Otrzymałem PIT-11 w roku 2023/2024 – co dalej

Co zrobić po otrzymaniu PIT-11 od swojego pracodawcy?

Pracownik, który otrzymał PIT-11 powinien na jego podstawie uzupełnić swoje rozliczenie roczne wypełniając formularz PIT-36 lub PIT-37. Podane na PIT-11 kwoty należy przenieść w odpowiadające im miejsca na rozliczeniu rocznym. 

Przykładowo:

Kwotę widoczną w PIT-11 w polu 30 “koszty uzyskania przychodów” przepisujemy do formularza PIT-36 do pola 53 o tej samej nazwie 

Jednak wcześniej każdy kto otrzymał PIT-11 powinien sprawdzić jego poprawność oraz upewnić się, że wszystkie dane są poprawne, porównać je z innymi dokumentami m.in. umową o pracę lub potwierdzeniami otrzymanych wynagrodzeń. 

Jeśli otrzymaliśmy kilka PIT-11, to wartości z tych samych pól naszych wszystkich PIT-11 sumujemy i taki wynik wpisujemy w odpowiednie miejsca na formularzu rozliczenia rocznego. 

Do urzędu skarbowego wysyłamy tylko uzupełnione rozliczenie PIT-37, natomiast PIT 11 powinniśmy przechowywać do 5 lat od jego rozliczenia. 

Co w przypadku braku PIT-11

PIT-11 jest dokumentem niezbędnym do prawidłowego rozliczenia podatkowego. Jednak może się zdarzyć, że pracodawca nie dostarczy nam PIT-11 – co możemy zrobić w takiej sytuacji: 

Co zrobić po otrzymaniu PIT-11a 

Podobnie, jak PIT-11, jest to informacja o uzyskanych dochodach, jednak PIT-11a przeznaczony jest dla osób, które otrzymują renty i emerytury wypłacane z KRUS czy ZUS. 

Na dokumencie wykazywane są uzyskane dochody, zaliczki na podatek dochodowy oraz potrącone składki zdrowotne. Jeżeli emeryt nie otrzymuje żadnych innych dochodów to nie musi składać swojego PIT w urzędzie skarbowym, gdyż zrobił to już za niego ZUS lub KRUS. 

Emeryt ma również możliwość przekazania 1,5 % swojego podatku na organizację pożytku publicznego (OPP), może to zrobić na odpowiednim formularzu – PIT-OP. 

Sprawdź jak wypełnić PIT-OP.