i nasi pracownicy angażują się w liczne formy wspierania uchodźców i różne programy pomocy zapewniające prawdziwą opiekę dla przyjaciół z ogarniętego wojną kraju: organizując transport i miejsca pobytu dla rodzin naszych pracowników czy wożąc dary przekazywane przez naszych klientów i inne organizacje na rzecz Ukrainy. Kiedy więc Stowarzyszenie WIOSNA wymyśliło akcję Solidarna Paczka, ze wsparciem dla rodzin uchodźczych, które znalazły schronienie w naszym kraju – decyzja o naszym udziale mogła być tylko jedna. Pomagamy! 

Czy zdradzą Panie, jakie plany na przyszłość ma firma Raben w obszarze CSR?   

KO: Działamy w ramach wypracowanej strategii ESG, która opiera się na 3 filarach i uwzględnia 9 strategicznych obszarów, w ramach których wyznaczyliśmy cele i wskaźniki, tak by kompleksowo odpowiedzieć na światowe wyzwania sformułowane w postaci Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Naszym celem jest stosowanie zrównoważonych rozwiązań, kreowanie trendów i bycie liderem w sektorze transportu i logistyki. Pragniemy działać w sposób przyjazny środowisku w każdym aspekcie naszego biznesu. Chcemy też być postrzegani przez pracowników, klientów i konsumentów jako firma zaangażowana społecznie. To taki dodatkowy wymiar logistyki z ludzką twarzą. W tym ostatnim aspekcie, ponieważ jesteśmy świadomi faktu, że mamy realny wpływ na lokalne społeczności, staramy się angażować w takich obszarach jak: bezpieczeństwo na drodze i edukacja na ten temat (platforma „Nie bądź dziki!”); edukacja ekologiczna (m.in. projekt Ekoeksperymentarium); znaczenie transportu i logistyki (m.in. kampania „Transport jest potrzebny”) oraz niesienie konkretnej pomocy dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, np. poprzez współpracę ze Szlachetną Paczką. Planów jest znacznie więcej. Zainteresowanych zapraszam do przejrzenia naszego raportu zrównoważonego rozwoju na naszej stronie www.  

Dziękuję za rozmowę.  

Agnieszka Stypuła – Starszy Specjalista ds. Obsługi Klienta. Od 15 lat pracuje w firmie Raben, w oddziale w Cholerzynie k/ Krakowa. W codziennej pracy zajmuje się dbaniem o terminową realizację dostaw klientów, którzy współpracują z tym oddziałem. Pilotuje przesyłki od momentu ich nadania do czasu doręczenia. Dba o właściwy przebieg współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA od strony operacyjnej.  

Kasia Ostojska – Marketing Manager w Raben Logistics Polska. Pracuje w Grupie Raben od ponad 20 lat. Od zawsze związana z marketingiem, usługami i B2B, a od kilku lat także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Jej misja to uświadamianie wszystkim, że ludzi dookoła należy traktować w taki sposób, w jaki sami chcemy być traktowani. Ta złota zasada działa dobrze zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.