Kwota wolna od podatku dla emerytów 

Pracujący emeryt a kwota wolna od podatku 

Zmiany podatkowe, które weszły w ramach Nowego Ładu w rozliczeniu za 2022 r. m.in. podniosły kwotę wolną od podatku do 30 000 zł, a seniorzy otrzymali prawo do skorzystania z nowej ulgi jaką jest ulga dla pracujących emerytów.

Ulga dla pracujących emerytów 

Ulga dla emerytów jest ulgą, która przysługuje emerytom, którzy zdecydują się przedłużyć swoją aktywność zawodową, pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ulga dla emerytów, tzw. PIT 0 dla emerytów dotyczy tych seniorów, którzy postanawiają pozostać w pracy jak i tym, którzy po okresie otrzymywania emerytury decydują się do pracy wrócić. W przypadku tej pierwszej grupy, ulga pit 0 przysługuje zarówno w momencie, kiedy emeryt posiada już decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury jak i w momencie kiedy nie ma jeszcze ustalonego takiego prawa lub gdy decyzja o nabyciu prawa do emerytury jeszcze nie została przekazana z ZUS.

Jak działa ulga dla emerytów?

Ulga Pit-0 dla emerytów polega na zwolnieniu z opodatkowania przychodów do kwoty aż 85 528 zł w skali roku. Ulga ta jest jeszcze wyższa dla emerytów, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Tacy emeryci nie zapłacą podatku aż do kwoty 115 528 zł, ponieważ kwota 85 528 zł zwiększa się o 30 000 zł kwoty wolnej od podatku.

Pracujący emeryt a ulga podatkowa 2023 

Jeśli emeryt pobierał już emeryturę i postanawia wrócić do aktywności zawodowej, by skorzystać z ulgi PIT-0 dla emerytów 2023, musi on zawiesić pobieranie świadczeń emerytalnych. Dotyczy to zarówno emerytury z ZUS, KRUS, uposażenia sędziowskiego oraz mundurowego systemu ubezpieczeń. 

Aby pracujący emeryt mógł korzystać z ulgi pit zero, musi nadal odprowadzać składki do ZUS.

Zastosowanie ulgi sprawia, że wypłata seniora jest wyższa o zaliczkę na podatek dochodowy, której przy zastosowaniu ulgi pracodawca nie musi odprowadzać. Aby skorzystać z danej ulgi, senior musi koniecznie zgłosić pracodawcy stosowne oświadczenie lub skorzystać z formularza PIT-0 dołączanego do rozliczenia rocznego.

1,5% podatku od emeryta

1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego przekazywać mogą również niepracujący emeryci, którzy nie odliczają żadnych ulg. Wystarczy, że wypełnią oni PIT-OP, w którym deklarują której organizacji chcą przekazać część swojego podatku. PIT-OP jest wnioskiem o przekazanie 1,5% podatku wybranej organizacji.

Aby skorzystać z PIT-OP, możesz skorzystać z bezpłatnego programu do rozliczeń, który w prosty sposób przeprowadzi Cię przez rozliczenie. Rozlicz online w PITax.pl >

Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce i pomóż najbardziej potrzebującym:

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku