Dochód z wynajmu mieszkania – ryczałt czy PIT-28? Jak osiągnąć najwięcej korzyści?

Planujesz rozpocząć wynajem mieszkania? PIT lub ryczałt, jaki wybierzesz jest podstawą do osiągania jak największych korzyści.  Przygotowaliśmy pełen praktycznych porad artykuł, dzięki któremu dowiesz się, jakie opodatkowanie przychodów z najmu najlepiej sprawdzi się w Twojej sytuacji – zapraszamy do lektury!

artykuł wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania – z czego skorzystać do rozliczenia?

Jeśli nie masz pewności czy poprawnie rozliczysz dochód z najmu mieszkania możesz skorzystać ze sprawdzonego i pewnego programu PITax.pl:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Wynajem mieszkania – kiedy można zdecydować się na ryczałt?

Ryczałt – dla kogo i jak wyrazić chęć skorzystania z niego?

Sporą popularnością w Polsce cieszy się opodatkowanie przychodów z najmu za pomocą ryczałtu. Nic w tym dziwnego – jest wyjątkowo proste i nie niesie ze sobą konieczności prowadzenia skomplikowanej dokumentacji. A kiedy jest możliwe? Przede wszystkim, kiedy dochód z wynajmu mieszkania nie jest podstawą Twoich zarobków. Aby skorzystać z takiej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym wystarczy, że wyrazisz swoją chęć, dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy. Wpłaty dokonuje się na mikrorachunek. 2022 to ostatni rok, w którym dochód z najmu można rozliczyć na zasadach ogólnych lub ryczałtem. Za 2023 taki dochód będzie można rozliczyć jedynie za pomocą ryczałtu – dotyczy to najmu prywatnego.

Ryczałt – podstawowe warunki

Kiedy zdecydujesz się, żeby wynajem mieszkania był opodatkowany ryczałtem, musisz pamiętać o składaniu w zeznaniu podatkowym formularza PIT-28. Opodatkowanie ryczałtu odbywa się przy wykorzystaniu stawki 8,5%. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy na wynajmie zarabiasz więcej niż 100 tysięcy złotych. Twój dochód z wynajmu mieszkania ponad tę kwotę będzie rozliczany wg stawki 12,5%.

Jakie są minusy ryczałtu?

Wynajem mieszkań – kiedy musimy rozliczać się przez PIT?

Rozliczać się z wynajmu mieszkania przez PIT musisz przede wszystkim wtedy, kiedy nie zostało przez Ciebie wybrane opodatkowanie ryczałtem.

Do wyboru masz:
• opodatkowanie wg skali podatkowej (12% lub 32%),
• opodatkowanie liniowe (19%).

Opodatkowanie wg skali podatkowej

Możesz z niego skorzystać zarówno jako osoba prywatna, jak i posiadająca specjalnie założoną w celu opodatkowania przychodów z najmu firmę. To domyślny sposób rozliczania się z zysków, jakie zdobywasz na wynajmie, doliczany do innych Twoich dochodów. Warto pamiętać, że kiedy przekroczysz kwotę 120 000 zł w swoich dochodach, wkraczasz na mniej korzystną stawkę – 32%. Zaletą jest jednak to, że wybierając taką formę opodatkowania, możesz obniżyć swój przychód o koszty poniesione w celu jego uzyskania.

Opodatkowanie liniowe

Możesz skorzystać z takiej formy opodatkowania najmu, jeśli posiadasz firmę – nie ma możliwości rozliczania się w ten sposób jako osoba prywatna. Jej niewątpliwą zaletą jest stała i niezmienna stawka, czyli 19%. Nie ma tutaj znaczenia, jakie dochody osiągasz. Wynajem mieszkania rozliczany za pomocą PIT-36L będzie doskonałym wyborem dla Ciebie, jeśli stanowi główne źródło Twoich zarobków.

Warto wiedzieć, że za wynajem mieszkań należy opłacać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie całego roku – niezależnie od wybranej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Kiedy warto rozważyć zmianę z ryczałtu na PIT?

Wybierając formę opodatkowania przychodów z najmu mieszkania, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim kwestie ekonomiczne. Równie istotne są też uwarunkowania prawne. Kiedy sprawdzi się zmiana z ryczałtu na PIT?
• Od początku 2022 r. każdy właściciel nieruchomości, osoba prywatna, jak i przedsiębiorca może wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości. Nawet jeśli planujesz zmianę z wynajmu długoterminowego na krótkoterminowy, wciąż wybór rozliczania się z wynajmu mieszkania za pomocą ryczałtu bądź PIT-u jest pozostawiony Tobie. Jeśli chodzi o najem prywatny, obecny rok to był ostatni rok z możliwością wyboru.
• Kiedy posiadasz więcej niż jedno mieszkanie na wynajem, a uzyskane zyski stanowią Twoje podstawowe źródło dochodów.
• Gdy bardziej opłacalna niż stawka ryczałtu jest dla Ciebie możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz skorzystanie z kwoty wolnej od podatku.
• Kiedy decydujesz się na wynajmowanie mieszkania, które zostało przez Ciebie zakupione na kredyt. W takiej sytuacji odsetki od kredytu możesz odliczyć od kosztów uzyskania przychodu.

PIT 28

Za rok 2022 wszystkie pity składamy w jednym terminie: do 2 maja 2023 roku. Można je składać elektronicznie.  Korzystając z formularza PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń, a także przekazać 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP). 

Podatnik korzysta z PIT-28, jeśli w 2022 r. wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych z trzech grup źródeł: umowy najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; pozarolniczej działalności gospodarczej; sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu. 

Można skorzystać m.in. z poniższych ulg i odliczeń, po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28: 

PIT-28 a łączone opodatkowanie z małżonkiem 

Osoby, będące w związku małżeńskim, rozliczające przychody ze wspólnej własności, posiadania bądź użytkowania rzeczy są zmuszone złożyć dwa odrębne druki PIT-28

Opodatkowanie PIT-28 uniemożliwia rozliczanie się z małżonkiem, ale też z dzieckiem. Wyjątek stanowią rozliczania przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy. 

PIT-28 a strata podatkowa

Podatnicy, którzy rozliczają ryczałt nie wykazują straty podatkowej, dlatego tak jest ponieważ podatek płacą od przychodu bez stosowania kosztów podatkowych. Mogą oni jednak odliczać stratę uzyskaną wcześniej – przed zmianą formy opodatkowania na ryczałtową. W tym przypadku obniża się przychód.  

PIT-28  a spadek firmy/przedsiębiorstwa

Rozliczenia PIT za 2022 r. mogą być składane jako typowe deklaracje podatnika lub mogą posiadać dopisek „S”, który oznacza rozliczenie przedsiębiorstwa w spadku. Podatnik może wypełnić: PIT-28 lub PIT-28S, oraz PIT-36 lub PIT-36S; PIT-36L lub PIT-36LS. 

PIT z dodatkiem „S” składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej), prowadzącej działalność gospodarczą. Dotyczy to rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa realizowanych po śmierci przedsiębiorcy. Deklarację taką może złożyć: 

PIT-28 a Nowy Ład  

Polski Ład wprowadzi również zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego. Jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Zmiany wchodzą w rozliczeniach za rok podatkowy 2023.

Jak ustalić dochód z najmu? 

W pierwszym kroku należy określić jaka jest dostępna dla podatnika metoda. To pokaże ile podatku będzie trzeba zapłacić. Standardowo, podatnik opodatkuje dochód osiągnięty w roku podatkowym, zatem różnicę między przychodem (kwotą uzyskaną od najemców) a kosztami jego uzyskania poniesionymi w danym roku.  

Jeżeli koszty przekraczają kwotę przychodu, rozliczeniu podlega strata z najmu, którą można odpisywać od przychodu w kolejnych 5 latach podatkowych, w stopniu nie większym niż 50% tej straty rocznie. 

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, opodatkowaniu podlega przychód. Nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów. Stawka podatku pozostaje niższa, niż stawka stosowana dla dochodu opodatkowanego według skali podatkowej. 

Co stanowi koszt podatkowy w najmie? 

Podatek z najmu płacony jest od dochodu. Dochód to kwota, którą wynajmujący otrzymuje od najemców, ale po odjęciu od niej kosztów uzyskania. Czyli podatek jest od samej wartości tego, co stanowi dla wynajmującego wartość.   

Inaczej jest w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. Tutaj podatek jest płacony od wartości przychodu, tzn. od całej kwoty otrzymanej od najemców, bez obniżania jej o koszty uzyskania przychodów. W tej sytuacji jest niższa stawka podatku –  8,5% i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł. 

Jeżeli podatnik zdecyduje się rozliczać najem według skali, tzn. opodatkować kwotę po obniżeniu jej o koszty, warto, żeby zadbał wtedy, by koszty były jak najwyższe, i w efekcie, by obniżyły maksymalnie czystą wartość dochodu, która podlega opodatkowaniu. 

Wydatkami, które mogą obniżyć również przychód z najmu są koszty poniesione na: 

Co to jest przychód z najmu i kiedy występuje? 

Przychód, z najmu prywatnego, istnieje tylko wtedy gdy wynajmujący go otrzyma. A to znaczy, że kwoty zgodnej z umową, której jednak nie otrzyma podatnik – nie uznaje się za przychód podatkowy. Podobnie jest z kwotami wpłaconych kaucji zwrotnych, nie traktuje się ich jako przychodu – do czasu, w którym nie zostaną one wykorzystane na określone działania (np. do czasu, gdy nie będzie z ich kwoty pokryty czynsz najmu).   
Najem realizowany w ramach działalności gospodarczej stanowi wyjątek od powyższej zasady. W firmach za przychód uznaje się kwoty należne, bez względu na to czy zostały one otrzymane czy też nie. W przypadku usług realizowanych w okresach rozliczeniowych, za dzień uzyskania takiego przychodu należnego uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, wymienionego w umowie lub na fakturze, nie wystąpi on jednak rzadziej niż raz w roku. Nie stanowią przychodu, aż do terminu wystąpienia tego okresu płatności zaliczkowe na rzecz usług świadczonych w następnych okresach sprawozdawczych. 

Dokumentowanie kosztów najmu

Koszty najmu trzeba potwierdzić dokumentami, z których ma wynikać, że podatnik poniósł na rzecz jakiejś osoby (dane podmiotu)  koszt w określonym terminie. Na dokumencie powinno być imię, nazwisko i adres podatnika. Wynika z tego, że nie można rozliczać kosztów tylko na podstawie paragonów lub dokumentów potwierdzających koszt bez wskazania podmiotów umowy czy jej przedmiotu (np. potwierdzenie z karty kredytowej). 
Licząc od końca roku, co najmniej przez 5 lat, w którym rozliczać należy dany rok najmu – z reguły terminy te to 30 kwietnia lub 31 stycznia roku występującego po rozliczanym roku wynajmu – należy dysponować dowodami najmu z podziałem na lata ich poniesienia. Dowody przechowywane są do 7 lat od roku ich otrzymania. 
Koszt najmu uznaje się za poniesiony w okresie, w którym wynajmujący otrzymał dokument potwierdzający jego poniesienie. Nie trzeba dodatkowo czekać na faktyczną zapłatę za koszt, by rozliczyć go podatkowo.     

Refaktura mediów – a koszty

Należy zwrócić uwagę na rozliczanie kosztów przenoszonych na najemców, czyli refakturowanych pośrednio na nich. Jeżeli wynajmujący zawiera umowę najmu, to ponosi wydatki tytułem nabycia mediów (elektryczność, woda, ciepło, gaz), których wartością obciąży swoich najemców, przekazując im faktury, otrzymane od dostawcy mediów. 
A to oznacza, że najemcy na podstawie wystawionej faktury (dokumentu) przez wynajmującego zapłacą dokładnie tyle, ile zapłacił wynajmujący dostawcy mediów. 

Aby rozliczyć podatek, należy kwoty refakturowane uznać za przychód podatkowy, a wydatki na dostawę mediów – za koszt (wtedy zero złotych wyniesie dochód końcowy). W przypadku, jeżeli wynajmujący rozlicza się ryczałtem ewidencjonowanym, to wtedy kwot refakturowanych nie musi zaliczać do swoich przychodów (por. np. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 kwietnia 2011 r., nr IPTPB2/415-16/11-2/AK). 
Można też tę sprawę rozwiązać tak, że wynajmujący ustala za pomocą umowy, to że czynsz najmu ma w sobie opłaty za media. I to zamyka sprawę, nie ma potrzeby  refakturować ich na najemców.  

Pobierz PIT-28

Pobierz formularz PIT 28:

Formularz PIT 28 pdf

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem dochodu z najmu mieszkania, jeśli chcesz przekazać 1,5%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1,5% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1,5% ma znaczenie.

Aby przekazać 1,5% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

To również Cię zainteresuje: