Dziękujemy pracownikom firmy NVIDIA za wsparcie finansowe Szlachetnej PACZKI podczas eventu GRA PACZKA oraz za pomoc merytoryczną przy jego organizacji.

Przejdź do strony firmy >


Dziękujemy Bankowi BNP Paribas za wieloletnie wspólne działania o szerokiej skali i strategiczne partnerstwo Szlachetnej Paczki już od 2018 roku. Partner całorocznie wspiera działalność Paczki, promuje ideę mądrego pomagania oraz angażuje pracowników w niesienie pomocy. Dziękujemy także Fundacji Banku BNP za kolejny rok wspólnie organizowanego wolontariatu pracowniczego na rzecz potrzebujących Rodzin w ramach Szlachetnej Paczki.

Przejdź do strony firmy >


Dziękujemy Kompanii Piwowarskiej za kolejny rok zaangażowania swoich pracowników w wolontariat pracowniczy na rzecz Szlachetnej Paczki. Radośnie obserwujemy jak z energią i otwartością, a przede wszystkim z potrzeby serca, angażują się oni w pomoc wielu potrzebującym Rodzinom.

Przejdź do strony firmy >


Dziękujemy Grupie Raben za wsparcie logistyczne podczas 20. edycji Szlachetnej Paczki.

Przejdź do strony firmy >


Dziękujemy firmie ODO 24 sp. z o.o. za wsparcie Szlachetnej Paczki.

Przejdź do strony firmy >


Serdecznie dziękujmy firmie ANWIM S.A., właścicielowi sieci stacji MOYA, za wsparcie Szlachetnej Paczki i przekazanie części zysku ze sprzedaży kubka „Szlachetnej Kawy”

Przejdź do strony firmy >


Dziękujemy car sharingowi innogy go! za wsparcie logistyczne wolontariuszy na terenie Warszawy i udostępnienie im samochodów elektrycznych, które pomogły dowieźć paczki do potrzepujących Rodzin.

Przejdź do strony firmy >


Dziękujemy firmie Ensalta za świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dających bezpieczeństwo pracy sprzętu w naszej serwerowni oraz ciągłość usług.

Przejdź do strony firmy >


Dziękujemy serdecznie firmie Allvernum Sp. z o.o. za wsparcie produktowe eventu świątecznego Stowarzyszenia WIOSNA.

Przejdź do strony firmy >