Ulga na powrót z zagranicy

Ulga dla powracających z zagranicy 

Ulga na powrót 2022 jest jedną z ulg, która pojawiła się wraz ze zmianami podatkowymi w 2022 r. Wspomnianą Ulgę na powrót Polski Ład wprowadził w rozliczeniu w 2023 roku. Jest to ulga pozwalająca obniżyć zobowiązanie wobec urzędu skarbowego, a przysługuje osobom, które zdecydują się wrócić ze stałego pobytu za granicą do Polski. 

Kogo dotyczy ulga podatkowa? 

Aby ulga podatkowa miała zastosowanie, osoba korzystająca z niej musi posiadać polskie obywatelstwo, polskie pochodzenie potwierdzone Kartą Polaka, bądź obywatelstwo innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej. Osoba taka dotychczas nieposiadająca w Polsce miejsca zamieszkania przez minimum trzy lata kalendarzowe, musi zdecydować się na powrót i osiedlenie się w Polsce. Gdy ponownie przenosi się do Polski, nie może kolejny raz skorzystać z tego zwolnienia.

Ulga na powrót polski ład – jak działa? 

Stosując ulgę na powrót podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego kwoty aż 85 528 zł. Zwolnienie to przysługuje w ciągu 4 kolejno następujących po sobie lat.

Ulga podatkowa dla powracających z zagranicy – jakie dochody obejmuje? 

Ulga ta obejmuje dochody z czterech następujących po sobie latach podatkowych z takich źródeł jak: 

Jakich dochodów nie obejmuje ulga na powrót? 

Ulga nie obejmuje dochodów: 

Przekroczenie limitu ulgi na powrót

Wszystkie dochody przekraczające limit ulgi na powrót rozliczyć należy na zasadach ogólnych. Dotyczy to także kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł i przysługuje dla dochodów powyżej ulgi na powrót. Tym samym, podatnik decydujący się na powrót może skorzystać z łącznie 115 528 zł kwoty wolnej od podatku.

Jeśli chcesz skorzystać z wszystkich przysługujących Ci ulg, np. ulgi na powrót, rozlicz się za pomocą programu PITax:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS