Ukryta bieda
– to nie daje
nam spokoju

Przeczytaj analizę

Daj spokój tysiącom
potrzebujących rodzin.

Przekaż 1,5% podatku
Szlachetnej Paczce.

KRS 00 00 05 09 05

Kopiuję KRS >
Sprawdzam szczegóły analizy

To nie daje nam spokoju.

Polska jest krajem paradoksów, w którym można być osobą pracującą i biedną jednocześnie. To też kraj nierówności – między najbogatszą Warszawą a najbiedniejszymi rejonami Polski istnieje finansowa przepaść, mimo że koszyk podstawowych produktów czy opłaty za energię elektryczną lub gaz w całym kraju kosztują tyle samo. Uderzająca rozbieżność widoczna jest nawet w prestiżowych dzielnicach najbogatszych miast. Tam bieda jest niewidzialna, mieszka w otoczeniu luksusowych sklepów i modnych restauracji.

Przeczytaj analizę Szlachetnej Paczki, poznaj historie tych, którym ciężko dziś o spokój.

To nie daje nam spokoju…

Polska krajem nierówności

Między najbogatszą Warszawą, a najbiedniejszymi rejonami Polski istnieje przepaść.
Różnica w dochodach jest olbrzymia, mimo że koszyk podstawowych produktów czy opłaty za energię elektryczną lub gaz w całym kraju są podobne.

ok. 1 tys. zł (11 tys. euro)

wyniosła w 2023 r. średnia roczna siła nabywcza* na mieszkańca Polski. Stawia to Polaków na poziomie nieco ponad 38% poniżej średniej europejskiej.

1

powyżej średniej krajowej wynosi średnia roczna siła nabywcza na mieszkańca Warszawy (17 980 euro czyli ponad 76 tys. zł). W najbiedniejszym powiecie kolneńskim (woj. podlaskie) siła nabywcza na mieszkańca wynosi tylko 6 765 euro (ok 29 tys. zł).

dziennie 1

Osoby żyjące w skrajnym ubóstwie w Polsce, a jest ich 1,8 mln, dysponują średnio kwotą 20 zł dziennie, co oznacza, że ich siła nabywcza wynosi zaledwie ok. 1710 euro (ok. 7 tys. 300 zł).

Polaków żyjących w ubóstwie i mieszkańców najbogatszych miast dzieli finansowa przepaść. Rodziny włączone do Szlachetnej Paczki w 2023 roku dysponowały średnio kwotą 17 zł na dzień na osobę.

W 2023 roku średnia siła nabywcza* na mieszkańca Polski wyniosła niemal 11 tys. euro tj. prawie 50 tys. zł. Stawia to Polaków na poziomie nieco ponad 38% poniżej średniej europejskiej. Średnia dla mieszkańców Europy, wg tego samego badania, wynosi ponad 17,6 tys. euro.

Co oznacza ten wynik? Określa, ile rocznie Polacy mogą przeznaczyć na wydatki takie jak żywność, mieszkanie, energia, usługi, transport, urlopy i tym podobne. Jest sumą, którą Polak średnio dysponuje na codzienne potrzeby po odjęciu podatków i składek, ale z wliczeniem wsparcia państwowego (np. zasiłków).

Warto podkreślić, że siła nabywcza wynosząca średnio 11 tys. euro jest mocno zawyżona przez duże miejscowości.

W mniejszych miejscowościach oscyluje ona w granicach 6-7 tys. euro (25- 30 tys. zł). Wzrastają nierówności regionalne. Zaledwie 83 powiaty przekraczają krajową średnią siłę nabywczą na mieszkańca, natomiast w 297 powiatach dochód na osobę jest niższy niż średnia.

W rankingu powiatów w Polsce przewodzi Warszawa. Średnia siła nabywcza na mieszkańca wynosi tam 17 980 euro (ponad 76 tys. zł), jest ona prawie o 65% powyżej średniej krajowej.

W czołówce najbogatszych miast znalazły się także Sopot, a po nim Wrocław, Katowice, Poznań i Kraków.

W najbiedniejszym powiecie kolneńskim (woj. podlaskie), siła nabywcza na mieszkańca wynosi tylko 6 765 euro (ok 29 tys. zł), co oznacza, że mieszkańcy tego powiatu mają o 38% mniej niż przeciętny Polak na zakupy, czynsz, elektryczność i oszczędności**.

Osoby żyjące w skrajnym ubóstwie w Polsce, a jest ich 1,8 mln, dysponują średnio kwotą 20 zł dziennie, co oznacza, że ich roczna siła nabywcza wynosi zaledwie ok. 7 tyś. 300 zł. Grupa Polaków o liczebności porównywalnej do populacji Warszawy dysponuje siłą nabywczą niższą o ponad 21 000 zł od mieszkańców najbiedniejszego powiatu.

Polaków żyjących w ubóstwie i mieszkańców najbogatszych miast dzieli finansowa przepaść. Rodziny włączone do Szlachetnej Paczki w 2023 roku dysponowały średnio kwotą 17 zł na dzień na osobę.

* Siła nabywcza: termin określa, ile rocznie możemy przeznaczyć na wydatki takie jak żywność, mieszkanie, energia, usługi, transport, urlopy itp. Jest sumą, którą Polak średnio dysponuje na codzienne potrzeby po odjęciu podatków i składek, ale z wliczeniem wsparcia państwowego (np. zasiłków).

** Źródło danych: Raport „GfK Purchasing Power Europe 2023”. Kwoty przeliczane na podstawie kursu euro wg NBP Polska z dn. 12.04.2024 r.

Historia Pana Karola

Pan Karol pracował na wiele sposobów, też za granicą. Jako dorosły mężczyzna pomagał mamie. I nagle wypadek – uraz głowy. Kilka operacji i rehabilitacji nie przywróciło mu sprawności. Neurologiczne następstwa sprawiły, że ma problemy w czytaniu, pisaniu, mówieniu.

Miesięcznie na życie zostaje mu 247 złotych. Za te pieniądze utrzymuje siebie i swój zwierzyniec. Troszczy się o koty i psa – który w wyniku zakażenia stracił jedną nogę. Marzył o ciepłej kurtce i zimowych butach. „By korzystać z łazienki lub kuchni muszę chodzić do mieszkającej nieopodal rodziny. Mam tylko trampki, a w nich nogi marzną.” – opowiada.

Gdy do jego małego mieszkanka weszli wolontariusze Szlachetnej Paczki m.in. z nową wersalką i paczkami, nie musiał nic mówić – silne emocje były wypisane na Jego twarzy.

To nie daje nam spokoju…

Biedni pracujący

Osoby biedne, wbrew stereotypom, często nie są bezrobotne, lecz pracują na nisko opłacanych stanowiskach. Często nie stać ich na zakup podstawowych produktów i usług.

osób w Polsce 1 mln

w 2024 r. będzie pracowało za tzw. najniższą krajową, wynoszącą 4242 zł brutto (tj. 3 221,98 zł netto “na rękę”).

1

Polaków jest zagrożonych ubóstwem, co oznacza, że żyją na granicy biedy, ledwo wiążąc “koniec z końcem”.*

1

Polaków nie stać na podstawowe zakupy.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia 2024 r. wyniosła 837,1 tys. Najniższe bezrobocie zanotowano w województwie wielkopolskim (3%), najwyższe w województwie podkarpackim (8,7%). Z ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat 30 listopada 2023 r. wynika, że wskaźnik bezrobocia w Polsce w październiku ub. r. wyniósł 2,8% i był na dużo niższym poziomie, niż wynosi unijna średnia (6,0%) i średnia dla krajów strefy euro (6,5%). Jest to wynik, który plasuje Polskę na drugim miejscu po Malcie (2,5%) pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.

Z danych GUS (lipiec 2023 r.) wynika, że z 66 miast na prawach powiatu tylko w 19 stopa bezrobocia była wyższa od średniej dla całego kraju.

Największy odsetek bezrobotnych w miastach zarejestrowano w Radomiu (woj. mazowieckim) i Przemyślu (woj. podkarpackie) – 9,1 proc., najniższy w Poznaniu (1%), Katowicach (1,1%), Sopocie i Warszawie (po 1,3%).

Problemem nie jest brak pracy, lecz praca za niskie wynagrodzenie. Biorąc pod uwagę ceny produktów, usług, czynszów czy najmu mieszkania praca nie zawsze jest w stanie zapewnić nam godnego życia. Osoby biedne, wbrew stereotypom, często nie są bezrobotne, lecz pracują, ale na nisko opłacanych stanowiskach.

To ważne, bo jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Szlachetną Paczkę w 2021 r. większość z nas wciąż posługuje się krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi najuboższych.

Biedny to dla nas najczęściej ktoś głodny, chory i bezdomny. Jak taki się stał? Z powodu choroby (63% wskazań), nadużywania alkoholu (58%), życiowej niezaradności (55%) albo lenistwa (51%).

Według szacunków Ministerstwa Pracy w 2024 r. aż 3,6 mln osób w Polsce będzie pracowało za tzw. najniższą krajową wynoszącą 4242 zł brutto (tj. 3 221,98 zł netto “na rękę”). Jeszcze w 2021 roku było to ponad dwukrotnie mniej.

13,7% Polaków jest zagrożonych ubóstwem, co oznacza, że żyją na granicy biedy, ledwo wiążąc “koniec z końcem”.

Według danych GUS, po odliczeniu wszystkich podatków i opłat, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w Polsce w 2023 r. wyniósł 2678 zł 30 gr. (biorąc pod uwagę inflację, realny wzrost wyniósł 6,9% i jest najwyższym od 2016 r.).

Jednak, według CBOS co czwarty Polak nie jest zadowolony ze swoich dochodów i sytuacji finansowej.

Mimo, że inflacja w Polsce wyhamowała, to wysokie ceny produktów zostaną z nami na dłużej. Dodatkowo od 1 kwietnia zniesiono zerową stawkę VAT na żywność. Statystyczna polska rodzina wyda na produkty spożywcze kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie, być może nawet nie odczuwając mocno tej zmiany. Dla rodziny żyjącej w trudnej sytuacji materialnej będzie to wiązało się z koniecznością ograniczenia zakupów lub podjęcia decyzji, czy dzisiaj stać nas na ciepły posiłek.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Szlachetnej Paczki wynika, że 3% Polaków nie stać na podstawowe zakupy. 5% nie kupuje mięsa, ryb i owoców. 7% Polaków nie stać na bieżące opłaty za media i żyje w zimnie, a 8% ma problemy z regulowaniem czynszu.

Wykupienie leków na receptę stanowi problem nie do przeskoczenia dla 8% ludzi, a 17% z powodów finansowych nie wykupi okularów korekcyjnych. Prawie połowy Polaków nie stać na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej – nie są w stanie zapłacić za wizytę u lekarza poza NFZ.

Co trzeci Polak nie jest w stanie podjąć remontu mieszkania, a 6 z 10 osób nie stać w ogóle na jego zakup. Problem stanowi również wyposażenie. Wydatkiem poza zasięgiem dla 16% Polaków jest pralka, a dla 17% lodówka.

Co dziesiąty Polak nie może pozwolić sobie na wyjście na lody, co piąty rezygnuje z kawy na mieście. Połowa z nas nie ma pieniędzy, by wybrać się na obiad do restauracji*.

* Źródła danych: GUS, Eurostat, szacunki Ministerstwa Pracy, CBOS, Badanie przeprowadzono na zlecenie Szlachetnej Paczki na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1041 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania, termin realizacji: 20 — 22 października 2023 Metoda: CAWI.

Historia Pani Matyldy

Pandemia przeszła przez tę rodzinę jak huragan i pozostawiła zgliszcza. Najpierw była walka o zdrowie rodziców, którą pani Matylda stoczyła samotnie. Oboje stracili wtedy pracę. Później bitwa o zdrowie córki Julii uczulonej na grzyby porastające niemal każdy zakątek domu. W końcu i jej ciało odmówiło posłuszeństwa. Długo odkładane leczenie stomatologiczne, na które nie miała pieniędzy, doprowadziło do utraty wszystkich zębów. Przestała się uśmiechać. Nawet wtedy, kiedy ma do tego powody, bo ze swoich dzieci jest naprawdę dumna.

Julia i Bartek są pilnymi uczniami. Motywacją jest dla nich mama, która postanowiła zdać maturę w wieku 35 lat. Chciała być pierwszą osobą w rodzinie, która będzie ją miała. Marzy o pisaniu książek obyczajowych. Życie przynosi jej tyle pomysłów i historii, że upycha nimi szuflady. Tą pasją do książek zaraziła Julię, fankę kryminałów. Potrafią godzinami toczyć dyskusje na temat przeczytanych książek.

Koszt leczenia jednego zęba to 2 000 zł. Pani Matylda ma tylko 710 zł na przeżycie miesiąca. Latami z tego skromnego dochodu odkładała drobne sumy, by móc później gasić finansowe pożary. – Nad zdrowiem nie zapanujesz, choroby nie przewidzisz. Odmawiałam sobie, by dbać o bliskich. Moje zęby może nie są najważniejsze, ale chcę je w końcu zrobić. Żeby chociaż protezę mieć i znowu bez wstydu wyjść do ludzi. Bez nich nie czuję się kobietą – wyjawia. – Nie mogę powiedzieć, że zaciskam zęby i daję radę, bo zębów nie mam. No to zaciskam pięści i jakoś się żyje – mówi pani Matylda.

To nie daje nam spokoju…

Bieda ukryta

Niedostrzegalna choć obecna w najbogatszych miastach.

1

Polaków w 2022 r. korzystało ze środowiskowej pomocy społecznej.

1

stanowili mieszkańcy miast, a ich liczba wyniosła 682,8 tys. osób.*

W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki pomoc dotarła do 4740 osób z pierwszej piątki najbogatszych miast: w Warszawie pomoc otrzymało 2169 osób, w Sopocie 34, we Wrocławiu 1186, w Katowicach 303, a w Poznaniu 1048.

W minionej edycji Szlachetna Paczka dotarła z pomocą do ponad 17 tys. rodzin, w tym również do osób żyjących w miastach uznawanych za najbogatsze. Mimo tego, że mieszkańcy tych miast dysponują największą siłą nabywczą, to wśród nich, często niezauważalnie, koegzystują osoby potrzebujące pomocy.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli do miejsc, które nikomu nie kojarzą się z biedą i trudami codziennego życia. Wsparcie otrzymało 17 rodzin w warszawskim Wilanowie, 12 rodzin z Konstancina-Jeziornej, 50 rodzin mieszkających na wrocławskim Starym Mieście i 37 rodzin ze ścisłego centrum Krakowa.

Tu bieda jest niewidzialna, mieszka w otoczeniu luksusowych sklepów, modnych restauracji i drogich salonów urody.

* Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny.

Historia Pani Anny i Pana Jerzego

Pani Anna i pan Jerzy są starszym małżeństwem żyjącym w jednej z warszawskich dzielnic, które uchodzą za te najbogatsze. Pomimo choroby męża są bardzo samodzielni. Pan Jerzy od kilkunastu lat choruje na Alzheimera, a opiekę nad nim sprawuje głównie żona. Wiek i choroba skomplikowała im starość, ale pani Anna uważa, że los również ich nie oszczędził, gdy nowotwór odebrał im córkę, która była dla nich ogromnym wsparciem. Czasami w lepsze dni męża, gdy choroba daje mniej objawów, Pani Annie udaje się odwiedzać klub dla emerytów, gdzie znajduje towarzystwo i ma z kim porozmawiać.

Najtrudniej jest, gdy codzienność wymaga od nich wykorzystania siły fizycznej – mieszkają na trzecim piętrze bez windy. Budżet Rodziny jest skromny: przychody wynoszą 2500 zł, co po odjęciu miesięcznych kosztów w wysokości 1220 zł pozostawia 640 zł dochodu na jednego członka Rodziny.

Radość przynosi im każdy kolejny dzień przeżyty razem, ponieważ pomimo postępującej choroby Alzheimera pana Jerzego, pani Anna uważa, że nadal mają siebie. W życiu doceniają każdą pomoc, nie tylko materialną, ale drobne gesty, uśmiechy i życzliwość ludzką, chociażby w pomocy przy przejściu przez remontowaną ulicę. Marzą o tym, by życie więcej cierpień nie przyniosło.

Tak pomagamy

Szlachetna Paczka w 2023 roku

17 012

Rodzin w potrzebie, które
otrzymały Szlachetne Paczki

73 886 194

łączna wartość pomocy
przekazanej w paczkach

12 164

liczba przeszkolonych
Wolontariuszy

20+

lat działalności
Szlachetnej Paczki

W minionej edycji Szlachetna Paczka dotarła z pomocą do ponad 17 tys. rodzin, w tym również do osób żyjących w miastach uznawanych za najbogatsze. Mimo tego, że mieszkańcy tych miast dysponują największą siłą nabywczą, to wśród nich, często niezauważalnie, koegzystują osoby potrzebujące pomocy.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli do miejsc, które nikomu nie kojarzą się z biedą i trudami codziennego życia. Wsparcie otrzymało 17 rodzin w warszawskim Wilanowie, 12 rodzin z Konstancina–Jeziornej, 50 rodzin mieszkających na wrocławskim Starym Mieście i 37 rodzin ze ścisłego centrum Krakowa.

Tu bieda jest niewidzialna, mieszka w otoczeniu luksusowych sklepów, modnych restauracji i drogich salonów urody.

Przekaż 1,5% podatku Szlachetnej Paczce i pomóż zmniejszać biedę w Polsce.

KRS Szlachetnej Paczki 0000050905

Rozliczyłeś już PIT i swój 1,5% przekazałeś na inny cel? Wciąż możesz pomóc.

Wpłacając na Szlachetną Paczkę, pomagasz ubogim rodzinom, dzieciom, seniorom i chorym

moja pomoc

50 ZŁ

Wpłacam

moja pomoc

100 ZŁ

Wpłacam

moja pomoc

200 ZŁ

Wpłacam

moja pomoc

OD SERCA

Wpłacam

Kontakt

Masz pytania dotyczące wsparcia
Szlachetnej Paczki?

[email protected]

Masz pytania dotyczące badania?
Napisz do Nas!

[email protected]