Ulga termomodernizacyjna – jak z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i można ją zastosować nie tylko po instalacji paneli słonecznych czy wymianie pieca. Ulga ta stanowi również jedną z odpowiedzi na coraz bardziej palący problem smogu w naszym kraju.

jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Nic w tym dziwnego – gospodarstwa domowe, które zużywają mniej energii, bo korzystają z jej alternatywnych źródeł, emitują mniej dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków do atmosfery.

W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania i wątpliwości, które pojawiają się, kiedy sprawdzamy, czy możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Definicję ulgi termomodernizacyjnej można zamknąć w bardzo prostej formie.

To możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione na zakup materiałów budowlanych, urządzeń czy usług, wykorzystanych następnie w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym.

Środki te muszą zostać wydane na realizację termomodernizacji budynku mieszkalnego, czyli przykładowo sprawić, aby:

Jeśli masz wątpliwości czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej pomocny może okazać się program PITax.pl:

Dla kogo została przeznaczona ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać wyłącznie w sytuacji, kiedy posiadasz budynek mieszkalny jednorodzinny lub jesteś jego współwłaścicielem – wraz z prawami własności, które możesz udowodnić za pomocą stosownych dokumentów.

 dla kogo ulga termomodernizacyna infografika

Budynek mieszkalny jednorodzinny to:

Budynek powinien być konstrukcyjnie zamkniętą całością i spełniać przede wszystkim potrzeby mieszkaniowe. Istnieje możliwość wydzielenia w nim nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, jak również podziału budynku na część mieszkalną i użytkową – ta druga nie powinna jednak przekraczać 30% powierzchni całkowitej.

W praktyce oznacza to, że jeśli w swoim domu prowadzisz gabinet, sklep czy warsztat, masz szansę uzyskać ulgę termomodernizacyjną. Otrzymasz ją także, gdy w Twoim domu jednorodzinnym nie masz możliwości montażu instalacji, ale możesz go dokonać na garażu czy budynku gospodarczym – tak, aby zaspokajał potrzeby Twojego gospodarstwa domowego.

Ważne jest też to, w jakiej formie rozliczasz roczny podatek. Kolejnym warunkiem otrzymania ulgi na przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest rozliczanie się ze swoich dochodów według skali podatkowej (17%, 32%), liniowo (tzw. podatek liniowy) lub za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto wszystkie poniesione przez Ciebie wydatki na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego  muszą zostać udokumentowane fakturą z VAT. Nie możesz odliczyć kosztów prac wykonanych we własnym zakresie.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Z ulgi termomodernizacyjnej nie możesz skorzystać jeśli:

Warto też wiedzieć, że nie wszystkie części wydatków na termomodernizację mogą być uwzględniane w zeznaniu podatkowym.

Należą do nich m.in. poniższe:

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego możesz odliczyć wybrane materiały budowlane, urządzenia i usługi. Pełna, szczegółowa lista znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Przykładowe materiały budowlane:

Przykładowe urządzenia:

Przykładowe usługi:

Szczegółowy spis materiałów budowlanych, urządzeń i usług podlegających uldze termomodernizacyjnej znajdziesz na w portalu Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę związaną z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym możesz odliczyć za pomocą załącznika do deklaracji podatkowej – PIT/0. Kwotę stanowiącą sumę wydatków (na podstawie posiadanych przez Ciebie faktur za materiały, sprzęty i usługi – których nie odliczasz w inny sposób) wpisz w polu 27 (Twoje wydatki) lub 28 (wydatki żony lub męża).

Jaką maksymalnie kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna kwota, jaką możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej to 53 tysiące złotych. Warto wiedzieć, że to suma wszystkich wydatków – niezależnie od liczby Twoich inwestycji. Jeśli więc jesteś właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego domu jednorodzinnego, nie przysługuje Ci ulga na każdy z budynków z osobna.

Kiedy z kolei rozliczasz się z mężem lub żoną, jemu/jej również przysługuje taka sama kwota odliczenia w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Łącznie możecie więc zyskać nawet 106 tysięcy złotych ulgi.

Twój 1% ma znaczenie również przy uldze termomodernizacyjnej!

Ulga termomodernizacyjna nie wyklucza przekazania 1%. Możesz zrobić coś dobrego nie tylko dla środowiska naturalnego i swojego portfela, ale przede wszystkim dla innych – potrzebujących!

W Polsce nadal 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1% swojego podatku (KRS 0000050905).

Aby przekazać 1% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: