Zerowy PIT dla młodych 2021 do 26 roku życia – podstawowe informacje

Osoby, które spełniają określone warunki mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego do 26 roku życia . Zwolnienie jest uzależnione od rodzaju umowy, a także poziomu przychodów osiągniętych w 2021 roku. Sprawdź, kto i kiedy może skorzystać z ulgi podatkowej dla młodych.

Zerowy PIT – na czym polega?

Ulga podatkowa dla młodych osób poniżej 26. roku życia to nic innego jak zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osiągniętych:

Do kiedy obowiązuje ulga

Zwolnienie obowiązuje do miesiąca, w którym podatnik kończy 26 lat, jednak ma zastosowanie wyłącznie do przychodów osiągniętych najpóźniej w dniu urodzin.

Rozlicz dochody w intuicyjnym programie do wypełniania PIT:

Umowy objęte zwolnieniem

Ulga podatkowa dla młodych to ulga dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Podatek do 26 roku życia na specjalnych warunkach, dotyczy nie tylko osób pracujących, których obowiązuje umowa o pracę do 26 roku życia osób. Dotyczy osób, które osiągają przychody z tytułu:

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia dotyczy także cudzoziemców posiadających certyfikat rezydencji i zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Umowy wykluczone z ulgi

Nie każda umowa uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Są to umowy:

Z możliwości korzystania z ulgi Bez PIT zostali wykluczeni również przedsiębiorcy poniżej 26. roku życia.

Zerowy PIT – limity

Ulgą podatkową objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym, co oznacza, że do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

Zasady korzystania z zerowego PITu

Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy do 26 roku życia pracownika. Jeśli pracownik do 26 roku życia nie chce, aby pracodawca uwzględniał zwolnienie z podatku – powinien złożyć wniosek do pracodawcy.

PIT zero a koszty uzyskania przychodu

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest także to, aby koszty uzyskania przychodu były niższe od przychodów podlegających opodatkowaniu.

Jeśli stosujemy koszty przychodów z przekazaniem praw autorskich – łączna suma 50% kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów podlegających opodatkowaniu nie może przekroczyć kwoty I progu podatkowego.

Jeśli pracownik uzyskiwał przychody korzystając ze zwolnienia z podatku, może on w swoim rocznym rozliczeniu ująć pełne zryczałtowane przychody również za miesiące, w których uzyskiwał wyłącznie przychody zwolnione z podatku.

Wspomóż najbardziej potrzebujących, przekazując 1% swojego podatku Szlachetnej Paczce:

Rozlicz PIT za pomocą programu PITax i uwzględnij wszystkie ulgi, które Ci przysługują: