Rozliczenie dojazdu do pracy w PIT

Odliczenie kosztów dojazdu do pracy 

Podatnik płacąc podatek dochodowy od osób fizycznych może obniżyć jego wysokość, korzystając  
z pakietu wielu ulg i odliczeń. Niektóre z ulg i zwolnień obniżają podstawę opodatkowania, a inne pomniejszają już konkretną kwotę podatku do zapłaty. Koszty uzyskania przychodu są to koszty, które ponosi pracownik w związku z wykonywaniem swojej pracy. Koszty te mogę obniżyć wysokość podatku dochodowego PIT, który podatnik jest zobowiązany uiścić do właściwego organu skarbowego. Stanowią one w pewnym sensie rekompensatę za koszty, które pracownik musi ponieść w ramach dojazdu do pracy. Koszty uzyskania przychodu należą się niezależnie od tego, czy podatnik dociera do pracy pieszo, samochodem, komunikacją miejską, czy też pracuje zdalnie. Wysokość ich oraz sposób odliczenia został zdefiniowany w  ustawie o podatku dochodowym PIT.  

Jak odliczyć koszty dojazdu do pracy 

Znaczna większość podatników korzysta z tej ulgi, często nawet nieświadomie, ponieważ obowiązek tego odliczenia leży po stronie pracodawcy. Koszty te uwzględnia za podatnika pracodawca. Przy comiesięcznym sporządzaniu listy płac, pracodawca pomniejsza dochód, od którego oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy. W konsekwencji pracownik otrzymuje nieco wyższą kwotę comiesięcznego wynagrodzenia. Jest to właśnie rekompensata za ponoszenie kosztów dojazdu do pracy. Wartość kosztów uzyskania przychodów podawana jest przez pracodawcę na PIT-11. Dokładnie tą samą kwotę podatnik powinien uwzględnić na formularzu PIT w zeznaniu rocznym, w sekcji dotyczącej kosztów uzyskania przychodów.  

Odliczenie dojazdu do pracy 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, w której znajduje się ich zakład pracy: 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości niż ta, w której zlokalizowany jest zakład pracy: 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu – jak często należy informować pracodawcę? 

Aby korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, należy złożyć oświadczenie pracodawcy za pomocą formularza PIT-2. Jednak forma ta nie jest jedyną, oświadczenie to można przedłożyć swojemu pracodawcy za pomocą innej formy pisemnej. Jeśli stan faktyczny bieżącej sytuacji co do miejsca zamieszkania pracownika nie uległ zmianie, nie ma obowiązku, aby co roku składać oświadczenie  
o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu. Oświadczenie to można złożyć pracodawcy w dowolnym momencie roku podatkowego. Płatnik ma obowiązek uwzględnić ten fakt najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu złożenia oświadczenia przez pracownika.  

Rozliczając PIT, pamiętaj o przekazaniu półtora procent podatku na pomoc najbardziej potrzebującym. Wesprzyj Szlachetną Paczkę i działaj realnie.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku