ULGA REHABILITACYJNA. KOMU PRZYSŁUGUJE?

Ulga rehabilitacyjna jest odliczeniem od uzyskanych dochodów kwot, przeznaczonych na cele rehabilitacyjne, a także inne cele służące ułatwieniu wykonywania czynności życiowych osoby z niepełnosprawnością.

Ulga rehabilitacyjna

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA REHABILITACYJNA?

Z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby otrzymujące rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Podatnicy będący opiekunami osób niepełnosprawnych (współmałżonek, dziecko, dziecko przysposobione, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, synowa bądź zięć) także mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Warunkiem jest przekroczenie przez osobę niepełnosprawną dochodów w kwocie 13 200 zł.

Rozlicz ulgę rehabilitacyjną online i szybciej otrzymaj zwrot podatku >

Aby wyliczyć wysokość ulgi możesz również skorzystać z prostego w obsłudze programu PITax.pl:

CO MOŻNA ODLICZYĆ W RAMACH ULGI REHABILITACYJNEJ?

Ulga przysługuje na realizację celów rehabilitacyjnych, a także ułatwiania wykonywania czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Nie wszystkie wydatki możemy jednak odliczyć!

Wydatki dzielą się na dwa rodzaje:

Wydatki nielimitowane (odliczyć można całą wydatkowaną kwotę) to m.in.:

 przystosowanie mieszkań, budynków mieszkalnych i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

 opłaty za zabiegi rehabilitacyjne,

 domowa opieka pielęgniarska dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych,

 odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w uzdrowisku, na koloniach lub obozach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,

 opłacenie tłumacza języka migowego.

Wydatki limitowane (odliczyć można maksymalnie ustanowioną kwotę) to m.in.:

 opłacenie przewodników osób niewidomych lub z niepełnosprawnością narządu ruchu (do 2280 zł),

 utrzymanie psa przewodnika asystującego osobie niepełnosprawnej (do 2280 zł),

 używanie samochodu (własność osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna) w celach ułatwiania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej, np. przewóz na konieczne zabiegi rehabilitacyjne (do 2280 zł, w tym paliwo, wydatki na naprawę, ubezpieczenie, wymianę opon)

 leki przepisane przez lekarza specjalistę (różnica między faktycznymi wydatkami na leki a kwotą 100 zł; przeczytaj więcej o uldze na leki >

ULGA REHABILITACYJNA – NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Podatnik, który spełnia określone warunki oraz chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi wykazać odpowiednie dokumenty, które świadczą o poniesieniu wydatku. Należą do nich: rachunki, faktury, potwierdzenia przelewu – sam paragon nie wystarczy, gdyż nie jest dowodem poniesienia wydatku konkretnie przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.

Programy do rozliczeń bardzo pomagają w rozliczeniu ulg:

Dokumenty poświadczające wydatek nie są wymagane w przypadku:

 opłacenia przewodników,

 użytkowania samochodu,

 utrzymanie przez osobę niewidomą psa przewodnika.

W powyższych przypadkach osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może zostać poproszony o wykazanie:

 imienia i nazwiska osoby spełniającej funkcję przewodnika,

 certyfikatu psa przewodnika,

 dokumentów potwierdzających korzystanie z określonych zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych.

Jeśli masz trudności z samodzielnym wyliczeniem wysokości należnej Ci ulgi, skorzystaj z gotowych rozwiązań i prostego kreatora: