PIT za 2021 rok– jak na nasze rozliczenia wpływa COVID-19?

Rok 2020 przyniósł wiele zmian z których wiele ma swoją kontynuację w roku 2021. Możliwość rozliczenia straty podatkowej, nowe ulgi od darowizn związanych z COVID-19. Masz w planach rozliczanie PIT za 2021 rok? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę. 

COVID19 a podatki ulgi

Walka z COVID-19 – nowe ulgi od darowizn

W rozliczeniach za 2021 rok oprócz dotychczas obowiązujących zwolnień, ustawodawca przewidział nowe ulgi i odliczenia podatkowe. Mogą na nie liczyć m.in. osoby przekazujące darowizny gotówkowe lub rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Odliczeniem mogą zostać objęte zarówno darowizny przekazywane pośrednio, czyli na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w celu przekazania na walkę z COVID-19, jak i bezpośrednio – jednej z czterech grup beneficjentów:

Warto zauważyć, iż te nowe darowizny tzn. „darowizny covidowe” i darowizny komputerów nie wchodzą do limitu 6%, znanego z poprzednich lat i dot. różnych darowizn.

Skorzystaj ze sprawdzonego programu do rozliczeń PIT i sprawdź wysokość Twojego odliczenia od darowizn:

Wypełniając PIT, zwróć uwagę na to, że odliczeniu podlegają darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, a kwota podlegająca odliczeniu zależy od momentu dokonania darowizny:

Strata podatkowa za 2021 rok

Z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19, związana jest możliwość rozliczenia straty za 2021 rok. Jeżeli poniosłeś stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskując w minionym roku przychody niższe łącznie o minimum 50% w porównaniu do przychodów z 2020 roku, możesz jednorazowo odliczyć wysokość tej straty (tą ulgę rozlicza się nie w PIT za 2021 rok, lecz w formie korekty do PITu za 2021 rok). Co ważne – kwota ta nie może przekraczać 5 mln złotych. 

Dokonałeś darowizny sprzętu komputerowego? Odlicz przysługującą Ci ulgę

Według przepisów ustaw antykryzysowych wprowadzono także ulgę podatkową odliczaną od dochodu w związku z darowizną sprzętu komputerowego. Wprowadzenie nowego trybu nauczania w związku z pandemią COVID-19 unaoczniło skalę problemu wykluczenia cyfrowego, także wśród najmłodszych. W dobie zdalnej nauki aż milion dzieci w Polsce walczy z barierami cyfrowymi. Podatnicy, którzy przekazali nieodpłatnie komputery przenośne (laptopy, tablety) organom prowadzącym placówki czy jednostki oświatowe, bądź też organizacjom pozarządowym, przekazującym taki sprzęt szkołom, mogą skorzystać z nowej ulgi.

W zależności od terminu przekazania darowizny odliczyć można od 100% do 150% wartości sprzętu

Co ważne – rozliczając PIT za 2021 rok, można skorzystać tylko z jednej ulgi: jeżeli przekazujesz komputery, to nie możesz wpisać ich podwójnie tzn. raz w rubryce „darowizna komputerów” i jednocześnie w rubryce „darowizna na rzecz covid” – należy ją wpisać tylko raz (ale jeżeli została przekazana np. w grudniu, to i tak mnoży się wartość).

Natomiast jeżeli przekazano i komputery do szkoły, i darowiznę np. do ARM – to oczywiście można wpisać obie darowizny.

Oddałeś osocze? Odlicz przysługującą Ci ulgę

Ulga podatkowa przysługuje także w przypadku oddania osocza m.in. w celu walki z pandemią. Dawcy krwi przysługuje odliczenie w wysokości:

350 zł za 1 litr pobranego osocza,

50 zł za pierwszy zabieg uodpornienia dawcy osocza, a za każdy kolejny – 25 zł.

Ulga przysługuje niezależnie od tego, czy dawca otrzymał posiłek regeneracyjny po zabiegu. Rocznie, od jednego dawcy można pobrać maksymalnie 25 litrów osocza (objętość netto, bez antykoagulantu), co oznacza, że podatnik może otrzymać ulgę podatkową nawet do 8750 zł,

Z ulgi nie mogą korzystać podatnicy rozliczający działalność liniowo, rozliczający przychody z kapitałów pieniężnych lub rozliczających przychody ze sprzedaży nieruchomości.

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem podatku, jeśli chcesz przekazać 1%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1% ma znaczenie.

Aby przekazać 1% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: