Ulga dla rodzin wielodzietnych – Ulga 4 Plus

Ulga dla rodzin wielodzietnych/Ulga 4 Plus 

Jedną ze zmian, którą wprowadził Polski Ład od dnia 1 stycznia 2022 roku, jest ulga dla rodzin wielodzietnych. Jest to ulga dla rodzin z 4 dzieci lub więcej. Podatnicy wychowujący co najmniej 4 dzieci, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodu do wysokości 85 528 zł na jednego podatnika. Jeśli obydwoje rodziców pracuje, to wspomniany limit jest dwukrotny.  

Rozliczenia ulgi dokonasz wygodnie za pomocą programu do rozliczeń PIT:

Na dzieci w jakim wieku przysługuje ulga 4 Plus 

Ulga przysługuje na dzieci: 

Wysokość dochodów dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie ma znaczenia. W przypadku dzieci uczących się, do 25 roku życia, obowiązuje roczny limit dochodów do wysokości 3 089 zł. Renta rodzinna nie jest wliczana do wspomnianego dochodu.  

Przekazując 1,5% podatku w zeznaniu rocznym, działaj realnie! Wesprzyj Szlachetną Paczkę.

Wypełnij PIT poprawnie i uwzględniając wszystkie przysługujące Ci ulgi za pomocą programu Pitax