PIT zerowy dla młodych 2024 do 26 roku życia

Osoby, które spełniają określone warunki mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego do 26 roku życia . Ulga dla młodych jest uzależniona od rodzaju umowy, a także poziomu przychodów osiągniętych w 2023 roku. Sprawdź, kto i kiedy może skorzystać z ulgi podatkowej dla młodych.

Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT? 

Jest to pewnego rodzaju przywilej, z którego mogą skorzystać młodzi ludzie na początku swojej kariery zawodowej. Ulga ta jest również kojarzona pod hasłami „zerowy PIT dla młodych”, czy „bez PIT dla młodych”. Sprawdź, kto i kiedy może skorzystać z ulgi podatkowej dla młodych i w jakich przypadkach ma zastosowanie zerowy podatek do 26 roku życia.

Zerowy PIT – na czym polega?

Ulga dla młodych osób poniżej 26. roku życia to nic innego jak zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osiągniętych:

Do kiedy obowiązuje ulga dla młodych

Ulga dla młodych obowiązuje do miesiąca, w którym podatnik kończy 26 lat, jednak ma zastosowanie wyłącznie do przychodów osiągniętych najpóźniej w dniu urodzin.

Rozlicz dochody w intuicyjnym programie do wypełniania PIT:

Ulga dla młodych – jakie umowy są objęte zwolnieniem

Ulga podatkowa dla młodych to ulga dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Podatek do 26 roku życia na specjalnych warunkach, dotyczy nie tylko tych osób, które pracują na podstawie umowy o pracę. Dotyczy osób, które osiągają przychody z tytułu:

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia dotyczy także cudzoziemców posiadających certyfikat rezydencji i zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Umowy wykluczone z ulgi dla młodych

Nie każda umowa uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Są to umowy:

Z możliwości korzystania z ulgi bez PIT zostali wykluczeni również przedsiębiorcy poniżej 26. roku życia.

Zerowy PIT – limity

Ulga dla młodych obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym, co oznacza, że do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

Zasady korzystania z zerowego PITu

Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy do 26 roku życia pracownika. Jeśli pracownik do 26 roku życia nie chce, aby pracodawca uwzględniał zwolnienie z podatku – powinien złożyć wniosek do pracodawcy.

PIT zero a koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu dla osób do 26 roku życia 2024 w przypadku obliczania ulgi dla młodych muszą spełnić warunek, aby koszty uzyskania przychodu były nie wyższe niż przychody podlegające opodatkowaniu.

Jeśli stosujemy koszty przychodów z przekazaniem praw autorskich – łączna suma 50% kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów podlegających opodatkowaniu nie może przekroczyć kwoty I progu podatkowego, który aktualnie wynosi 120 000 złotych.

Jeśli pracownik uzyskiwał przychody korzystając ze zwolnienia z podatku, może on w swoim rocznym rozliczeniu ująć pełne zryczałtowane przychody również za miesiące, w których uzyskiwał wyłącznie przychody zwolnione z podatku.

Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT-2? 

Ministerstwo Finansów nie podaje przeciwwskazań co do złożenia deklaracji PIT-2 w przypadku osób korzystających z ulgi dla osób do ukończenia 26 roku życia. Dla osób z wspomnianej grupy, przychód zostaje zwolniony z podatku dochodowego. Na mocy deklaracji PIT-2, obniżana jest kwota zaliczki na podatek dochodowy. Raz złożony PIT-2 ma zastosowanie, aż do jego odwołania. Jeśli przychód pracownika nie podlega opodatkowaniu, to pracodawca po prostu nie zastosuje kwoty zmniejszającej podatek wynikającej z PIT-2. W związku z tym, dopiero po przekroczeniu rocznego przychodu 85 528 zł lub skończeniu 26 lat przez podatnika, oświadczenie złożone na formularzu PIT-2 zostanie zastosowane przez pracodawcę, podczas naliczania miesięcznego wynagrodzenia pracownika.  

Czy osoby do 26 roku życia muszą składać PIT- 37? 

Jeśli podatnik przed ukończeniem 26 roku życia uzyskuje dochody, które w całości są zwolnione z opodatkowania, to nie ma obowiązku składania zeznania PIT-37. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego wystąpi między innymi wtedy, gdy: 

Wspomóż najbardziej potrzebujących, przekazując 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce:

Rozlicz PIT za pomocą programu PITax i uwzględnij wszystkie ulgi, które Ci przysługują: