Odliczenie darowizn na cele kościelne za 2023

Czym jest darowizna na cele kultu religijnego? 

Darowizna na cele kultu religijnego przykład: darowizna na kościół, darowizna przekazywana związkom religijnym oraz kościelnym osobom prawnym (m.in. zakonom, parafiom) np. na budowę, remont, wyposażenie czy zakup przedmiotów liturgicznych.

Cele kultu religijnego – zwróć uwagę na formułowanie celów szczegółowych

Wskazanie celu kultu religijnego może być ogólne, czyli „darowizna na cele kultu religijnego” lub szczegółowe, np.: „darowizna na renowację ołtarza”. Należy zwrócić uwagę na drugi przypadek – jeśli uszczegółowimy cel, istnieje podstawa do kwestionowania danego celu. Urzędnik może stwierdzić, że dany cel nie jest celem kultu religijnego i wyłączyć prawo odliczenia do darowizny.

Przekazujesz darowiznę wraz z małżonkiem?

Jeśli darowiznę przekazują małżonkowie, może się zdarzyć, że prawo do odliczenia darowizny zyska tylko jeden z małżonków, właściciel rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu. Kiedy tak się dzieje?

Odlicz wszystkie przysługujące Ci ulgi za pomocą bezpłatnego programu PITax:

Ile może wynosić odliczenie? 

Łączna kwota odliczeń, łącznie z darowiznami honorowych dawców krwi czy darowiznami na cele kultu religijnego, nie może przekroczyć 6% dochodu w roku podatkowym. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów – jest to wartość brutto, czyli wartość netto +VAT.

W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele – szczegóły poniżej.

Czego potrzebujesz, żeby odliczyć darowiznę na cele kultu religijnego? Wymagane formalności i dokumenty:

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze – bez limitu

Przede wszystkim darowizny na cele kultu religijnego nie są tożsame z darowiznami na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. To dwie różne darowizny – należy o tym pamiętać.

Gdy darowizna została przekazana na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnym osobom prawnym (zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach regulujących stosunki Państwa do poszczególnych kościołów), wtedy jej odliczenia nie ogranicza żaden limit.

Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce i wesprzyj najbardziej potrzebujących.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

W wypełnieniu PIT za 2022 rok pomoże Ci intuicyjny, darmowy program do rozliczeń: