Praca w Norwegii – rozliczenie PIT w Polsce

Rozliczenie PIT-36 zg Norwegia

„Pracuje w Norwegii, czy muszę się rozliczyć w Polsce 2023?”. To częste pytanie osób pracujących za granicą – po zmianie prawa podatkowego w Polsce, z którego wynika, że mają obowiązek raportowania dochodów w dwóch krajach. W artykule znajdziesz odpowiedzi także na inne pytania np. jak rozliczyć dochód i zapłacony norweski podatek w polskim urzędzie, mając rezydencję podatkową w Polsce.

W pierwszym kroku należy dobrze określić rezydencję podatkową. Następnie trzeba prawidłowo rozliczyć podatek w Norwegii. A potem rozliczyć podatek w Polsce. Na dopełnienie wszystkich formalności masz czas od połowy marca – wtedy dostępny jest Skattemelding, niezbędny norweski dokument. Końcowy termin rozliczenia w Polsce to 30 kwietnia 2024 r.  

Przychody z pracy w Norwegii podlegają rozliczeniu w Polsce. Może dojść do sytuacji, w której podatnik będzie zmuszony rozliczać się w dwóch krajach. 

Praca w Norwegii a podatek w Polsce 2023 – PIT 36, PIT/ZG  

W marcu i kwietniu norweski Urząd Skarbowy, czyli Skatteetaten, wysyła podatnikom skattemelding – dokument wstępnego rozliczenia podatkowego. Każdy podatnik powinien sprawdzić poprawność danych oraz dokonać odpisów od podatku, jeśli są dostępne.  

W efekcie podatnik powinien wypełnić PIT-36 i załącznik PIT-ZG, gdzie wpisać należy dochody i zapłacony podatek w Norwegii. Poza tym powinien wypełnienić Skattemelding w Norwegii.  

Pracuje w Norwegii czy muszę się rozliczyć w Polsce 2023? 

Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli jesteś podatnikiem, będącym jednocześnie rezydentem podatkowym w Polsce bądź/i osiągnąłeś tutaj w roku 2023 dochody. W takiej sytuacji będziesz musiał złożyć zeznanie podatkowe również w Polsce, uwzględniając dochody uzyskane w Norwegii. 

Kto to jest rezydent podatkowy w Polsce? Określ rezydencję podatkową 

Polski rezydent podatkowy to każda osoba fizyczna, która mieszka w Polsce i ma tutaj tzw. centrum interesów osobistych np. rodzinę lub gospodarczych albo też przebywa w Polsce więcej niż 183 dni w roku podatkowym. Do stwierdzenia polskiej rezydencji podatkowej wystarczy spełnienie jednego z tych warunków.  

Jeśli masz certyfikat rezydencji podatkowej z Norwegii, a jesteś polskim rezydentem podatkowym, masz obowiązek podatkowy w Polsce. Jeśli więc przedsiębiorca przeprowadzi się do innego kraju, a nawet jeśli założy tam firmę, to nie będzie to automatycznie oznaczało, że straci polską rezydencję podatkową. 

Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii i nie masz ani rodziny, ani żadnego dochodu w Polsce, ani innych znaczących powiązań z Polską, to nie musisz składać polskiego PIT-u.  

Praca w Norwegii a podatek w Polsce 2023 – obowiązek rozliczenia w Polsce 

Pracodawca za granicą pobiera z wynagrodzenia polskiego pracownika zaliczki na zagraniczny podatek dochodowy. To powoduje konieczność rozliczenia się z tych zaliczek, a także z kwot wynagrodzenia uzyskanego w danym kraju przed tamtejszym organem skarbowym.  

Polski pracownik nie będzie traktowany w takiej sytuacji jako rezydent podatkowy tego kraju, czyli osoba, która w tym państwie powinna się rozliczać ze wszystkich swoich zarobków. Konsekwencje są następujące:  

Przykładowo: jeśli Polak zarabia w 5 państwach, to w każdym z nich rozliczy się wyłącznie z zarobków uzyskiwanych na terytorium danego kraju, a w Polsce złoży dodatkowe zeznanie podatkowe i wykaże zarobki ze wszystkich 5 państw. 

Jak rozliczyć pit z Norwegii w Polsce? 

Poniżej znajdują się informacje, jak zaplanować rozliczenie podatku za 2023 rok w obu krajach.  Masz rezydencję podatkową w Polsce. Zastanawiasz się, jak rozliczyć dochód i zapłacony norweski podatek w polskim urzędzie? 

Podatnik musi wypełnić PIT-36, żeby móc właściwie rozliczyć się w Polsce oraz załącznik PIT-ZG, gdzie trzeba wpisać dochody i zapłacony podatek w Norwegii. A także należy wypełnić Skattemelding w Norwegii.  

Aby dobrze wypełnić PIT – z korzyścią dla podatnika – trzeba mieć wiedzę o ulgach podatkowych w Polsce od zagranicznych dochodów.  

Poniżej prezentujemy ulgi podatkowe w Polsce, z których możesz skorzystać. Są to między innymi:

Rozliczenie dochodów z Norwegii krok po kroku 

Poniżej skrócony opis sposobu rozliczenia norweskich dochodów i podatku zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. 

Skoro jesteś polskim rezydentem podatkowym, musisz zgłosić i rozliczyć norweskie dochody w Polsce. A to oznacza, że powinieneś korzystać z norweskiego dokumentu Skattemeldingu do rozliczenia PIT-36 i PIT-ZG. Otrzymasz go dopiero najwcześniej w połowie marca od norweskiego urzędu. Ważne! Nie musisz dołączać go do swojego zeznania podatkowego. Możesz przedstawić go dopiero wtedy, gdy polski Urząd Skarbowy o niego poprosi. Czas na składanie zeznań podatkowych w Polsce: do 30 kwietnia.  

Najlepiej, żeby Skattemelding – już za pierwszym razem – był wypełniony poprawnie, żeby norweski Urząd Skarbowy niczego w nim nie zmieniał po złożeniu. Każda zmiana w Norwegii pociąga za sobą korektę dokumentu PIT złożonego w Polsce.  

Rozliczenie dochodów z Norwegii krok po kroku – reasumując:  

Gdy polski Urząd Skarbowy poprosi – ewentualnie – o norweski dokument na potwierdzenie dochodów i zapłaconego podatku w Norwegii, podatnik może wtedy przedstawić Skatteoppgjør (jeśli coś się zmieniło między Skattemelding a Skatteoppgjør, to trzeba złożyć korektę PIT-u w Polsce). 

Jeśli nie uda się podatnikowi złożyć zeznania podatkowego do 30 kwietnia – grożą mu surowe mandaty z odsetkami w Polsce. Natomiast w Norwegii można przedłużyć termin rozliczenia do końca maja w systemie Altinn (formularz RF-1115). Wystarczy, że podatnik uzasadni, dlaczego składa Skattemelding po terminie.