Ulga dla rodzin wielodzietnych – Ulga 4 Plus

Ulga dla rodzin wielodzietnych/Ulga 4 Plus 

Jedną ze zmian, którą wprowadził Polski Ład od dnia 1 stycznia 2022 roku, jest ulga dla rodzin wielodzietnych. Jest to ulga dla rodzin z z co najmniej czwórką dzieci. Podatnicy wychowujący co najmniej 4 dzieci, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodu do wysokości 85 528 zł na jednego podatnika. Jeśli obydwoje rodziców pracuje, to wspomniany limit jest dwukrotny. 

Na dzieci w jakim wieku przysługuje ulga 4 Plus 

Ulga przysługuje na dzieci: 

Wysokość dochodów dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie ma znaczenia. W przypadku dzieci uczących się, do 25 roku życia, obowiązuje roczny limit dochodów do wysokości 19 061,28 zł ( 12-krotność renty socjalnej z 12.2023 roku). Renta rodzinna nie jest wliczana do wspomnianego dochodu.  

Kto może skorzystać z ulgi dla rodzin wielodzietnych

Ulga ta, jest dedykowana dla podatnika, który w ciągu roku podatkowego, w stosunku do czwórki dzieci: 

Ulga 4 plus – z tytułu jakich przychodów? 

Ulga ta dotyczy osób, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci oraz w roku podatkowym osiągnęły przychody z następujących tytułów: 

Które z przychodów nie kwalifikują do skorzystania z ulgi 4 plus

Warto również wspomnieć z tytułu jakich przychodów podatnik wychowujący co najmniej 4 dzieci nie może skorzystać z ulgi. Są to: 

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi 4 plus

Podatnik może rozpocząć korzystanie z ulgi w ciągu roku w momencie obliczania zaliczek, lub też przy rocznym zeznaniu. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi w ciągu roku, w tym celu należy przedłożyć stosowne oświadczenie płatnikowi składek. Oświadczenie to zawiera informację, że podatnik spełnia określone warunki. Pracodawca jest zobowiązany do respektowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania oświadczenia. Termin ten jest wydłużony do dwóch miesięcy w przypadku organów rentowych.  

Przekazując 1,5% podatku w zeznaniu rocznym, działaj realnie! Wesprzyj Szlachetną Paczkę.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Wypełnij PIT poprawnie i uwzględniając wszystkie przysługujące Ci ulgi za pomocą programu Pitax.