PIT za 2020 rok– jak na nasze rozliczenia wpływa COVID-19?

Rok 2020 przyniósł wiele zmian – również dla podatników. Możliwość rozliczenia straty podatkowej, nowe ulgi od darowizn związanych z COVID-19. Masz w planach rozliczanie PIT za 2020 rok? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę. 

COVID19 a podatki ulgi

Walka z COVID-19 – nowe ulgi od darowizn

W rozliczeniach za 2020 rok oprócz dotychczas obowiązujących zwolnień, ustawodawca przewidział nowe ulgi i odliczenia podatkowe. Mogą na nie liczyć m.in. osoby przekazujące darowizny gotówkowe lub rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Odliczeniem mogą zostać objęte zarówno darowizny przekazywane pośrednio, czyli na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w celu przekazania na walkę z COVID-19, jak i bezpośrednio – jednej z czterech grup beneficjentów:

Warto zauważyć, iż te nowe darowizny tzn. „darowizny covidowe” i darowizny komputerów nie wchodzą do limitu 6%, znanego z poprzednich lat i dot. różnych darowizn.

Skorzystaj ze sprawdzonego programu do rozliczeń PIT i sprawdź wysokość Twojego odliczenia od darowizn:

Wypełniając PIT, zwróć uwagę na to, że odliczeniu podlegają darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a kwota podlegająca odliczeniu zależy od momentu dokonania darowizny:

Strata podatkowa za 2020 rok

Kolejną wartą odnotowania nowością dla podatników, związaną z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19, jest możliwość rozliczenia straty za 2020 rok. Jeżeli poniosłeś stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskując w minionym roku przychody niższe łącznie o minimum 50% w porównaniu do przychodów z 2019 roku, możesz odliczyć wysokość tej straty (tą ulgę rozlicza się nie w PIT za 2020 rok, lecz w formie korekty do PITu za 2019 rok). Co ważne – kwota ta nie może przekraczać 5 mln złotych. 

Dokonałeś darowizny sprzętu komputerowego? Odlicz przysługującą Ci ulgę

Według przepisów ustaw antykryzysowych wprowadzono także ulgę podatkową odliczaną od dochodu w związku z darowizną sprzętu komputerowego. Wprowadzenie nowego trybu nauczania w związku z pandemią COVID-19 unaoczniło skalę problemu wykluczenia cyfrowego, także wśród najmłodszych. W dobie zdalnej nauki aż milion dzieci w Polsce walczy z barierami cyfrowymi. Podatnicy, którzy przekazali nieodpłatnie komputery przenośne (laptopy, tablety) organom prowadzącym placówki czy jednostki oświatowe, bądź też organizacjom pozarządowym, przekazującym taki sprzęt szkołom, mogą skorzystać z nowej ulgi.

Ulgą objęte mogą zostać darowizny przekazane od 1.01.2020 roku do 30.12.2020 roku. Co ważne – rozliczając PIT za 2020 rok, można skorzystać tylko z jednej ulgi: jeżeli przekazujesz komputery, to nie możesz wpisać ich podwójnie tzn. raz w rubryce „darowizna komputerów” i jednocześnie w rubryce „darowizna na rzecz covid” – należy ją wpisać tylko raz (ale jeżeli została przekazana np. w grudniu, to i tak mnoży się wartość).

Natomiast jeżeli przekazano i komputery do szkoły, i darowiznę np. do ARM – to oczywiście można wpisać obie darowizny.

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem podatku, jeśli chcesz przekazać 1%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1% ma znaczenie.

Aby przekazać 1% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: