Zwrot podatku

Zwrot nadpłaconego podatku 2023

Zwrot podatku przysługuje w przypadku, gdy od podatnik w ciągu danego roku rozliczeniowego dokonuje nadpłaty podatku lub dokonuje on opłaty podatku nienależnie. Podatek opłacony w wyższej kwocie, pobrany w formie zaliczek na podatek przez pracodawcę w zbyt wysokiej kwocie albo opłacony nienależnie (np. w sprawach spadkowych), zostaje przez Urząd Skarbowy zwrócony podatnikowi. Nadpłata podatku występuje również, gdy podatnik podczas rozliczenia rocznego, wykazuje w PIT ulgi, które odlicza od podatku, obniżając jego wysokość. Wówczas Urząd Skarbowy z kwoty potrąconego podatku zwraca nadpłatę podatnikowi.

Jako nadpłatę podatku Urząd Skarbowy traktuje również nienależnie zapłacone odsetki za zwłokę w opłacaniu zaliczek na podatek, nienależnie zapłacone opłaty prolongacyjne czy zaległości. Na równi z nadpłatą Urząd Skarbowy traktuje kwotę, która przysługuje podatnikowi, który poniósł stratę lub uzyskał niższy dochód niż przysługujące mu odliczenia w roku rozpoczęcia działalności.

Jako nadpłata traktowana jest również kwota, którą podatnik wykazał w zeznaniu lub która wynika z decyzji na podstawie art. 18da ust. 1 i 2 ustawy o CIT.

Jak długo czeka się na zwrot podatku

Urząd Skarbowy zobowiązany jest do zwrotu podatku w określonym terminie. Terminy zwrotu podatku, jakie obowiązują w zależności od sposobu rozliczenia się przez podatnika to: 

To kiedy zwrot podatku 2024 zostanie dokonany przez Urząd Skarbowy zależy więc w głównej mierze od podatnika.

Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku, który przysługuje na podstawie złożonej korekty PIT 2023? 

Jak długo czeka się na zwrot podatku, który przysługuje na podstawie złożonej korekty PIT zależy od dwóch czynników. Taki zwrot musi nastąpić w okresie 2 miesięcy od daty złożenia korekty PIT, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia deklaracji PIT, której dotyczy korekta (albo 45 dni w przypadku zeznań w postaci elektronicznej).

Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku 2024? 

To, jak długo czeka się się na zwrot podatku określają terminy powyżej, jednak dokładny status zwrotu podatku podatnik może sprawdzić samodzielnie. Wystarczy, że zaloguje się do e-Urzędu Skarbowego i skorzysta z opcji “Zwroty podatków”. Podatnik znajdzie tam informację o statusie zwrotu, dacie zwrotu czy zobowiązaniach podatkowych, na których uregulowanie ewentualny zwrot może zostać przeznaczony.