PPK – PIT, odliczenia od podatku 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to system wdrażany przez rząd od 2019 roku. PPK umożliwia beneficjentom długoterminowe oszczędzanie, na które składają się środki z trzech źródeł: wpłat pracownika, pracodawcy oraz wkładu wpłacanego przez państwo. Jeżeli nie złożyłeś stosownej deklaracji u swojego pracodawcy i nie zrezygnowałeś z PPK, najpewniej masz już swoje konto w ramach tego systemu. Czy PPK można odliczyć od podatku? Zobacz, czy podatek od PPK trzeba uwzględnić w PIT-11.  

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

PPK podatki – co musisz wiedzieć?  

PPK a podatek dochodowy – jakie są zależności? By odpowiedzieć na to pytanie warto zacząć od wyjaśnienia czy środki gromadzone na kontach Pracowniczych Planów Kapitałowych można traktować jako dochód. To zależy od źródła wpłat.  

Zatem jeżeli zdecydowałeś się na dodatkową formę oszczędzania na emeryturę, podatek od PPK jest pobierany, ale tylko od wpłat przekazanych od zatrudniającego Cię pracodawcy.  

Czy PPK można odliczyć od podatku?  

W naszym kraju obowiązują obecnie trzy systemy oszczędzania: PPK, IKE oraz IKZE. Drugi i trzeci umożliwiają odliczenie wpłat od podstawy opodatkowania, które można uwzględnić w rocznej deklaracji PIT. W przypadku PPK odliczenie od podatku nie jest możliwe. Jeżeli korzystasz z Pracowniczego Planu Kapitałowego nie uzyskujesz ulgi podatkowej, czyli nie masz prawa do odliczenia składek od dochodu lub podatku.  

PPK a PIT-11 

Jeżeli korzystasz z PPK informacje na temat zaliczek pobranych przez pracodawcę, wartości wpłaconych z własnych środków czy innych udostępnionych świadczeń, znajdziesz w udostępnionym formularzu PIT-11, w danych dotyczących przychodów ze stosunku pracy. Nie będzie to odnotowane w osobnym wierszu poświęconym PPK, tylko w ramach źródła przychodów, z których pochodzą.  

By sprawdzić wartości należy zwrócić uwagę, czy po wprowadzeniu PPK w Twoim zakładzie pracy przychód brutto wykazany w PIT-11 jest wyższy (o kwotę składki finansowanej przez zatrudniającego) niż wynagrodzenie brutto wynikające z umowy o pracę. Jeżeli nie, zgłoś to niezwłocznie swojemu pracodawcy, ponieważ istnieje ryzyko, że nie doliczył go i nie objął obowiązkowym opodatkowaniem.  

Podatek od PPK, co jeszcze warto wiedzieć?  

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS