Zapytaliśmy Polaków, skąd się bierze bieda
i co o niej sądzą

15% Polaków  myśli, że życie w biedzie to kwestia wyboru.

17% badanych  uważa, że ubodzy sami są winni swojej sytuacji

22% Polaków  myśli, że ubóstwo jest wynikiem lenistwa, a ponad 31% jest zdania, że aby wyjść z biedy wystarczy wziąć się do pracy.

27% twierdzi , że osobom z wyższym wykształceniem nie grozi ubóstwo.

34% uważa , że ludzie są biedni, bo wolą żyć na zasiłkach socjalnych niż iść do pracy.

36% jest zdania , że jeśli ktoś ma etat i ciężko pracuje, to nie będzie żył w ubóstwie.

77% uważa , że inflacja i rosnące ceny podstawowych produktów najbardziej dotykają tych, którzy już wcześniej byli w trudnej sytuacji.