Brak rozliczenia PIT w terminie, czy czekają nas konsekwencje?

Zapominalstwo, zdarzenie losowe lub trudna sytuacja osobista sprawiły, że umknął Ci termin złożenia deklaracji podatkowej? Szczególnie w obecnych czasach dotrzymanie terminu na rozliczenie podatku może być trudne. Niepewna sytuacja gospodarcza, inflacja, wojna, widmo kryzysu gospodarczego – różne czynniki mogą spowodować, że nie rozliczymy naszego PIT-a w wyznaczonym terminie.

artykuł brak rozliczenia PIT w terminie

Wiele osób ma w pamięci również zmiany terminów rozliczeń PIT w roku 2020 spowodowane sytuacją epidemiczną – w roku 2024 wszystko wskazuje na to, iż nie będzie podobnych przesunięć terminów rozliczeń, dlatego warto dokładnie sprawdzić do kiedy nasz PIT musi zostać złożony.

Złożenie PIT po terminie może się wiązać z różnymi konsekwencjami, np. karą pieniężną. Dzięki temu artykułowi nie tylko poznasz możliwe konsekwencje, ale również dowiesz się, jak można próbować ich uniknąć.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT w 2024 roku?

Daty, o których należy pamiętać przy składaniu rocznej deklaracji podatkowej, w głównej mierze są związane z tym, jaki formularz zwyczajowo wypełniasz.

Poniżej znajdziesz spis najpopularniejszych z nich oraz informację, do kiedy złożyć PIT:

W poprawnym i terminowym złożeniu deklaracji PIT pomoże Ci bezpłatny program PITax.pl:

Co zrobić, gdy złożyło się PIT po terminie?

Nie udało Ci się złożyć PIT w terminie? Pewnie zastanawiasz się, jak uniknąć kary – przede wszystkim złóż jak najszybciej swoje zeznanie roczne. Kiedy będzie już poprawnie złożone, możesz skorzystać z „czynnego żalu”, czyli specjalnego oświadczenia o popełnieniu czynu zabronionego.

Należy podjąć w tym celu następujące kroki:

  1. Złożyć zaległy PIT – z ewentualnym podatkiem do uregulowania (wraz z odsetkami).
  2. Przesłać do urzędu skarbowego, do którego wysyłasz swój roczny PIT pismo o braku złożenia deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie.
  3. Wskazanie okoliczności Twojej sytuacji – np. powołanie się na istotne przypadki losowe czy sytuację osobistą.

Czy za brak złożenia PIT w terminie czekają konsekwencje?

Warto wiedzieć, że niezłożenie formularza PIT w terminie jest karalne. Konsekwencje to zazwyczaj grzywna pieniężna, nakładana w następstwie postępowania podatkowego. Sposobem na uniknięcie tych konsekwencji jest prawidłowo napisany „czynny żal”, który pozwala na uniknięcie kary – warunkiem jest jednak złożenie tego pisma oraz deklaracji PIT do urzędu skarbowego zanim ten sam wezwie nas do złożenia zeznania rocznego.

Jeśli w Twoim przypadku występuje dodatkowo niedopłata podatku, masz obowiązek uregulowania należności – wraz ze stosownymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

Czy za brak złożenia PIT czekają konsekwencje?

Kiedy przegapiłeś termin, do kiedy należało złożyć PIT i nie skorzystałeś z instytucji „czynnego żalu”, konsekwencje stają się poważniejsze i bardziej prawdopodobne. Twoje zachowanie może bowiem zostać odebrane jako uchylanie się od obowiązku opodatkowania i potraktowane jako przestępstwo skarbowe – zwłaszcza w sytuacji, jeśli kwota nieuiszczonego podatku jest wysoka. Kara za takie postępowanie to grzywna (wynosząca do 720 stawek dziennych – stawka dzienna to standardowo 1/30 Twojego miesięcznego wynagrodzenia), kara pozbawienia wolności lub obie naraz.

Jeżeli z nie złożonej w terminie deklaracji PIT wynika nadpłata, jest bardzo prawdopodobne, że urząd nałoży niewielki mandat, natomiast jeżeli przy okazji niezłożenia PITa nie zapłaciłeś sporej kwoty podatku, to musisz liczyć się z wyższą karą.

Warto przy tym pamiętać, iż większość osób spóźniając się z rozliczeniem PIT szkodzi przede wszystkim samym sobie, ponieważ opóźnia zwroty z podatku – większość z nas korzysta z różnych ulg, które powodują że w rozliczeniu mamy nadpłatę do zwrotu.

Trzeba również pamiętać, iż składając PIT po terminie, nie możesz przekazać swojego 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego.