Ulga na powrót z zagranicy

Ulga dla powracających z zagranicy 

Ulga na powrót 2023 jest jedną z ulg, która pojawiła się wraz ze zmianami podatkowymi w 2023 r. Wspomnianą Ulgę na powrót Polski Ład wprowadził w rozliczeniu w 2023 roku. Jest to ulga pozwalająca obniżyć zobowiązanie wobec urzędu skarbowego, a przysługuje osobom, które zdecydują się wrócić ze stałego pobytu za granicą do Polski. 

Kogo dotyczy ulga podatkowa? 

Aby ulga podatkowa miała zastosowanie, osoba korzystająca z niej musi posiadać polskie obywatelstwo, polskie pochodzenie potwierdzone Kartą Polaka, bądź obywatelstwo innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej. Osoba taka, dotychczas nieposiadająca w Polsce miejsca zamieszkania przez minimum trzy lata kalendarzowe, musi zdecydować się na powrót i osiedlenie się w Polsce. Gdy ponownie przenosi się do Polski, nie może kolejny raz skorzystać z tego zwolnienia.

Ulga na powrót polski ład – jak działa? 

Stosując ulgę na powrót podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego kwoty aż 85 528 zł. Zwolnienie to przysługuje w ciągu 4 kolejno następujących po sobie lat.

Ulga podatkowa dla powracających z zagranicy – jakie dochody obejmuje? 

Ulga ta obejmuje dochody z czterech następujących po sobie latach podatkowych z takich źródeł jak między innymi: 

Jakich dochodów nie obejmuje ulga na powrót? 

Ulga nie obejmuje między innymi dochodów:

Przekroczenie limitu ulgi na powrót

Wszystkie dochody przekraczające limit ulgi na powrót rozliczyć należy na zasadach ogólnych. Jednakże, dla dochodów przekraczających limit właściwy dla ulgi na powrót, to jest kwotę 85 528 zł, ma zastosowanie ogólnie obowiązująca kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 złotych. Tym samym, podatnik decydujący się na powrót może skorzystać z łącznie 115 528 zł kwoty wolnej od podatku.

Jeśli chcesz skorzystać z wszystkich przysługujących Ci ulg, np. ulgi na powrót, rozlicz się za pomocą programu PITax: