Dochody z Anglii rozliczenie w Polsce

Praca w Wielkiej Brytanii rozliczenie 2023

Po brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej – zmiany w rozliczeniach odczuli zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Przed brexitem mogli korzystać z udogodnień i uproszczeń rozliczeniowych, których obecnie są pozbawieni. Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i pracujesz w Wielkiej Brytanii na umowę o pracę lub zlecenie, to zainteresuje cię rozliczenie podatku z Anglii w Polsce.  

Dochody z Anglii rozliczenie w Polsce 2024 – wypełnij PIT 36/ZG za 2023 r. 

Polski Urząd Skarbowy otrzymuje z brytyjskiego HMRC (brytyjski organ podatkowy będący odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego) informacje o dochodach polskich rezydentów podatkowych uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby w terminie rozliczyć się z dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii.  

Należy wypełnić PIT 36/ZG. Można go przygotować za pośrednictwem programu Pitax

Jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i pracujesz w Wielkiej Brytanii? 

Za polskiego rezydenta podatkowego będziesz uznany, jeśli: 

Do stwierdzenia polskiej rezydencji podatkowej wystarczy spełnienie jednego z tych warunków.  Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, sprawdź, jak przeprowadzić rozliczenie podatku z Anglii w Polsce. 

Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii 2023 – przykład rocznych dochodów i stawki opodatkowania 

Stawki podatku w Wielkiej Brytanii, ustalono w sposób prezentowany poniżej, wprowadzając jednocześnie kwotę obniżającą podatek, zależną od wysokości uzyskiwanego przychodu.  

W Wielkiej Brytanii istnieje kwota wolna od podatku, poniżej której nie zapłacisz podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii na rok 2023 wynosi 12 570 GBP.  

Rozliczenie dochodów z Anglii – przykład jak obliczyć podatek  

Jeśli przychody brutto to 40 000 GBP, to podatek płaci się według stawki 20% podatku liczonego od kwoty obniżonej o allowance GBP (40000 minus 12 570). 

Rozliczenie podatku z Anglii w Polsce – zasady opodatkowania  

Polski rezydent podatkowy do dochodów z Wielkiej Brytanii zastosuje zwolnienie z progresją w rozliczeniu 2019 r., a w rozliczeniu za rok: 2020, 2021, 2022, 2023 – odliczenie proporcjonalne (kredyt podatkowy). 

Konsekwencje są następujące w latach 2020 – 2023:  

Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii 2023 przykład – wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do PIT-36/ZG 

Pamiętaj: w deklaracji podatkowej kwot wynagrodzenia nie łączysz z zarobkami polskimi w tych samych polach. Ale wprowadzasz je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna D. a następnie w części I (poz. 283) deklaracji PIT-36. Następnie trzeba wypełnić pozycję: „Podatek zapłacony za granicą od dochodów z kol. d – zgodnie z art. 27 ust. 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych”. 

Pozostałe okienka deklaracji podatkowej wypełniasz, tak jak w typowej deklaracji podatkowej.