9 kwietnia 2024

Wolontariat pracowniczy Szlachetnej Paczki – odpowiedź na zmieniające się potrzeby

Wdrożenie wolontariatu pracowniczego odpowiada na wiele potrzeb zarówno firm, jak i zmieniającego się świata. Właśnie dlatego z roku na rok podejmowanie takich inicjatyw staje się coraz popularniejsze w świecie biznesu.  Szlachetna Paczka przygotowała autorski model wolontariatu pracowniczego, który można efektywnie wdrożyć w dużych firmach czy korporacjach. Jak to zrobić w swojej firmie? Od dziś można już bezpłatnie pobrać poradnik: „Wolontariat pracowniczy – wyzwania, korzyści i raportowanie ESG” oraz webinar „Jak skutecznie wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie?”   

Wolontariat ze Szlachetną Paczką w Twojej firmie

Firmy, którym zależy na integracji zespołu oraz wdrożeniu skutecznych i łatwych elementów strategii ESG, mogą wprowadzić program wolontariatu pracowniczego.

Szlachetna Paczka przygotowała autorski model wolontariatu pracowniczego, który można efektywnie wdrożyć w dużych firmach czy korporacjach. W tym modelu to pracownicy firmy są wolontariuszami. Ich działanie społeczne polega na wybraniu rodziny lub rodzin z internetowej bazy Szlachetnej Paczki, a następnie zorganizowaniu dla nich „mądrej pomocy”, czyli paczek z rzeczami, które odpowiadają na realne potrzeby wybranych osób. W ubiegłorocznej edycji Szlachetnej Paczki aż 45% rodzin otrzymało pomoc od darczyńców z firm i instytucji.

Dlaczego wolontariat w firmie? Jeśli jesteśmy zatrudnieni w firmie, w której w jednym budynku pracuje 100, 150 osób, to często nie jesteśmy w stanie w ogóle zobaczyć się w jednym momencie, poznać się. Spotkać się przy robieniu czegoś dobrego, przy czym możemy porozmawiać o czymś innym niż tylko nasze KPI, cele, rezultaty, wyniki. W ramach wolontariatu pracowniczego jest to możliwe. Łatwiej jest nam nawiązać kontakt z innymi pracownikami, zintegrować się wokół szlachetnego działania 

– wyjaśnia Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Zacznij wdrożenie wolontariatu pracowniczego od bezpłatnego webinaru Szlachetnej Paczki, z którego dowiesz się, czym jest wolontariat i jak go wdrożyć w swojej firmie. Wejdź na stronę Wolontariat w firmie: materiały do pobrania.

Jak skutecznie integrować zespół? Zorganizuj wolontariat pracowniczy

Przygotowanie paczki w zespole sprawia, że korzysta na tym każda ze stron: obdarowana rodzina – bo łatwiej jest odpowiedzieć na jej potrzeby, a także grupa pracowników – bo mają przestrzeń do integracji, dzielenia się obowiązkami i wspólnej mądrej pomocy. Przygotowanie Szlachetnej Paczki daje możliwość nawiązania nowych znajomości – w końcu jest szansą na poznanie osób z sali obok czy z innego działu. To także doskonały pomysł na grudniową, okołoświąteczną formę integracji w miejscu pracy.

Zaplanuj strategię ESG na 2024 rok z uwzględnieniem wolontariatu

Wolontariat pracowniczy świetnie wpisuje się w strategie ESG i CSR. ESG to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który uwzględnia wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Szlachetna Paczka wspiera rodziny i osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki tej współpracy i wdrożeniu w firmie wolontariatu pracowniczego, będzie można raportować realizację następujących celów ESG: koniec z ubóstwem i mniej nierówności, czyli cel nr 1 i 10 z Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ.  

Wolontariat pracowniczy Szlachetnej Paczki to realna pomoc, którą potwierdzają konkretne dane. To liczba osób w potrzebie, których życie zmienia się dzięki pomocy przygotowanej przez firmy, to liczba pracowników biorących udział w inicjatywie, a także suma godzin pracy zaangażowanych pracowników, wartość przekazanej pomocy, liczba przekazanych paczek. Tego typu dane łatwo uwzględnić w raportach ESG.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę: www.wolontariatwfirmie.pl/materialy-do-pobrania/  i pobierz bezpłatny Poradnik: „Wolontariat pracowniczy – wyzwania, korzyści i raportowanie ESG” oraz obejrzyj webinar „Jak skutecznie wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie?”

7 etapów wolontariatu pracowniczego ze Szlachetną Paczką

Wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką składa się z 7 etapów. Pierwszy, to spotkania i konsultacje ze Stowarzyszeniem WIOSNA, organizatorem Szlachetnej Paczki. Następnie ustalenie zasad współpracy. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie procesu komunikacji w firmie – na bazie potrzeb oraz materiałów i narzędzi dostarczanych przez Stowarzyszenie. Później odbywa się nabór liderów wolontariatu w firmie wsparty doradztwem ze strony Stowarzyszenia. Następnie przychodzi czas na szkolenia i/lub spotkanie motywacyjne o Szlachetnej Paczce prowadzone przez ekspertów ze Stowarzyszenia i budowanie wolontaryjnych zespołów pracowniczych. Kolejny krok, to już wybór rodzin i doradztwo na etapie kompletowania Szlachetnych Paczek. Na koniec: podziękowanie i podsumowanie akcji w firmie. 

Grupa BNP Paribas – przykład wolontariatu pracowniczego z Paczką

Wielostronne korzyści z wolontariatu pracowniczego potwierdza Grupa BNP Paribas, która od 2018 roku angażuje swoich pracowników w działania pomocowe ze Szlachetną Paczką.

W ostatniej edycji Szlachetnej Paczki Pracownicy Grupy BNP Paribas Polska utworzyli w swoich strukturach ponad 150 zespołów, w ramach których: wybierali rodziny, tworzyli listy zakupów, rozdzielali zadania, dowozili paczki do magazynów Szlachetnej Paczki. Na pracę wolontaryjną przeznaczyli łącznie 19 tysięcy godzin, podczas których przygotowali paczki ze spersonalizowaną pomocą dla 163 rodzin. Swoim działaniem inspirowali wiele firm do pomagania w ramach Szlachetnej Paczki.

Wolontariat pracowniczy jest wielowymiarowy i to jest w nim najpiękniejsze. Możemy czerpać z niego z różnych perspektyw. I tu dla każdego jest coś dobrego. Widać na naszym przykładzie, że wszystkie działania są spójne. Korzyści ma sam wolontariusz, wolontariuszka z tego, że się uczy nowych rzeczy, sprawdza siebie w nowej roli. Korzysta też pracodawca: z integracji pracowników, tego aspektu, kultury organizacyjnej. Jeśli szukamy pracy, to patrzymy na to, jakie możliwości oferuje pracodawca.  Czy ma wolontariat pracowniczy, czy angażuje się społecznie, czy ma strategię CSR, czy to jest dla niego istotne. No i wreszcie grupa odbiorców tej pomocy. Dla nas jest to bardzo ważne. Dlatego robimy wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką, bo mamy w swojej misji społecznej: wyrównywanie nierówności, zwiększanie szans. Dla nas to jest grupa, która interesowała nas od samego początku. Fajnie, że możemy to robić przez sprawdzony mechanizm mądrej pomocy na tak dużą skalę

– mówi Joanna Gajda-Wróblewska, Prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas.

Wsparcie ekspertów Szlachetnej Paczki

Zarówno firma, jak i pracownicy, którzy zdecydują się na wolontariat pracowniczy ze Szlachetną Paczką, otrzymują wsparcie od organizatorów programu. Firma otrzymuje materiały komunikacyjne, wsparcie merytoryczne czy możliwość posługiwania się logotypem Szlachetnej Paczki.

Wejście w projekt ze Szlachetną Paczką okazało się bardzo proste. Od Szlachetnej Paczki otrzymaliśmy wszelkie materiały komunikacyjne. Te materiały można było rozesłać bezpośrednio do pracowników, można było podwiesić w naszym wewnętrznym Intranecie

– mówi Martyna Lipka, regionalna menadżerka sprzedaży B2C, Bank BNP Paribas.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę Wolontariat w firmie: materiały do pobrania i pobierz bezpłatny Poradnik: „Wolontariat pracowniczy – wyzwania, korzyści i raportowanie ESG” oraz obejrzyj webinar „Jak skutecznie wdrażać wolontariat pracowniczy w firmie?”.