Jak długo przechowywać PIT?

Jak długo przechowywać PITy?

Zapewne wielu z podatników zadaje sobie pytanie “jak długo przechowywać pity w domu?”. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie Ordynacja podatkowa, ustawy z 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi. zmianami.  
Na podstawie obowiązujących przepisów, dokumenty PIT powinno się przechowywać w archiwum przez okres 5 lat, (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).  

W związku z powyższym, na wypadek kontroli skarbowej, dokumenty w oparciu o które wypełniliśmy zeznanie PIT za rok 2023, mamy obowiązek przechowywać do końca 2029. Należy również pamiętać, że osoby, które swoje zeznanie roczne PIT rozliczyły przez internet, mają obowiązek archiwizacji Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), także przez okres pięciu lat.  

Jeśli rozliczasz PIT, skorzystaj ze sprawdzonego przez ponad 20 mln podatników programu PITax.pl:

Kto ma obowiązek przechowywać pity dłużej niż 5 lat? 

Jak długo trzymać pity? Jednak okazuje się, że nie dla wszystkich podatników jest przewidziany pięcioletni okres archiwizacji dokumentów. Od ogólnej zasady, według której formularze PIT należy przechowywać przez okres 5 lat, są pewne odstępstwa. Przechowywanie formularza przez okres dłuższy niż 5 lat może się okazać konieczne między innymi wówczas, jeżeli korzystamy z ulgi mieszkaniowej. Co więcej, standardowy okres 5 lat jest wydłużany w przypadku wszczęcia wobec nas postępowania lub rozłożenia zobowiązania podatkowego na raty.

W związku z tym, fiskus może się zwrócić z prośbą o wgląd do dokumentów z okresu dłuższego niż 5 lat. Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik będzie zobowiązany do archiwizacji swoich dokumentów nawet przez okres ponad 10 lat!

Przechowywanie PIT przykład

Zobaczmy na przykładzie, ile lat trzeba trzymać pity w domu w tym przypadku. Podatnik w 2022 roku poniósł stratę, w związku z tym przez okres pięciu kolejnych lat będzie ją odliczał w równych częściach. Odliczenie będzie miało miejsce do roku 2027. W tej sytuacji podatnik dla celów dowodowych powinien przechowywać swoje dokumenty do końca 2033 roku. W konsekwencji, na wypadek kontroli organów skarbowych, podatnik winien archiwizować swoje dokumenty z roku 2022, przez niemal 11 lat! 

W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego podatnik może być zobowiązany do przedłożenia przechowywanych przez siebie dokumentów. Warto również wspomnieć, że od przechowywania dokumentów na wypadek kontroli urzędu skarbowego nie usprawiedliwia utrata dokumentów np. w wyniku kradzieży czy pożaru. W takim przypadku, podatnik winien odtworzyć utracone dokumenty.  

Kiedy minie już okres przechowywania PITów, warto zadbać o to, aby zostały zniszczone w odpowiedni sposób. Dokumenty te zawierają wrażliwe dane, dlatego powinny być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić ich ponowne odtworzenie.

Twój 1,5% dla Stowarzyszenia Wiosna realizującego Szlachetną Paczkę

Pamiętaj, że jeśli rozliczasz się w terminie, możesz przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Zrobisz to bez dodatkowych wydatków. Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce, wpisując w odpowiednie pole nr KRS 0000050905 lub wyszukując na liście OPP Stowarzyszenie Wiosna.

Dowiedz się w jaki sposób Szlachetna Paczka wykorzystuje środki z 1,5% podatku

Programy do rozliczeń pomogą ustalić, które ulgi Ci się należą, a także prawidłowo je rozliczyć. Jednym z nich jest łatwy w obsłudze i bezpieczny program PITax.pl: