Czym jest ulga abolicyjna i ile można zyskać w 2024?

Jeżeli uzyskujemy dochody za granicą, niezależnie od tego, że pracodawca w Anglii czy innym kraju pobrał nam od pensji podatek, to i tak wszystkie wpływy musimy wpisać do rocznego zeznania w Polsce jako kraju stałego zamieszkania.

ulga abolicyjna w Polsce

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, podpisywane są umowy międzynarodowe, które wprowadzają konieczne rozwiązania i adekwatne metody obliczania podatku.

Od 2008 roku osoby pracujące za granicą mają możliwość skorzystać z ulgi abolicyjnej w celu obniżenia podatku do zapłaty w Polsce. Dotyczy to tych podatników, którzy na stałe mieszkają w Polsce, ale uzyskali dochody w krajach, z którymi RP ma podpisaną umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku. W rozliczeniu za rok 2023 ulga abolicyjna, tak jak w poprzednich latach (począwszy od 2021), wynosi 1360 złotych. Ulga pozostaje nielimitowana tylko w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o zarządzanie lub kontraktu menedżerskiego pod warunkiem, że dochody są osiągane poza terytorium lądowym państw (np. w przypadku marynarzy).

Jeśli samodzielnie masz trudność z obliczeniem wysokości ulgi abolicyjnej możesz skorzystać z gotowego rozwiązania w programie PITax.pl:

Co to jest ulga abolicyjna?

Żeby w pełni zrozumieć pojęcie „ulga abolicyjna”, należy najpierw rozwinąć dwa inne: „metoda proporcjonalnego odliczania podatku” oraz „metoda wyłączania z progresją”. Są to dwa różne sposoby rozliczania się z dochodów uzyskanych za granicą. To, który z nich ma zastosowanie w konkretnym przypadku, zależy od podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych.

Metoda proporcjonalnego odliczania zakłada opodatkowanie dochodu zza granicy w kraju. Podatek zapłacony w kraju, w którym Jan Nowak uzyskał dochód jest jednak odliczany od tego, który należy uiścić w Polsce. Takie odliczenie możliwe jest tylko do wysokości podatku, który przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany zza granicy.

Drugi z wymienionych sposobów opodatkowania, czyli metoda wyłączenia z progresją, jest bardziej korzystny, ponieważ zakłada zwolnienie zagranicznych dochodów z podatku w Polsce. Jeśli Jan Nowak uzyskuje przychód tylko za granicą, w kraju z rozliczeniem metodą wyłączenia, nie składa zeznań podatkowych w Polsce.

Ulga abolicyjna służy do zmniejszenia różnic pomiędzy dwoma systemami rozliczeń. Dokładniej mówiąc, polega ona na odliczeniu od podatku różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym metodą proporcjonalną, a podatkiem, który byłby obliczony metodą wyłączenia z progresją.

Komu przysługuje ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które mieszkają w Polsce i posiadają dochody uzyskane za granicą z tytułu:

i jednocześnie rozliczają się metodą proporcjonalnego odliczenia. Dotyczy to między innymi krajów takich jak: Armenia, Australia, Belgia, Chile, Egipt, Finlandia, Gruzja, Holandia, Iran, Irlandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, USA, Syria, Tadżykistan, Uzbekistan. Z ulgi nie można natomiast skorzystać przy dochodach z krajów, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jeżeli te dochody nie zostały opodatkowane za granicą.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Ponieważ metoda proporcjonalnego obliczenia jest kluczowa w przypadku możliwości uzyskania ulgi abolicyjnej, przyjrzyjmy się jej bliżej.

Jej podstawą jest opodatkowanie w Polsce całego dochodu: zarówno osiągniętego w Polsce, jak i za granicą. Podatek zapłacony już za granicą jest jednak traktowany jako zadatek na podatek do zapłacenia w Polsce – dlatego też proporcjonalnie do dochodów odlicza się go od kwoty do zapłaty. Po kolei należy więc:

Otrzymaną kwotę można pomniejszyć o ulgę abolicyjną. Do przykładu, jak to konkretnie zrobić, przejdziemy dalej.

Metoda wyłączenia z progresją

Do obliczenia ulgi abolicyjnej potrzebna nam też kwota podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją, dlatego również ją należy wyjaśnić. Jak już wspomniano, według niej, dochody zza granicy nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie są one uwzględniane do obliczenia stopy procentowej do opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce. W skrócie: nie płacimy podatków od zagranicznych zarobków, ale mają one wpływ na wysokość podatku, który zapłacimy od polskich dochodów.

Co robimy, by obliczyć podatek?

Ulga abolicyjna – przykład

Ponieważ kwota do zapłaty obliczona metodą wyłączenia z progresją jest mniejsza niż kwota obliczona metodą proporcjonalnego odliczenia, polski ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej. Podsumowując to, co już do tej pory napisano:

Ulga abolicyjna = Kwota PPO – Kwota PWP*

Kwota PPO – kwota podatku obliczanego metodą proporcjonalnego obliczenia

Kwota PWP – kwota obliczenia metodą wyłączenia z progresją

Spróbujmy pokazać obliczenie ulgi abolicyjnej na konkretnych liczbach.

Jan Nowak zarobił 10 tys. zł w Polsce i 80 tys. zł. w Holandii. W Holandii jego pracodawca odprowadził 5 tys. zł zaliczki na podatek dochodowy. W Polsce Jan musi zapłacić podatek od łącznego dochodu. Jan chce uzyskać ulgę abolicyjną.

Podatek liczony metodą proporcjonalnego obliczenia (PPO) – zapłacił go Jan

  1. Obliczamy podatek od łącznego dochodu – 10 000 + 80 000 = 90 000 

90 000 zł -30 000 zł = 60 000 zł * 12% = 7 200 zł

7 200 zł – podatek obliczony według skali podatkowej z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku 30 000 zł

5 000 zł

Limit = podatek x dochód uzyskany za granicą / łączny dochód

Limit = 7 200 zł x 80 000 zł / 90 000 zł

Limit = 6 400 zł

Jeśli limit jest wyższy niż zapłacony w Holandii podatek, Jan może odliczyć od podatku cały podatek zapłacony za granicą.

7 200 – 5 000 = 2 200 zł – tak uzyskaliśmy kwotę podatku do zapłaty, czyli PPO z wzoru. Od niej będziemy liczyć ulgę abolicyjną.

Podatek liczony metodą wyłączenia z progresją (PWP)

Jaki podatek zapłaciłby Jan rozliczając się powyższą metodą?

  1. Obliczamy łączny dochód – 10 000 zł + 80 000 zł = 90 000 zł
  2. Obliczamy stopę procentową (dzielimy podatek do zapłacenia w Polsce przez dochód):

 7 200 zł / 90 000 zł = 0,08 zł = 8%

10 000 x 8% = 800

Od razu widać, że Jan stracił w stosunku osób rozliczających podatki drugą metodą, dlatego może skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Ulga abolicyjna to różnica między kwotą podatku PPO, a PWP. W przypadku Jana różnica ta wynosi 2 200 – 800 = 1 400. Jednak limit ulgi możliwy do odliczenia to maksymalnie 1 360. 

Przypomnijmy, że Jan musi zapłacić 7 200 zł podatku. Po odliczeniu ulgi, zapłaci podatek w wysokości 5 840 zł.

Jeśli jednak boisz się, że źle policzysz ulgę abolicyjną, kalkulator internetowy z pewnością okaże się bardzo pomocny. Takie narzędzia możesz znaleźć w programach elektronicznych do rozliczania PIT. Nieoceniona może też okazać się pomoc księgowej.

1,5% podatku

Ulga abolicyjna pozwala Ci zaoszczędzić pieniądze, a jej obliczenie nie jest trudne, choć na pierwszy rzut oka może niektórym wydawać się skomplikowane. Nie zapomnij jednak, podczas rozliczeń wszystkich PIT-ów rocznych, w których może pojawić się ulga abolicyjna, by przekazać 1,5% podatku dowolnej organizacji pozarządowej. Nic Cię to nie kosztuje, a dla innych ludzi bardzo dużo znaczy.

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem podatku, jeśli chcesz przekazać 1,5%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce 1,8 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1,5% ma znaczenie.

Aby przekazać 1,5% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: