Paczka Seniorów – pomoc dla Seniorów

Paczka Seniorów to ogólnopolski projekt, w którym ważne jest wyjście do osób starszych, samotnych.
W indywidualnej pracy wolontariusze wspierają seniorów w przełamywaniu barier prowadzących do wykluczenia społecznego. W pierwszej edycji Paczki Seniorów wzięło udział 348 osób po 60. roku życia i 348 wolontariuszy.
Paczka Seniorów jest częścią ogólnopolskiego projektu SZLACHETNA PACZKA.
Jak działa Paczka Seniorów?

Podejmij decyzję

PACZKA Seniorów to wzięcie odpowiedzialności za człowieka. Jesteś na to gotowy?

Spotkanie z Seniorem

Jeden wolontariusz pracuje z jednym Seniorem. Wszystko zaczyna się od pierwszego spotkania, na którym oboje mogą się poznać i podjąć decyzję o wspólnej pracy.

Prowadź do samodzielności

Wolontariusz działa tak, by senior wyszedł z poczucia osamotnienia i mógł znowu cieszyć się życiem oraz kontaktem z innymi ludźmi.

Przeżyj zmianę

W Paczce Seniorów zmieniają się nie tylko seniorzy, ale również wolontariusze. Podczas Gal, które podsumowują projekt, swoje sukcesy świętują i jedni i drudzy.

Dowiedz się więcej o projekcie

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI spotykając się z rodzinami w potrzebie, często poznawali również osoby starsze, żyjące samotnie.

Dla takich osób zwykle największym prezentem nie była pomoc materialna, lecz czas i uwaga poświęcona im przez wolontariuszy.

Największą i najbardziej dotkliwą biedą tych seniorów było osamotnienie. To z myślą o nich powstał nowy projekt SZLACHETNEJ PACZKI - Paczka Seniorów.

Seniorzy, do których docieramy, czują się często wyobcowani i zagubieni.

Nie ma już przy nich ludzi, których kochali. Nie mają już pracy i codziennego kontaktu z ludźmi. Zmienia się w zawrotnym tempie świat, który znali. Często czują się niepotrzebni. Brakuje im siły, aby zacząć zmieniać swoje życie i móc się nim nadal cieszyć.

Wolontariusz Paczki Seniorów to ktoś, kto przede wszystkim chce naprawdę poznać seniora - jego historie, jego piękno i jego aktualne potrzeby i rozterki.
Spotykając się regularnie z seniorem szuka sposobów na to, aby mógł on wyrwać się z osamotnienia i bierności. Paczka Seniorów to również praca zespołowa. Wolontariusze wspólnie organizują np. spotkania sąsiedzkie, podczas których seniorzy mogą poznać się nawzajem, odkrywając często, że są w stanie udzielić sobie wsparcia, którego potrzebują.