Pracodawca nie wysłał nam PIT-11 – co trzeba zrobić i do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?

Jeśli nie dotarł do Ciebie jeszcze formularz PIT od pracodawcy – możesz odczuwać niepokój. Nic w tym dziwnego – to dość kłopotliwa sytuacja. Z myślą o Tobie i Twoim komforcie powstał ten artykuł.

Dowiesz się z niego, jakie masz możliwości rozwiązania problemu, czy możliwa jest interwencja urzędu skarbowego oraz jakie są jej konsekwencje – zapraszamy do lektury!

Kiedy już uda Ci się wyjaśnić z czego wynika brak PIT-11 i otrzymać ten dokument, warto rozważyć skorzystanie z programu do obliczania wysokości podatku, takiego jak PITax.pl – pozwoli on zaoszczędzić Ci czas przy rozliczeniu:

Czy to pracodawca musi wysłać nam PIT-11?

Wysyłka deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy (czyli płatnika/zakładu pracy) – powinien przesłać ją najpierw właściwemu urzędowi skarbowemu, z którym się rozliczasz – w formie elektronicznej.

Następnie następuje przekazanie jej podatnikowi (czyli Tobie) – do rąk własnych, listownie lub elektronicznie. PIT-11 powinien trafić do Ciebie, aby możliwe było poprawne wyliczenie i złożenie Twojej deklaracji rocznej.

Warto przy tym pamiętać, że przygotowanie PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy jeżeli w roku 2022 wypłacił Ci on chociaż jedno wynagrodzenie z umowy o pracę lub zlecenie o wartości powyżej 200 zł.

Brak PIT-u od pracodawcy może wystąpić jedynie w sytuacji, kiedy wiązało Cię z nim zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, lub innej umowy rozliczanej w ramach działalności wykonywanej osobiście, w której wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty 200 złotych. Od tego typu należności jest bowiem odprowadzany zryczałtowany podatek dochodowy.

Do kiedy pracodawca musi wysłać nam PIT-11?

Zastanawiasz się, do kiedy wysyła się PIT? Sprawdź poniżej:

  1. Pracodawca ma czas na wysłanie PIT-11 do Ciebie do końca lutego 2023 roku. Jeżeli jednak pracodawca wysłał listownie tuż przed upływem terminu, PIT może trafić do Twoich rąk nieco później.
  2. Przekazanie deklaracji PIT-11 do Urzędu Skarbowego powinno mieć miejsce miesiąc wcześniej – do końca stycznia 2023 roku.

Termin wskazany w punkcie 1 już upłynął? W takiej sytuacji masz możliwość wykonania interwencji u pracodawcy. Okazuje się, że może uchronić ona przed kłopotami nie tylko Ciebie, ale również Twój zakład pracy.

Interwencja u pracodawcy – jak to zrobić?

Czy wiesz, że brak PIT-u od pracodawcy nie zwalnia Cię to z obowiązku rozliczenia podatku w terminie – czyli do 2 maja bieżącego roku? Warto zatem zawczasu podjąć u niego interwencję.  

Poniżej znajdziesz wymagane kroki:

  1. Skontaktuj się z pracodawcą lub działem księgowym/kadr Twojej firmy.
  2. Poinformuj o nieotrzymaniu formularza PIT-11 i spróbuj się dowiedzieć, z czego to wynika. Na tym kroku nie warto poddawać się negatywnym emocjom – mogło zdarzyć się tak, że przesyłka zaginęła lub zapomniano o jej wysyłce.

Częste przyczyny nieotrzymania przesyłki to:

– w przypadku wysyłki listownej – pracodawca posiada nasz nieaktualny już adres zamieszkania (bo wysyłka jest na adres zamieszkania, nie zameldowania),

– w przypadku wysyłki elektronicznej – błąd w adresie mailowym lub umieszczenie wiadomości z PIT-em w spamie.

3. Poproś o przekazanie/wysyłkę Twojego PIT-u.

4. Brak rezultatu? Możesz wysłać ponaglenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – będziesz mieć dowód próby samodzielnego rozwiązania niekomfortowej sytuacji.

Jakie są konsekwencje opóźnień pracodawcy?

Przesłanie PIT 11 jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli spóźni się on z jego przesłaniem, należy podjąć próbę kontaktu I wyjaśnić jaki jest powód niewywiązania się przez niego z obowiązku. Warto również wysłać za pomocą listu poleconego ponaglenie. Jeśli metoda ta zawiedzie, a upływa czas złożenia deklaracji podatkowej, warto złożyć ją na podstawie posiadanych dokumentów lub własnych obliczeń, nawet jeśli zawierają błędy. Brak wysłania PIT wiąże się bowiem z karą grzywny. Warto więc złożyć PIT z błędami I złożyć później jego korektę, niż nie złożyć go w ogóle. Do własnych obliczeń należy wykorzystać kwoty z przelewów od pracodawcy.

Pracodawca za nieprzesłanie PIT-11 obciążony zostanie karą grzywny, więc jeśli nie reaguje na ponaglenia, pomocy szukać powinniśmy w Urzędzie Skarbowym.

Czy brak wysłania PIT-11 można zgłosić do urzędu skarbowego?

Jeśli interwencja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i wciąż nie dotarł do Ciebie PIT od pracodawcy, pozostaje Ci jeszcze jedna możliwość – zgłoszenie niewykonania obowiązku do urzędu skarbowego. Może on nałożyć na Twojego przełożonego/zakład pracy karę grzywny – to jednak jedyny środek skłaniający do wysłania należnego Ci i obowiązkowego formularza PIT-11.

Kiedy skarga złożona w urzędzie skarbowym nie poskutkuje, musisz samodzielnie zebrać wszystkie dane – podsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń otrzymanych od pracodawcy w 2022, które będą Ci potrzebne do złożenia podatkowej deklaracji rocznej – jeśli rozliczasz się w formie tradycyjnej.

Inaczej będzie wyglądało to w sytuacji składania elektronicznego PIT-u – na swoim profilu podatkowym znajdziesz wymagane dane oraz wstępne wyliczenia – pod warunkiem, że Twój pracodawca mimo niewysłania Ci formularza PIT-11, przekazał go do urzędu skarbowego.

Jeśli niepokoisz się brakiem formularza PIT-11 to warto sprawdzić w ministerialnej usłudze e-PIT czy odpowiednie dokumenty zostały przez pracodawcę złożone do urzędu skarbowego.

Co jeśli w PIT 11 znajdują się błędy?

Deklarację PIT-11 warto sprawdzić pod kątem poprawności zawartych w niej danych, bowiem po złożeniu deklaracji rocznej to pracownik odpowiada ze ewentualne błędy. W przypadku niedopłaty to pracownik musi opłacić urzędowi brakującą kwotę podatku.

Warto więc sprawdzić czy kwoty obliczonych i pobranych przez pracodawcę zaliczek są poprawne oraz czy poprawne są dane wprowadzone do PIT-11. Pracodawca po zauważeniu błędów, powinien poprawiony PIT 11 przesłać ponownie. Jeśli błędy wynikają z nieprawidłowo obliczonych zaliczek na podatek czy składek ZUS, pracodawca ma możliwość ich dopłacenia.

Na PIT-11 są błędne dane podatnika?

Zdarzają się sytuacje, w których na PIT-11 znajdują się nieprawidłowe dane podatnika. Należy więc, by po otrzymaniu PIT-11 od pracodawcy skontrolować znajdujące się w nim dane. O poprawę błędnych danych należy zwrócić się do pracodawcy.

Błędne kwoty uzyskania dochodów na PIT-11?

Jeżeli pracujemy w miejscowości innej niż ta, w której znajduje się nasz zakład pracy, przysługują nam podwyższone koszty uzyskania przychodów. Warto sprawdzić w PIT-11, czy pracodawca je uwzględnił. Jeśli nie zastosował podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez pomyłkę lub dlatego, że nie poinformowaliśmy go o zmianie miejsca zamieszkania na inne niż miejscowość w której pracujemy, mamy możliwość w zeznaniu rocznym wykazać właściwą kwotę kosztów uzyskania przychodów.

Powinniśmy właściwą kwotę kosztów uzyskania przychodów wykazać również w sytuacji odwrotnej, tzn. gdy pracodawca niesłusznie zastosował w naszym przypadku podwyższone koszty uzyskania przychodów. Może to skutkować niedopłatą podatku.

Nie czekaj na PIT od pracodawcy do ostatniej chwili jeśli chcesz przekazać 1,5%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1,5% ma znaczenie.

Aby przekazać 1,5% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: