Ulga termomodernizacyjna – jak z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i można ją zastosować nie tylko po instalacji paneli słonecznych czy wymianie pieca. Ulga ta stanowi również jedną z odpowiedzi na coraz bardziej palący problem smogu w naszym kraju.

jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Nic w tym dziwnego – gospodarstwa domowe, które zużywają mniej energii, bo korzystają z jej alternatywnych źródeł, emitują mniej dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków do atmosfery.

W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania i wątpliwości, które pojawiają się, kiedy sprawdzamy, czy możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Definicję ulgi termomodernizacyjnej można zamknąć w bardzo prostej formie.

To możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione na zakup materiałów budowlanych, urządzeń czy usług, wykorzystanych następnie w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym.

Środki te muszą zostać wydane na realizację termomodernizacji budynku mieszkalnego, czyli przykładowo sprawić, aby:

Jeśli masz wątpliwości czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej pomocny może okazać się program PITax.pl:

Dla kogo została przeznaczona ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać wyłącznie w sytuacji, kiedy posiadasz budynek mieszkalny jednorodzinny lub jesteś jego współwłaścicielem – wraz z prawami własności, które możesz udowodnić za pomocą stosownych dokumentów.

Budynek mieszkalny jednorodzinny to:

Budynek powinien być konstrukcyjnie zamkniętą całością i spełniać przede wszystkim potrzeby mieszkaniowe. Istnieje możliwość wydzielenia w nim nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, jak również podziału budynku na część mieszkalną i użytkową – ta druga nie powinna jednak przekraczać 30% powierzchni całkowitej.

W praktyce oznacza to, że jeśli w swoim domu prowadzisz gabinet, sklep czy warsztat, masz szansę uzyskać ulgę termomodernizacyjną. Otrzymasz ją także, gdy w Twoim domu jednorodzinnym nie masz możliwości montażu instalacji, ale możesz go dokonać na garażu czy budynku gospodarczym – tak, aby zaspokajał potrzeby Twojego gospodarstwa domowego.

Ważne jest też to, w jakiej formie rozliczasz roczny podatek. Kolejnym warunkiem otrzymania ulgi na przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest rozliczanie się ze swoich dochodów według skali podatkowej (12%, 32%), liniowo (tzw. podatek liniowy) lub za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto wszystkie poniesione przez Ciebie wydatki na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego muszą zostać udokumentowane fakturą z VAT. Nie możesz odliczyć kosztów prac wykonanych we własnym zakresie.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Z ulgi termomodernizacyjnej nie możesz skorzystać jeśli:

Warto też wiedzieć, że nie wszystkie części wydatków na termomodernizację mogą być uwzględniane w zeznaniu podatkowym.

Należą do nich m.in. poniższe:

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego możesz odliczyć wybrane materiały budowlane, urządzenia i usługi. Pełna, szczegółowa lista znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2489).

Przykładowe materiały budowlane:

Przykładowe urządzenia:

Przykładowe usługi:

Szczegółowy spis materiałów budowlanych, urządzeń i usług podlegających uldze termomodernizacyjnej znajdziesz na w portalu Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę związaną z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym możesz odliczyć za pomocą załącznika do deklaracji podatkowej – PIT/O. Kwotę stanowiącą sumę wydatków (na podstawie posiadanych przez Ciebie faktur za materiały, sprzęty i usługi – których nie odliczasz w inny sposób) wpisz w polu 29 (Twoje wydatki) lub 30 (wydatki żony lub męża).

Jaką maksymalnie kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna kwota, jaką możesz odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej to 53 tysiące złotych. Warto wiedzieć, że to suma wszystkich wydatków – niezależnie od liczby Twoich inwestycji. Jeśli więc jesteś właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego domu jednorodzinnego, nie przysługuje Ci ulga na każdy z budynków z osobna.

Kiedy z kolei rozliczasz się z mężem lub żoną, jemu/jej również przysługuje taka sama kwota odliczenia w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Łącznie możecie więc zyskać nawet 106 tysięcy złotych ulgi.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Aby odliczyć fotowoltaikę od podatku, należy od postawy opodatkowania odliczyć wydatki poniesione na fotowoltaikę, w tym na ogniwa fotowoltaiczne, osprzęt czy usługę montażu.

Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Fotowoltaikę od podatku odlicza się w ramach ulgi termomodernizacyjnej, więc odliczyć mogą osoby spełniające warunki konieczne do odpisania tej ulgi, opisane wyżej w punkcie „Dla kogo została przeznaczona ulga termomodernizacyjna?„.

Mój prąd – czym jest program i co warto o nim wiedzieć?

Mój prąd to program, który ma uczynić bardziej dostępą dla gospodarstw domowych możliwość wykorzystania mikroinstalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii. Program przyczyni się do spełnienia przez Polskę zobowiązań o zwiększeniu procentu energii produkowanej ze źródeł odniawialnych. Beneficjentem programu może być każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby i ma zawartą umowę dwustronną o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci z dystrybutorem energii.

W naborze do piątej edycji programu Mój Prąd, która trwała od 22.04.2023 r. do 22.12.2023 r., osoby kwalifikujące się do programu mogły otrzymać dofinansowanie w kwocie do 7 tysięcy złotych (do 50% poniesionych kosztów). W przypadku wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie mogło wynieść nawet do 16 tysięcy złotych, gdy elementem dodatkowym jest magazyn energii. 

Twój 1,5% ma znaczenie również przy uldze termomodernizacyjnej!

Ulga termomodernizacyjna nie wyklucza przekazania 1,5%. Możesz zrobić coś dobrego nie tylko dla środowiska naturalnego i swojego portfela, ale przede wszystkim dla innych – potrzebujących!

W Polsce nadal 1,8 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1,5% swojego podatku (KRS 0000050905).

Aby przekazać 1,5% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: