30 kwietnia 2024

Zaawansowane technologie wspierają organizacje non-profit – o współpracy Spółki Arcus ze Stowarzyszeniem WIOSNA

Współpraca Spółki Arcus ze Stowarzyszeniem WIOSNA przedstawia, w jaki sposób zaawansowane technologie mogą zostać wykorzystane do wspierania organizacji non-profit w realizowaniu misji społecznych. – Ta synergia między przedsiębiorstwem a organizacją charytatywną pokazuje potencjał współpracy biznesu z sektorem społecznym, gdzie kompetencje i zasoby jednych mogą znacząco przyczynić się do efektywności i sukcesu działań drugich, przy założeniu wspólnej pracy na rzecz lepszego jutra – mówi Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. w rozmowie ze Stowarzyszeniem WIOSNA, które organizuje m.in. Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości.

W jaki sposób firma Arcus wspiera Stowarzyszenie WIOSNA?

Michał Czeredys, Prezes zarządu Arcus S.A.: Współpracujemy ze Stowarzyszeniem WIOSNA już od kilkunastu lat. Przede wszystkim przez udostępnienie nowoczesnych, trwałych i wydajnych urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera oraz oprogramowania MyQ, co przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów druku i efektywniejszego zarządzania pracą biurową zaprzyjaźnionej organizacji. W styczniu bieżącego roku dostarczyliśmy do Stowarzyszenia kolejne dwa nowe urządzenia wielofunkcyjne marki Kyocera. Dzięki temu zmodernizowana została infrastruktura IT organizacji, co przełożyło się na znaczne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Przejrzysta i bardziej efektywna infrastruktura IT wpływa na ograniczenia kosztów eksploatacji, a standaryzacja zużywanych tonerów pozwala na obniżenie miesięcznych wydatków na materiały eksploatacyjne o połowę. Dzięki temu, Stowarzyszenie WIOSNA może wykorzystać oszczędności na realizację kolejnych inicjatyw społecznych. 

Wspomniał Pan o oprogramowaniu MyQ. Na czym ono polega?

Ważnym elementem zastosowanego rozwiązania, czyli Arcus Kyocera MDS, było wprowadzenie oprogramowania MyQ, które otworzyło przed Stowarzyszeniem nowe możliwości zarządzania procesami drukowania i obiegu dokumentów. Monitorowanie kosztów, przydzielanie limitów druku oraz wzrost bezpieczeństwa dokumentów poprzez umożliwienie autoryzacji wydruków kartą zbliżeniową. Dzięki tym narzędziom Stowarzyszenie WIOSNA może nie tylko efektywniej gospodarować zasobami, ale także podnosić świadomość ekologiczną swoich pracowników. 

Czy tego rodzaju oprogramowanie wymaga dodatkowego szkolenia użytkowników infrastruktury IT?

Z myślą o maksymalizacji korzyści z nowych technologii, firma Arcus zorganizowała szkolenia dla pracowników Stowarzyszenia, które zapewniły im szybkie i łatwe przyswojenie wiedzy na temat obsługi nowych urządzeń i oprogramowania. Szkolenia te, opracowane z myślą o intuicyjności i prostocie systemu, umożliwiły użytkownikom bezproblemowe wdrożenie się w nowe środowisko pracy, minimalizując potencjalne zakłócenia w codziennych operacjach. 

Współpraca między spółką Arcus a Stowarzyszeniem trwa kilkanaście lat. Czym jeszcze charakteryzuje się ta długoterminowa współpraca?  

Arcus nie ogranicza swojego wsparcia do jednorazowej dostawy sprzętu czy technologii. Spółka zobowiązała się do długotrwałej współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA, co oznacza ciągłe dostosowywanie i aktualizowanie dostarczonych rozwiązań, aby odpowiadały one na zmieniające się potrzeby i wyzwania organizacji. Takie zobowiązanie do długoterminowego partnerstwa jest potwierdzeniem gotowości naszej firmy do wspierania ważnych społecznych inicjatyw poprzez wzmacnianie ich trwałego rozwoju. 

Jako Grupa chcemy pokazać – zarówno klientom, jak i innym firmom – sposoby, w jakie zaawansowane technologie mogą zostać wykorzystane do wspierania organizacji non-profit w ich misji społecznej. Ta synergia między przedsiębiorstwem a organizacją charytatywną pokazuje potencjał współpracy biznesu z sektorem społecznym, gdzie kompetencje i zasoby jednych mogą znacząco przyczynić się do efektywności i sukcesu działań drugich, przy założeniu wspólnej pracy na rzecz lepszego jutra. 

Na koniec proszę zdradzić, dlaczego wspieracie Państwo Stowarzyszenie WIOSNA?

Grupa Arcus angażuje się w działania charytatywne Stowarzyszenia WIOSNA od wielu lat, ponieważ widzi w tym możliwość przyczynienia się do realnej zmiany w życiu osób potrzebujących. Współpraca ta wynika z podzielanych wartości i przekonań dotyczących solidarności społecznej, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania inicjatyw, które prowadzą do trwałych, pozytywnych zmian w społeczeństwie. Działalność Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, skoncentrowana na  samodzielnym radzeniu sobie w życiu, doskonale wpisuje się w filozofię firmy, co motywuje Grupę do kontynuowania tej współpracy.

Czy któryś z programów społecznych Stowarzyszenia jest Państwu bliższy: Akademia Przyszłości czy Szlachetna Paczka?

Grupa Arcus wyraża swoje wsparcie dla obydwu kluczowych inicjatyw Stowarzyszenia WIOSNA, jakimi są Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, uznając obie za niezmiernie ważne i wartościowe. Każdy z tych programów adresuje różne, ale równie istotne obszary potrzeb społecznych: od bezpośredniej pomocy materialnej dla rodzin w trudnej sytuacji, po wsparcie dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. Te inwestycje w przyszłość mogą zmieniać trajektorie życiowe, a nasza współpraca i długoterminowe partnerstwo między firmą a Stowarzyszeniem inspiruje pracowników do indywidualnego zaangażowania w działania wolontarackie. Wartości promowane przez Stowarzyszenie WIOSNA, takie jak solidarność, empatia i aktywne wsparcie społeczności, są bliskie kulturze organizacyjnej Arcus.

Dziękuję za rozmowę.