ULGA NA LEKI – JAK TO DZIAŁA?

Zastanawiasz się, czy ulga na leki to odliczenie, z którego możesz skorzystać wypełniając swoją roczną deklarację PIT? Komu przysługuje takie prawo? Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i zapoznać z wymogami, które należy spełnić.

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA NA LEKI?

Ulga na leki przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. W tej drugiej sytuacji z odliczenia mogą skorzystać podatnicy, pod których opieką przebywają: współmałżonek, rodzic, rodzic małżonka, rodzeństwo, dzieci własne i przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbowie, synowa, zięć, macocha i ojczym.

Co ważne, z ulgi można skorzystać tylko w wypadku zalecenia określonych lekarstw przez lekarza specjalistę.

Jest to charakterystyczne odliczenie, które nie jest ani jednym z wydatków limitowanych, ani tych nieograniczonych kwotą górnego limitu. Wyjątkiem jest tutaj jednak sytuacja, kiedy odliczenia wydatków na leki chcemy dokonać na rzecz osoby niepełnosprawnej pozostającej na naszym utrzymaniu. Wtedy możemy to uczynić, jeśli dochody niepełnosprawnego nie są wyższe niż 14 400 zł (12-krotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu 2020).

Skorzystaj z bezpłatnego programu PIT i prawidłowo rozlicz ulgę na leki

W rzeczywistości ulga odnosi się do różnicy pomiędzy poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 złotych. Oznacza to, że jeśli przykładowo w sierpniu na leki podatnik wydał 160 zł, to za ten miesiąc będzie mógł odliczyć kwotę 60 zł. W przypadku, gdy miesięczne wydatki na leki nie przekroczą 100 zł – nie dokonamy odliczenia za ten miesiąc.

Z ulgi nie skorzystamy niestety, jeśli wydatki na leki są w jakikolwiek sposób dofinansowywane przez inne instytucje lub organizacje.

Sprawdź też, jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną >

ULGA NA LEKI – JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na leki, ma obowiązek wykazania jednego z wymaganych dokumentów:

Przede wszystkim należy także udowodnić poniesione wydatki na podstawie faktur, rachunków lub paragonów. Na tej podstawie ustala się również ich wysokość. 

Nie wiesz, jak rozliczyć ulgę na leki? Program do rozliczeń PITax.pl pomoże Ci zrobić to szybko i bezbłędnie

CZEGO NIE DOTYCZY ULGA NA LEKI?

Ulga na leki zakłada odliczanie jedynie takich środków, które wpisują się w definicję słowa „lek”. Ze względu na wiele nieścisłości, urzędy skarbowe często odwołują się w tej sprawie do przepisów prawa farmaceutycznego. W jego ujęciu preparat, który uznać możemy za „lek”, musi być wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Recepta, z którą udamy się do apteki zostanie uznana tylko, kiedy wypisze ją lekarz specjalista. Nie dostaniemy zatem ulgi na przykład na wszelkie suplementy diety bądź środki opatrunkowe.

Ulga na leki - co warto wiedzieć?

ULGA NA LEKI, GDZIE WPISAĆ?

Podatnik korzystający z ulgi na leki powinien skorzystać z załącznika PIT/O. Często rodzi to problem, gdyż nie jest w nim wyszczególniona specjalna rubryka, gdzie wpiszemy poniesione wydatki na leki. Koszty poniesione na zakup leków zalicza się bowiem do ulgi rehabilitacyjnej. Osoba odliczająca takie wydatki wpisuje je więc w miejscu „Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”.

ULGA PODATKOWA NA LEKI DLA EMERYTA

Sam fakt bycia na emeryturze nie uprawnia niestety podatnika do korzystania z ulgi na leki. Nawet w wypadku, w którym osoba przyjmuje je stale i są one wypisane przez lekarza specjalistę.

Emeryt również musi spełniać wymogi ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że dla osoby, której dotyczy wydatek musi posiadać orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję o przyznanej rencie (szkoleniowej, socjalnej bądź z tytułu całkowitej/częściowej niezdolności do pracy) lub orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia (jeśli pozostaje na utrzymaniu emeryta).

ROZLICZAJĄC PIT, PAMIĘTAJ O 1%

Przy okazji rozliczenia swojego podatku pamiętaj, że masz możliwość przekazać 1% jego wysokości na wybraną organizację pożytku publicznego. To bardzo ważne – Ciebie to nic nie kosztuje, a Szlachetnej Paczce pozwala dalej działać i pomagać potrzebującym. Wypełnij PIT za pomocą profesjonalnego programu, który udostępniamy lub wpisz po prostu nasz nr KRS – 0000050905 – w deklaracji wypełnianej innym sposobem.