Czym jest 1,5% podatku

Co się stało z 1% podatku? Czy 1,5% dla OPP to nowy podatek?

W 2022 roku wprowadzono szereg zmian podatkowych zwanych Polskim Ładem. Kolejne z nich weszły w życie od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie podatku za rok 2021 było ostatnim, kiedy na Organizacje Pożytku Publicznego przekazywaliśmy 1% podatku. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu ustawodawca podwyższył ten odsetek o pół punktu procentowego – do 1,5%. Wprowadzona w 2022 roku wyższa kwota wolna od podatku i dodatkowe ulgi podatkowe sprawiły, że do budżetu trafi mniej pieniędzy z naszych podatków. Groziło to tym, że Organizacje Pożytku Publicznego również otrzymają mniej. Aby tego uniknąć i wyrównać potencjalne straty, postanowiono podnieść możliwe do przekazania odliczenie z 1% do 1,5%.

Czym jest 1% podatku?

Płacąc podatek możesz zdecydować, że jego równowartość w wysokości 1% podatku trafi na konto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która spełnia określone ustawą warunki. W tym celu na formularzu podatkowym podajesz w odpowiedniej rubryce numer KRS wybranej organizacji, a urząd skarbowy przekazuje jej automatycznie wyliczoną kwotę.

Czy 1,5% podatku OPP to nowy podatek?

Nie. W związku z tym, że Polski Ład był niekorzystny również dla Organizacji Pożytku Publicznego, Sejm podwyższył 1% dla OPP do 1,5%. Mechanizm pozostaje wciąż ten sam. NIE PŁACISZ DODATKOWEGO PODATKU. Ciebie nic to nie kosztuje.

1,5% podatku – czy muszę obliczyć samemu?

Urząd Skarbowy, w którym złożyłeś swoje zeznanie, sam oblicza wartość 1,5% należnego podatku po zaakceptowaniu Twojego zeznania i wszystkich przysługujących ci ulg podatkowych.

W ramach podatku, który już zapłaciłeś wcześniej, deklarujesz po prostu, aby Urząd Skarbowy przekazał w Twoim imieniu 1,5% tej kwoty organizacji charytatywnej, którą chcesz wspierać np. Stowarzyszeniu Wiosna i Szlachetnej Paczce. Aby to zrobić, musisz jedynie pamiętać, by w formularzu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS 0000050905. Rubryka, w którą powinieneś wpisać numer KRS w przypadku PIT-36 ma numer 500, a w przypadku PIT-37 – numer 147.

Czy musze samemu przesłać 1,5% organizacji?

Nie, wszystko dzieje się automatycznie, a Ty nic nie dopłacasz. Naczelnik US przekaże datek w Twoim imieniu, a Ty nie zapłacisz ani grosza więcej. Warto wspierać organizacje niosące pomoc, bo Ciebie to nic nie kosztuje. Decydujesz tylko o tym, na co zostanie przekazana część Twoich podatków.

1,5% podatku dla OPP – ile to jest?

Niektórzy myślą, że 1,5% (wcześniej 1%) podatku to kwota liczona od całości dochodu. Aby wyliczyć wartość swojego 1,5% musisz znać wartość podatku należnego. Na przykład, jeśli w ciągu całego roku 2023 odprowadziłeś w zaliczkach podatek w wysokości 6000 zł, to twój 1,5% wynosi 90 zł.

Wydaje się, że to mała kwota, ale rozliczenia podatkowego każdego roku dokonuje ponad 25 mln podatników (w tym około 10 mln wraz z małżonkiem). Jeśli każdy z nas przekaże choćby 1 zł, OPP zyskają znaczący zastrzyk na dalsze działania.

Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce i pomóż najbardziej potrzebującym:

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku