Zasiłki w tytułu umowy o pracę a rozliczenie PIT

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni choroby oraz zasiłek chorobowy wypłacany następnie przez ZUS, otrzymywane na podstawie umowy o pracę są uznawane za przychód i podlegają opodatkowaniu w ramach rozliczenia rocznego. Osoba pobierająca taki zasiłek musi włączyć go do swojego dochodu rocznego. Zasiłki chorobowe wypłacane z tytułu ubezpieczenia chorobowego wykazywane są jako przychody z innych źródeł.

Wynagrodzenie chorobowe zaliczane jest do jednego ze składników przychodu ze stosunku pracy, natomiast zasiłki chorobowe wypłacane z ubezpieczenia chorobowego wykazywane są jako przychody z innych źródeł. Podatek obliczany jest od sumy wszystkich przychodów i obliczany jest według skali podatkowej, czyli odpowiednio 12% do dochodu, który nie przekracza 120 tys zł i 32% od dochodu przekraczającego kwotę 120 tys zł. 

Pracodawca wykazuje w PIT-11 całą kwotę wynagrodzenia chorobowego jaki został przez niego wypłacony dla pracownika, natomiast gdy zasiłek chorobowy wypłacany był przez ZUS, pracownik otrzymuje PIT-40A, przygotowany i wysłany do niego przez ZUS. Na tej podstawie płatnik powinien wypełnić PIT-37 w części E w pozycji 5 “Inne źródła”. 

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe a ulga dla młodych 

Ulgą dla młodych objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe, gdyż zgodnie z ustawą stanowi przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Zasiłek chorobowy jest przychodem z innnych źródeł i nie obejmuje go zwolnienie od podatku w ramach ulgi dla młodych. 

Inne zasiłki i ich opodatkowanie

Należy pamiętać że zasiłek chorobowy, dla bezrobotnych oraz macierzyński (jeśli nie jest zwolniony na podstawie innych przepisów i zostały w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych złożone odpowiednie dokumenty ) są opodatkowane  musimy się z nich rozliczyć. Natomiast są też takie, które nie podlegają opodatkowaniu są wśród nich: zasiłek pielęgnacyjny, rodzinny i porodowy.