Pracodawca nie wysłał nam PIT-11 – co trzeba zrobić i do kiedy pracodawca musi wysłać PIT?

Jeśli nie dotarł do Ciebie jeszcze formularz PIT od pracodawcy – możesz odczuwać niepokój. Nic w tym dziwnego – to dość kłopotliwa sytuacja. Z myślą o Tobie i Twoim komforcie powstał ten artykuł.

Dowiesz się z niego, jakie masz możliwości rozwiązania problemu, czy możliwa jest interwencja urzędu skarbowego oraz jakie są jej konsekwencje – zapraszamy do lektury!

Kiedy już uda Ci się wyjaśnić z czego wynika brak PIT-11 i otrzymać ten dokument, warto rozważyć skorzystanie z programu do obliczania wysokości podatku, takiego jak PITax.pl – pozwoli on zaoszczędzić Ci czas przy rozliczeniu:

PIT 11

PIT 11 to deklaracja, którą płatnik (pracownik) otrzymuje od swojego pracodawcy. To informacja o dochodach uzyskanych w danym roku, kosztach uzyskania przychodu, zaliczkach i składkach które pracodawca pobrał z pensji pracownika. Deklaracja ta jest podstawą do rozliczenia podatkowego za dany rok podatkowy. W rubryce przychód PIT 11 znajduje się kwota, którą otrzymaliśmy od danego pracodawcy, niepomniejszona o koszty uzyskania przychodów. Podstawą do rozliczenia podatku jest kwota dochodu zamieszczona w PIT-11. Jeśli w danym roku podatkowym pracowaliśmy u kilku pracodawców, każdy z nich wystawi osobny PIT 11 i na tej podstawie powinna zostać złożona jedna, wspólna deklaracja podatkowa.

Czy to pracodawca musi wysłać nam PIT-11?

Wysyłka deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy (czyli płatnika/zakładu pracy) – powinien przesłać ją najpierw właściwemu urzędowi skarbowemu, z którym się rozliczasz – w formie elektronicznej.

Następnie następuje przekazanie jej podatnikowi (czyli Tobie) – do rąk własnych, listownie lub elektronicznie. PIT-11 powinien trafić do Ciebie, aby możliwe było poprawne wyliczenie i złożenie Twojej deklaracji rocznej.

Warto przy tym pamiętać, że przygotowanie PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy jeżeli w roku 2023 wypłacił Ci on chociaż jedno wynagrodzenie z umowy o pracę lub zlecenie o wartości powyżej 200 zł.

Brak PIT-u od pracodawcy może wystąpić jedynie w sytuacji, kiedy wiązało Cię z nim zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, lub innej umowy rozliczanej w ramach działalności wykonywanej osobiście, w której wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty 200 złotych. Od tego typu należności jest bowiem odprowadzany zryczałtowany podatek dochodowy.

Do kiedy pracodawca musi wysłać nam PIT-11?

Zastanawiasz się, do kiedy wysyła się PIT? Sprawdź poniżej:

  1. Pracodawca ma czas na wysłanie PIT-11 do Ciebie do końca lutego 2024 roku. Jeżeli jednak pracodawca wysłał listownie tuż przed upływem terminu, PIT może trafić do Twoich rąk nieco później.
  2. Przekazanie deklaracji PIT-11 do Urzędu Skarbowego powinno mieć miejsce miesiąc wcześniej – do końca stycznia 2024 roku.

Termin wskazany w punkcie 1 już upłynął? W takiej sytuacji masz możliwość wykonania interwencji u pracodawcy. Okazuje się, że może uchronić ona przed kłopotami nie tylko Ciebie, ale również Twój zakład pracy.

Czy pit 11 trzeba rozliczać?

Wielu podatników zastanawia się otrzymując pit 11 czy trzeba rozliczać go samodzielnie. PIT 11 należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2024 r. Jeśli tego nie zrobimy, administracja skarbowa rozliczy nas automatycznie. Warto jednak pamiętać, że rozliczając się automatycznie, podatnik traci możliwość odliczenia ulg podatkowych oraz wskazania organizacji pożytku publicznego, której przekaże 1,5% z należnego urzędowi podatku. Warto więc sprawdzić czy przysługują nam jakieś ulgi i rozliczenie pit 11 2023 samodzielnie zaakceptować na stronie Twój e-pit, bądź rozliczyć się za pomocą programu do rozliczeń lub za pomocą druków PIT, które umożliwiają odliczenie ulg).

Do kiedy rozliczyć PIT 11?

Jeśli zastanawiasz się do kiedy trzeba rozliczyć pit 11 pamiętaj, że termin rozliczenia PIT w 2024 roku to 30 kwietnia, natomiast termin w którym pracodawca musi przekazać PIT 11 to koniec lutego 2024 r.

Interwencja u pracodawcy – jak to zrobić?

Czy wiesz, że brak PIT-u od pracodawcy nie zwalnia Cię to z obowiązku rozliczenia podatku w terminie – czyli do 30 kwietnia bieżącego roku? Warto zatem zawczasu podjąć u niego interwencję.  

Poniżej znajdziesz wymagane kroki:

  1. Skontaktuj się z pracodawcą lub działem księgowym/kadr Twojej firmy.
  2. Poinformuj o nieotrzymaniu formularza PIT-11 i spróbuj się dowiedzieć, z czego to wynika. Na tym kroku nie warto poddawać się negatywnym emocjom – mogło zdarzyć się tak, że przesyłka zaginęła lub zapomniano o jej wysyłce.
  3. Poproś o przekazanie/wysyłkę Twojego PIT-u.
  4. Brak rezultatu? Możesz wysłać ponaglenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – będziesz mieć dowód próby samodzielnego rozwiązania niekomfortowej sytuacji.

Częste przyczyny nieotrzymania przesyłki to:

– w przypadku wysyłki listownej – pracodawca posiada nasz nieaktualny już adres zamieszkania (bo wysyłka jest na adres zamieszkania, nie zameldowania),

– w przypadku wysyłki elektronicznej – błąd w adresie mailowym lub umieszczenie wiadomości z PIT-em w spamie.

Jakie są konsekwencje opóźnień pracodawcy?

Przesłanie PIT 11 jest obowiązkiem pracodawcy. Jeśli spóźni się on z jego przesłaniem, należy podjąć próbę kontaktu i wyjaśnić jaki jest powód niewywiązania się przez niego z obowiązku. Warto również wysłać za pomocą listu poleconego ponaglenie. Jeśli metoda ta zawiedzie, a upływa czas złożenia deklaracji podatkowej, warto złożyć ją na podstawie posiadanych dokumentów lub własnych obliczeń, nawet jeśli zawierają błędy. Brak wysłania PIT wiąże się bowiem z karą grzywny. Lepiej więc złożyć PIT z błędami i złożyć później jego korektę, niż nie złożyć go w ogóle. Do własnych obliczeń należy wykorzystać kwoty z przelewów od pracodawcy.

Pracodawca za nieprzesłanie PIT-11 obciążony zostanie karą grzywny, więc jeśli nie reaguje na ponaglenia, pomocy szukać powinniśmy w urzędzie skarbowym.

Czy brak wysłania PIT-11 można zgłosić do urzędu skarbowego?

Jeśli interwencja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i wciąż nie dotarł do Ciebie PIT od pracodawcy, pozostaje Ci jeszcze jedna możliwość – zgłoszenie niewykonania obowiązku do urzędu skarbowego. Może on nałożyć na Twojego przełożonego/zakład pracy karę grzywny – tego typu środek może skłonić Twojego pracodawcę do przesłania Ci przez niego formularza PIT-11.

Kiedy skarga złożona w urzędzie skarbowym nie poskutkuje, musisz samodzielnie zebrać wszystkie dane – podsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń otrzymanych od pracodawcy w 2023, które będą Ci potrzebne do złożenia podatkowej deklaracji rocznej – jeśli rozliczasz się w formie tradycyjnej.

Inaczej będzie wyglądało to w sytuacji składania elektronicznego PIT-u – na swoim profilu podatkowym znajdziesz wymagane dane oraz wstępne wyliczenia – pod warunkiem, że Twój pracodawca mimo niewysłania Ci formularza PIT-11, przekazał go do urzędu skarbowego.

Jeśli niepokoisz się brakiem formularza PIT-11 to warto sprawdzić w ministerialnej usłudze e-PIT czy odpowiednie dokumenty zostały przez pracodawcę złożone do urzędu skarbowego.

Co jeśli w PIT 11 znajdują się błędy?

Deklarację PIT-11 warto sprawdzić pod kątem poprawności zawartych w niej danych, bowiem po złożeniu deklaracji rocznej to pracownik odpowiada ze ewentualne błędy. W przypadku niedopłaty to pracownik musi opłacić urzędowi brakującą kwotę podatku.

Warto więc sprawdzić czy kwoty obliczonych i pobranych przez pracodawcę zaliczek są poprawne oraz czy poprawne są dane wprowadzone do PIT-11. Pracodawca po zauważeniu błędów, powinien poprawiony PIT 11 przesłać ponownie. Jeśli błędy wynikają z nieprawidłowo obliczonych zaliczek na podatek czy składek ZUS, pracodawca ma możliwość ich dopłacenia.

Na PIT-11 są błędne dane podatnika?

Zdarzają się sytuacje, w których na PIT-11 znajdują się nieprawidłowe dane podatnika. Po otrzymaniu formularza PIT-11 należy więc skontrolować znajdujące się na nim dane. O poprawę błędnych danych należy zwrócić się do pracodawcy.

Błędne kwoty uzyskania dochodów na PIT-11?

Jeżeli pracujemy w miejscowości innej niż ta, w której znajduje się nasz zakład pracy, przysługują nam podwyższone koszty uzyskania przychodów. Warto sprawdzić w PIT-11, czy pracodawca je uwzględnił. Jeśli nie zastosował podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez pomyłkę lub dlatego, że nie poinformowaliśmy go o zmianie miejsca zamieszkania na inne niż miejscowość w której pracujemy, mamy możliwość w zeznaniu rocznym wykazać właściwą kwotę kosztów uzyskania przychodów.

Powinniśmy właściwą kwotę kosztów uzyskania przychodów wykazać również w sytuacji odwrotnej, tzn. gdy pracodawca niesłusznie zastosował w naszym przypadku podwyższone koszty uzyskania przychodów. Może to skutkować niedopłatą podatku.

Rozliczenie PIT 11 2023

W porównaniu do roku poprzedniego, nie doszło do wielu zmian w aspekcie rozliczania formularza PIT-11. Nie licząc drobnych zmian, np. dotyczących kwot, proces rozliczania przebiega analogicznie jak we wcześniejszych latach.

Nie czekaj na PIT od pracodawcy do ostatniej chwili jeśli chcesz przekazać 1,5%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 1,8 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1,5% ma znaczenie.

Aby przekazać 1,5% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: