Rozliczenie dochodów z Niemiec w PIT 

Jak rozliczyć dochody z zagranicy 

Osoby, które osiągają dochody za granicą Polski, muszą w pierwszej kolejności określić swój kraj jako miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Jest to tak zwana rezydencja podatkowa. Dzięki temu podatnik może ustalić, czy osiągając dochody zagraniczne, jednocześnie jest zobligowany do opłacania podatków w Polsce. Jeśli podatnik wskazuje jako swój kraj zamieszkania (do celów podatkowych), inny niż Polska jest tzw. nierezydentem i posiada ograniczony obowiązek podatkowy. W związku z tym, podatnik sporządza swoje zeznanie podatkowe tylko z dochodów osiągniętych w Polsce.  

W przypadku osób, które wskazują Polskę jako swój kraj zamieszkania (do celów podatkowych), posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy i są polskim rezydentem podatkowym.  

Polski rezydent podatkowy to osoba, która: 

Polska zawarła z Niemcami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Każda praca wykonywana na terenie Niemiec stanowi inny przypadek pod względem podatkowym, dlatego podatnik powinien rozpatrywać swoją sytuację indywidulanie, w oparciu o zapisy zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Niemczech za osiągnięte tam dochody płacony jest tamtejszy podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. Lohnsteuer.  

Skorzystaj z prostego i intuicyjnego kreatora w programie PITax.pl:

Rozliczenie podatku z Niemiec 

Podatnicy, którzy mają miejsce stałego zamieszkania w Polsce powyżej 183 dni i w roku podatkowym osiągnęli dochody zarówno w Polsce jak i w Niemczech, mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT. Ponadto mają obowiązek złożenia zeznania rocznego do niemieckiego organu skarbowego. Aby złożyć swoje zeznanie podatkowe, w tym celu można zastosować metodę wyłączenia z progresją. Rozwiązanie to można stosować wyłącznie w przypadku, gdy Polska podpisała z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosując tą metodę, dochód osiągnięty za pracę na terenie Niemiec, nie jest kwalifikowany do podstawy opodatkowania w Polsce. Jednak wysokość dochodu osiągniętego za granicą ma wpływ na określenie stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach skali podatkowej.  

Zgodnie z zasadą wyłączenia z progresją, podatnik jest zobligowany złożyć PIT jeżeli: 

Jak rozliczyć PIT z Niemiec 

Podatnik, który uzyskał dochody za pracę w Niemczech składa PIT 36 oraz jego załącznik PIT/ZG. Dochody osiągnięte w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki. Przewalutowanie na złotówki należy obliczać według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia bądź pozostawienia go do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy).  

Podatnik, który pracował legalnie na terenie Niemiec i jego pracodawca odprowadzał zaliczki na tamtejszy podatek dochodowy, może starać się o zwrot tego podatku od niemieckiego urzędu skarbowego.   

Rozliczając roczny dochód, pamiętaj o przekazaniu 1,5% podatku na pomoc najbardziej potrzebującym. Wesprzyj Szlachetną Paczkę i działaj realnie.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku