To nie daje
nam spokoju.

Szlachetna Paczka o lękach
i niepokojach Polaków – analiza

Daj spokój tysiącom
potrzebujących rodzin.

Przekaż 1,5% podatku
Szlachetnej Paczce.

KRS 00 00 05 09 05

Kopiuję KRS >
Sprawdzam szczegóły analizy

To nie daje nam spokoju.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna spędza Polakom sen z powiek. Boimy się rosnącej inflacji, utraty wartości pieniądza, niekończących się podwyżek cen żywności, rosnących opłat. Martwimy się, że jakość naszego życia ulegnie pogorszeniu. Obawiamy się poważnych chorób, samotnej starości, a także kryzysu energetycznego.

Niezależnie od tego, czy żyjemy w dostatku, staramy się dotrwać “do pierwszego”, czy też mamy na przeżycie miesiąca jedynie 50-złotowy banknot, łączą nas podobne lęki i obawy, o jutro, o przyszłość. Drżymy na samą myśl, że będzie jeszcze trudniej.

Te obawy nie dają spokoju też nam – Szlachetnej Paczce, gdy myślimy o potrzebujących, którym pomagamy. Dla nich te lęki są czymś więcej niż tylko strachem, już dawno stały się codziennością. Tysiące osób “tu i teraz” bardzo mocno i boleśnie doświadcza tego, czego wielu Polaków na razie tylko się obawia.

Zobacz czego boją się Polacy, poznaj historie tych, którym ciężko dziś o spokój.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna spędza Polakom sen z powiek. Boimy się rosnącej inflacji, niekończących się podwyżek cen żywności, rosnących opłat. Obawiamy się poważnych chorób, samotnej starości, a także kryzysu energetycznego. Drżymy na samą myśl, że będzie jeszcze trudniej.

Te obawy nie dają spokoju też nam – Szlachetnej Paczce, gdy myślimy o potrzebujących, którym pomagamy. Dla nich te lęki są czymś więcej niż tylko strachem, już dawno stały się codziennością. Tysiące osób “tu i teraz” bardzo mocno i boleśnie doświadcza tego, czego wielu Polaków na razie tylko się obawia. Zobacz czego boją się Polacy, poznaj historie tych, którym ciężko dziś o spokój.

To nie daje nam spokoju…

Inflacja, drożyzna, rosnące ceny,
które pogłębiają problem biedy i ubóstwa w Polsce

1

Polaków boi się inflacji, w tym utraty wartości pieniądza*

1

martwi się podwyżką cen żywności i innych towarów*

1

o tyle zdrożał cukier, mleko o 37,5% a jaja o 37,2% (GUS – marzec 2023 vs marzec 2022 r.)

W 2022 r. – według prognoz EAPN – ubóstwo skrajne drastycznie wzrosło: z 4,2% do 6,5%. To oznacza, że liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się nawet o 54 proc. (o 859 tys.) – to daje niemal 2,5 mln osób!

* Źródło danych: UCE Research i platforma ePsycholodzy.pl

Inflacja spycha nas w ubóstwo. W 2021 r. w skrajnym ubóstwie, tj. za mniej niż 672 zł miesięcznie, żyło aż 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów. 22 zł 50 gr. na dzień – to budżet, który musi im wystarczyć na wszystkie potrzeby.

Jeżeli ubóstwo skrajne dzieci wzrosło w 2022 r. tak samo jak ubóstwo ogółem (czyli o dwa punkty proc.), oznaczać to będzie, że w skrajnym ubóstwie żyje już niemal pół miliona dzieci (474 tys.). To najwyższy wyniki od 2016 r. i wzrost aż o 42% (za EAPN).

Nie daje nam spokoju fakt, że inflacja najmocniej uderza w najbiedniejszych. W rodzinach objętych pomocą Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę wynosi 15 zł i 18 gr na dzień. Takim osobom pomagamy.

Szesnaście dzielone na cztery

Pani Natalia pracowała jako budowlaniec. Zarabiała wystarczająco, aby samodzielne wychować trójkę dzieci. Spokój zburzyła choroba nowotworowa i konieczność rezygnacji z pracy. 4-osobowa rodzina utrzymuje się z zasiłków i pomocy od państwa, co daje 2315 złotych na miesiąc. Po odliczeniu kosztów za mieszkanie i leczenie, na osobę zostaje ok. 126 zł na przeżycie miesiąca. To niewiele ponad 16 zł na dzień. Za tę kwotę muszą przeżyć cały dzień. W Szlachetnej Paczce rodzina otrzymała m.in. żywność, a także odzież i obuwie, które pozwolą zaoszczędzić na codziennych wydatkach.

To nie daje nam spokoju…

Choroba lub utrata zdrowia

1

Polaków obawia się choroby najbliższych*

1

z nas boi się choroby i utraty własnego zdrowia*

1

boi się, że zabraknie im pieniędzy na leczenie poważnego schorzenia**

Niemal 70% martwi się brakiem dostępu do opieki medycznej**

* Źródło danych: UCE Research i platforma ePsycholodzy.pl

** Źródło danych: Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

W 2020 roku co trzeci mieszkaniec Polski zmagał się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub chorobami przewlekłymi (trwającymi pół roku lub dłużej).

Niemal 3 mln Polaków w wieku produkcyjnym nie podejmuje pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. Zasięg skrajnego ubóstwa wśród rodzin z osobą z niepełnosprawnością jest dużo wyższy niż w innych rodzinach, wynosi ok. 6,5% (GUS).

52% rodzin, do których w ubiegłym roku dotarła Szlachetna Paczka, to rodziny w których co najmniej jedna osoba mierzy się z niepełnosprawnością. W 74% rodzin co najmniej jedna osoba cierpi na chorobę przewlekłą. Nie daje nam spokoju fakt, że co piąta rodzina włączona do Szlachetnej Paczki, w której występuje choroba lub niepełnosprawność, nie jest w stanie pokryć wszystkich niezbędnych wydatków na leki. Do takich osób docieramy z pomocą.

Dzień za 5 zł i 60 groszy

Pani Małgorzata i pan Kazimierz wychowują trójkę dzieci. Dwoje z nich do pewnego wieku rozwijało się prawidłowo, z czasem jednak pojawiły się problemy zdrowotne. Teraz Klaudia i Kuba są osobami z niepełnosprawnością. Ojciec dzieci na co dzień prowadzi własną firmę związaną z produkcją elementów betonowych. Mimo, że ciężko pracuje, to po odliczeniu bardzo wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją na przeżycie miesiąca zostaje 169 zł na osobę. Wsparcie Szlachetnej Paczki pozwoliło rodzinie na chwilę oddechu. Podarowany sprzęt kuchenny poprawił bezpieczeństwo w domu i znacznie odciążył budżet. W Paczce znalazła się również żywność i mąka, którą rodzina wykorzystuje do pieczenia chleba i ciast, a której cena znacznie wzrosła z powodu inflacji.

To nie daje nam spokoju…

Kryzys i ubóstwo energetyczne

1

Polaków spokoju nie daje wzrost kosztów energii elektrycznej i ogrzewania (UCE Research i platforma ePsycholodzy.pl)

1

więcej trzeba było zapłacić za energię elektryczną*

1

zdrożała energia cieplna, gaz o 15,9% a opał o 32,4%*

Blisko 2,5 mln osób w Polsce żyje w budynkach, w których przecieka dach, brakuje szczelnych okien i drzwi, a na ścianach i sufitach występuje wilgoć (Instytut Badań Strukturalnych)

* W marcu 2023 w porównaniu z marcem 2022 r. Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

Wiele z domów i mieszkań w Polsce wymaga natychmiastowego remontu, na który niestety brakuje pieniędzy. Ludzie żyją w zimnie. Problem ubóstwa energetycznego dotyczy aż 25% gospodarstw w których żyją emeryci i renciści. To oni najczęściej są zmuszeni do zakręcania kurków (wg Raportu Warsaw Institute).

Nie daje nam spokoju fakt, że w poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki 59% rodzin zgłosiło jako potrzebę ciepłą odzież na zimę, 49% potrzebowało ciepłych butów, by nie marznąć…

Drogie ciepło

Niewyremontowany i nieocieplony dom – w którym żyje rodzina z 17-latką chorą na zanik mięśni – bardzo szybko się wychładza. Zimno najdotkliwiej odczuwa Martyna, która już nie chodzi. Żeby ogrzać dom potrzeba aż do 4 ton opału. Ceny węgla ogromnie wzrosły, jego zakup przerasta możliwości finansowe rodziny, której dochód wraz z zasiłkami wynosi 5850 zł, a po odliczeniu kosztów rehabilitacji Martyny – 570 zł na osobę.  Szlachetna Paczka dostarczyła rodzinie m.in. sprzęt sensoryczny do rehabilitacji dziewczyny, ale także ciepłą zimową odzież.

To nie daje nam spokoju…

Samotność i starość

1

Polaków w 2021 r. miało co najmniej 60 lat*

1

ludności Polski to osoby w wieku 65 i więcej lat

1

Polek i Polaków powyżej 75. roku życia żyje już samotnie*

W 2005 r. jednoosobowe gospodarstwa domowe bez dzieci stanowiły 18,3%, podczas gdy w 2021 r. już 26,1 % ogółu gospodarstw domowych w Polsce*

* Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

Starość bardzo często = samotność. Polska się starzeje, i to szybko. W roku 1950 mediana wieku wynosiła prawie 26 lat, tzn., że połowa Polaków była przed 26 r.ż., a połowa po 26 r.ż. Dziś wartość ta wynosi 38,2. W roku 2050 wyniesie aż 51! W miarę starzenia się społeczeństwa spada też jego liczebność: z 38.6 mln w 1995 r., do 38 mln w 2010 r., aż do spodziewanych 32 mln w 2050 r. (wg. Banku Światowego). Jak podaje GUS w 2050 roku w Polsce, osoby w wieku 60 lat i więcej będą stanowiły ok. 40% społeczeństwa.

Nie daje nam spokoju fakt, że co trzecia rodzina włączona do Szlachetnej Paczki składa się z tylko jednej osoby, a 27% stanowią samotni seniorzy, którzy – na widok naszych wolontariuszy – cieszą się, że mają wreszcie okazję z kimś porozmawiać.

Okno na świat

Pani Maria ma 75 lat. Mieszka daleko od głównej drogi, zupełnie sama. Nie licząc dwóch krów, które żyją obok w malutkiej stodole i są bardzo ważne dla seniorki. To dzięki nim, kobieta miesięcznie ma dodatkowy zastrzyk gotówki za sprzedaż mleka: 200 zł plus 900 zł emerytury. Po odliczeniu niezbędnych kosztów za dom i leki, pozostaje jej 420 zł na przeżycie miesiąca. Kobieta stara się być samodzielna. Koszty prądu sprawiają, że przestała używać starego telewizora i świeci mniej światła. Od darczyńcy ze Szlachetnej Paczki otrzymała między innymi energooszczędne żarówki i nowy telewizor – by miała swoje okno na świat nieokupione niepokojem o wydatki.

Tak pomagamy

Szlachetna Paczka w 2022 roku

15 482

Rodzin w potrzebie, które
otrzymały Szlachetne Paczki

59 899 138

łączna wartość pomocy
przekazanej w paczkach

12 098

liczba przeszkolonych
Wolontariuszy

20+

lat działalności
Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka od ponad dwudziestu lat stara się rozwiązywać problemy biedy, wykluczenia, dając spokój i wytchnienie od codziennych trudności, tym, którzy są nimi najmocniej dotknięci.

Trafiamy do tysięcy potrzebujących. Nie możemy przejść obojętnie wobec historii Pani Marii, Pana Jana, Klaudii czy Kuby. Ty też możesz pomóc i wnieść realną zmianę w ich życie. Takich historii jest dużo więcej. Pomagaj z nami.

Wesprzyj Szlachetną Paczkę 1,5% swojego podatku. Razem zmniejszajmy biedę w Polsce i dajmy spokój tysiącom potrzebujących rodzin.

KRS Szlachetnej Paczki 0000050905

Rozliczyłeś już PIT i swój 1,5% przekazałeś na inny cel? Wciąż możesz pomóc.

Wpłacając na Szlachetną Paczkę, pomagasz ubogim rodzinom, dzieciom, seniorom i chorym

moja pomoc

50 ZŁ

Wpłacam

moja pomoc

100 ZŁ

Wpłacam

moja pomoc

200 ZŁ

Wpłacam

moja pomoc

OD SERCA

Wpłacam

Kontakt

Masz pytania dotyczące wsparcia
Szlachetnej Paczki?

[email protected]

Masz pytania dotyczące badania?
Napisz do Nas!

[email protected]

Przekaż 1,5% podatku
Szlachetnej Paczce

Przekazuję 1,5% podatku >

KRS 0000050905

Kopiuję KRS Paczki >