Jak długo przechowywać PIT?

Jak długo przechowywać PITy?

Zapewne wielu z podatników zadaje sobie pytanie “jak długo przechowywać pity w domu?”. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ordynacji podatkowej, ustawy uchwalonej 29 sierpnia 1997 roku.  
Zatem, dokumenty PIT powinno się przechowywać w archiwum przez okres 5 lat, (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).  

W związku z powyższym, na wypadek kontroli skarbowej, dokumenty w oparciu o które wypełniliśmy zeznanie PIT za rok 2022, mamy obowiązek przechowywać do końca 2028. Należy również pamiętać, że osoby, które swoje zeznanie roczne PIT rozliczyły przez internet, mają obowiązek archiwizacji Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) także przez okres pięciu lat.  

Jeśli rozliczasz PIT, skorzystaj ze sprawdzonego przez ponad 20 mln podatników programu PITax.pl:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Kto ma obowiązek przechowywać pity dłużej niż 5 lat? 

Jak długo trzymać pity? Jednak okazuje się, że nie dla wszystkich podatników jest przewidziany pięcioletni okres archiwizacji dokumentów. Kwestia ta, dotyczy głównie podatników rozliczających stratę z lat ubiegłych w ramach działalności gospodarczej, czy podatników dokonujących odpisów amortyzacyjnych. Kwestia ta, dotyczy podatników korzystających z ulgi mieszkaniowej, czy podatników dokonujących odpisów amortyzacyjnych. Stratę możemy odliczać przez 5 lat od momentu jej powstania, jednak nie więcej niż połowę w jednym roku.

W związku z tym, fiskus może się zwrócić z prośbą o wgląd do dokumentów z roku, w którym została poniesiona strata. Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik będzie zobowiązany do archiwizacji swoich dokumentów nawet przez okres ponad 10 lat!

Przechowywanie PIT przykład

Zobaczmy na przykładzie, ile lat trzeba trzymać pity w domu w tym przypadku. Podatnik w 2022 roku poniósł stratę, w związku z tym przez okres pięciu kolejnych lat będzie ją odliczał w równych częściach. Odliczenie będzie miało miejsce do roku 2027. W tej sytuacji podatnik będzie miał obowiązek przechowywać swoje dokumenty do końca 2033 roku. W konsekwencji, na wypadek kontroli organów skarbowych, podatnik winien archiwizować swoje dokumenty z roku 2022, przez niemal 11 lat! 

Warto również wspomnieć, że od przechowywania dokumentów na wypadek kontroli urzędu skarbowego nie usprawiedliwia utrata dokumentów np. w wyniku kradzieży czy pożaru. W takim przypadku, podatnik winien odtworzyć utracone dokumenty.  

Kiedy minie już okres przechowywania PITów, warto o to zadbać w odpowiedni sposób. Dokumenty te zawierają wrażliwe dane, dlatego powinny być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić ich ponowne odtworzenie.

Twój 1,5% dla Stowarzyszenia Wiosna realizującego Szlachetną Paczkę

Pamiętaj, że jeśli rozliczasz się w terminie, możesz przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Zrobisz to bez dodatkowych wydatków. Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce, wpisując w odpowiednie pole nr KRS 0000050905 lub wyszukując na liście OPP Stowarzyszenie Wiosna.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Programy do rozliczeń pomogą ustalić, które ulgi Ci się należą, a także prawidłowo je rozliczyć. Jednym z nich jest łatwy w obsłudze i bezpieczny program PITax.pl:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS