Progi podatkowe w roku 2021/2022

Co to są progi podatkowe i kogo obowiązują?

Progi podatkowe to limity rocznych dochodów, którym przypisane są odpowiednie stawki podatku dochodowego. Obowiązują podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Dotyczą większości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli wybiorą ten sposób opodatkowania.

Jakie są progi podatkowe 2021?

Progi podatkowe dla osób fizycznych uzyskujących dochody z pracy są takie same jak progi dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą wybrać podatek liniowy, wtedy ich dochody opodatkowane będą stawką podatku 19% bez względu na ich wysokość.

Gdy chcemy ustalić progi podatkowe 2021 przy wspólnym rozliczeniu małżonków, należy dodać dochody obojga, a następnie powstałą kwotę podzielić na dwa i w ten sposób ustalić stawkę podatku.

W przypadku osób do 26 roku życia, rozliczających PIT zerowy, jeśli ich dochód nie przekroczy 85528 zł są zwolnione z podatku, gdy jednak limit ten zostanie przekroczony, rozliczane są na zasadach ogólnych, czyli część dochodu rozliczana będzie według stawki 17%, a część ponad kwotę 85528 zł podatkiem 32%.

Wypełnij poprawnie PIT za pomocą wygodnego kreatora:

Limity progów podatkowych

I próg podatkowy 2021 – Pierwszy próg podatkowy

dotyczy osób, których roczny dochód wynosił nie więcej niż 85528zł. Do tej kwoty należny podatek wynosi 17%

II próg podatkowy 2021 – Drugi próg podatkowy

dotyczy osób, których dochód w ciągu roku przekroczył kwotę 85528 zł. W takim przypadku muszą one zapłacić podatek w wysokości 32%, od nadwyżki ponad wskazaną kwotę.

III próg podatkowy 2021– Trzeci próg podatkowy czyli podatek / danina solidarnościowa (podatek od najbogatszych)

obowiązek zapłaty daniny powstaje, gdy dochody przekroczą 1 000 000 zł; osoby takie oprócz podatku liczonego tradycyjnie płacą dodatkowo 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Jeśli wypełniasz zeznanie podatkowe, przekaż 1% podatku dochodowego OPP Stowarzyszenie Wiosna, które realizuje Szlachetną Paczkę. Pomóż najbardziej potrzebującym.

Wypełnij odpowiedni formularz PIT za pomocą programu: