Zasiłek macierzyński – opodatkowanie

W 2023 roku otrzymywałaś zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy musisz go opodatkować. Z artykułu, który właśnie czytasz, dowiesz się między innymi, czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu, czy jest opodatkowany, jak wygląda sprawa rozliczenia zasiłku macierzyńskiego w PIT, a także zwrotu podatku na urlopie macierzyńskim.

Czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu?

Tak, zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym i osoba, która go otrzymuje, co do zasady zobowiązana jest do wykazania go w rocznym zeznaniu podatkowym, nawet jeżeli zostanie wobec niego zastosowane zwolnienie od podatku dochodowego, które zostanie omówione niżej. 

Czy ZUS pobiera składki od zasiłku macierzyńskiego?

Według aktualnie obowiązujących przepisów, na mocy Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby pobierające zasiłek macierzyński obowiązkowo podlegają pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe (ale w przypadku spełnienia określonych warunków). Jeśli natomiast chodzi o składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, one nie są pobierane. 

Czy zasiłek macierzyński jest opodatkowany?

To, że zasiłek macierzyński jest dochodem, nie oznacza jednak, że w każdym przypadku jest opodatkowany. Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje nowa preferencja podatkowa w postaci zwolnienia zasiłku macierzyńskiego od podatku dochodowego do kwoty 85 528 złotych rocznie. Nie jest jednak tak, że z tego zwolnienia może skorzystać każdy. Warunkiem do uzyskania korzyści z tego tytułu jest bowiem konieczność posiadania prawa do jednej z następujących ulg podatkowych: 

Dodatkowo, aby skorzystać z omawianego zwolnienia zasiłku macierzyńskiego od podatku dochodowego, konieczne jest złożenie do odpowiedniej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo wniosku o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (w przypadku osób, które korzystają z ulgi dla młodych), albo też oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (w przypadku osób, które korzystają z pozostałych ulg). 

Zasiłek macierzyński a PIT

Jeżeli nie masz prawa do zastosowania zwolnienia zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego na wyżej wymienionych zasadach, zostanie on opodatkowany (chyba że np. nie przekroczysz kwoty wolnej 30 000 złotych). Jeżeli przysługuje Ci zwolnienie zasiłku macierzyńskiego od podatku dochodowego, wypełniając najpopularniejszy formularz PIT-37, uzyskany przychód wpiszesz w pozycji 48 (dla podatnika) lub 49 (dla małżonka) W przeciwnym wypadku na rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 zasiłek macierzyński zostanie potraktowany jako przychód z innych źródeł. Kwotę przychodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego wpiszesz wówczas w pozycji 82 (dla podatnika) lub 117 (dla małżonka) w części E formularza (zauważ, że wzór wyszczególnia wśród innych przychodów te z tytułu zasiłku macierzyńskiego). Co istotne, możliwe jest rozliczanie zasiłku macierzyńskiego także na formularzu PIT-36, w zależności od innych okoliczności.  

Ile zwrotu podatku na urlopie macierzyńskim?

Zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego wprowadzono w połowie 2022 roku, przez co złożywszy zeznanie podatkowe za ten rok, część osób uzyskała zwrot nadpłaconego podatku (ponieważ wprowadzona ulga działała również “wstecz” do początku roku). W 2023 roku ulga obowiązywała już cały rok, a przez co ogólnie rzecz biorąc podatnicy nie będą już mogli liczyć na tak imponujące zwroty, jak rok wcześniej. Kwota zwrotu podatku zależy od indywidualnych czynników i jest różna dla różnych osób. 

Przekaż 1,5% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego

Pamiętaj, że wypełniając zeznania PIT-36 i PIT-37 masz prawo oddać 1,5% na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jako, że to 1,5% stanowi część podatku, który i tak obowiązany jesteś uiścić, nic Cię to nie kosztuje, a możesz tym sposobem pomóc osobom, które najbardziej tego potrzebują. Zachęcamy, abyś swoje 1,5% oddał na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA – podmiotu, który organizuje Szlachetną Paczkę – akcję charytatywną, która w 2023 roku pomogła ponad 17000 rodzinom. Aby to zrobić, wypełniając odpowiedni formularz, wpisz w wyznaczone miejsce KRS 0000050905. Z góry dziękujemy!