12 grudnia 2022

Fundacja Inter Cars Partnerem Szlachetnej Paczki

Możesz pomóc w ramach e-Skarbonki 

Fundacja Inter Cars po raz kolejny wspiera najbardziej potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki. W zeszłorocznej zbiórce charytatywnej – dzięki pracownikom Grupy Inter Cars – do specjalnie utworzonej e-Skarbonki trafiło 27 500 zł. Zarząd Fundacji Inter Cars podwoił jednak zebraną kwotę, dzięki czemu na rzecz Szlachetnej Paczki trafiło łącznie 55 000 zł. W tym roku firma powtarza akcję, uruchomiając kolejną e-Skarbonkę. Dzięki wsparciu finansowemu Paczka może się rozwijać i docierać z pomocą do nowych lokalizacji.  

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A. Jej misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności – dla ludzi i klimatu.  

Firma z wartościami  

W 2021 roku Grupa Inter Cars udostępniła swoim pracownikom link do e-Skarbonki, by każdy kto chciał i mógł pomóc, dokonał wpłaty na rzecz Szlachetnej Paczki. W trakcie trwania akcji dokonano aż 183 transakcji na łączną kwotę 27 500 zł. Decyzją Zarządu Fundacji Inter Cars sumę podwojono! Łączna kwota wsparcia dla Szlachetnej Paczki w 2022r. przez Grupę Inter Cars, jej pracowników i klientów, wyniosła więc 55 000 zł. 

Tegoroczna e-Skarbonka została uruchomiona we wtorek 6 grudnia. Zbiórka potrwa do świąt, by każdy, kto nie jest obojętny na los najbardziej potrzebujących rodzin, dzieci i osób samotnych, mógł dołożyć swoją cegiełkę do wspólnej akcji.  

Pasja, zaangażowanie i partnerstwo – to jedne z kluczowych wartości firmy Inter Cars, które znajdują swoje potwierdzenie także w podejściu do działań pomocowych. Gdy w czerwcu 2022 roku Szlachetna Paczka uruchomiła specjalną edycję programu skierowaną do rodzin uchodźczych z Ukrainy, pracownicy Grupy Inter Cars zaangażowali się w pomoc osobom dotkniętym skutkami wojny. 

– Cieszymy się, że pracownicy Grupy Inter Cars tak chętnie angażują się we wspieranie najbardziej potrzebujących ze Szlachetnej Paczki – mówi Dominika Langer-Gniłka, Dyrektorka Działu Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenia WIOSNA, które odpowiada za organizację Szlachetnej Paczki. – Dzięki tak zaangażowanym Partnerom możemy działać i docierać do nowych osób, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji. Dziękujemy!