Brand

SZLACHETNA PACZKA

OD 2001 ROKU TWORZYMY HISTORIĘ.
Łączymy biednych i bogatych. Uczymy mądrze pomagać. Rozwijamy wolontariuszy.
A teraz dodatkowo uczymy Polaków, jak zarabiać więcej. Razem zmieniamy Polskę!

SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

SZLACHETNA PACZKA to najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. W ciągu jednego weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwości. Mądrość i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. SZLACHETNA PACZKA łączy to wszystko.

Przez 17 lat grałem w Holandii, Anglii i Hiszpanii, ale nigdzie nie widziałem równie przemyślanego, precyzyjnego systemu pomagania, który przy okazji angażuje tyle emocji. To niesamowite, ile przy tym wyzwala się dobrej energii. Tak było, gdy jako drużyna wspieraliśmy paczkę w Realu Madryt. Sergio Ramos, Iker Casillas, Cristiano - wszyscy od razu to podchwycili, niesamowite jak nas to wtedy zintegrowało.

PACZKA to ewenement na skalę światową!
wp
Jerzy Dudek
polski piłkarz, bramkarz, wielokrotny reprezentant Polski,
zawodnik m.in. klubów Feyenoord Rotterdam, Liverpool F.C. i Realu Madryt.

KOMU I JAK POMAGAMY

RODZINY W POTRZEBIE

Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Szukamy ludzi, których dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość. Naszym ideałem jest dotarcie do rodziny w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu, gdy nastąpiło w ich życiu załamanie. Pomagamy innym, bo sami chcielibyśmy, by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda.

WOLONTARIUSZE / SUPERW

Wolontariat w SZLACHETNEJ PACZCE jest bardzo wymagający. Zaczyna się czterostopniową rekrutacją, następnie odbywają się szkolenia. A potem SuperW wchodzi w życie ludzi, których dotknęła bieda czy tragedia. Walczy o ludzi. My pomagamy wolontariuszom w ich rozwoju. Co ciekawe, najczęściej trafiają do nas ludzie mocno zajęci. Bo czują, że czas spędzony z nami jest wartościowy i efektywny.

DARCZYŃCY

SZALCHETNA PACZKA to nie zestaw nic nie znaczących kilku upominków, ale prawdziwe prezenty. Żeby skompletować pomoc dla rodziny trzeba podjąć dość duży wysiłek. Ale tylko to, co jest prawdziwe daje nam satysfakcję. My staramy się, aby w darczyńcach była jak największa radość pomagania. Szukamy dobrych praktyk i je popularyzujemy. Dlatego wciąż rozwija się metodyka pracy nad „paczką”. I coraz więcej osób chce i lubi pomagać.

SZLACHETNA PACZKA W PIGUŁCE

W RAMACH SZLACHETNEJ PACZKI REALIZOWANE SĄ RÓWNIEŻ TZW. PACZKI SPECJALNE

PACZKA Seniorów

to odpowiedź na bardzo szczególną biedę. Znajdujemy osoby starsze i ubogie. Ale nie zmienimy ich emerytur. Możemy jednak sprawić, że nie będą sami. Szukamy im znajomych, łączymy. Może dalej będzie biednie, ale przynajmniej wesoło i nie samotnie.

PACZKA Prawników

wynika z odkrycia bariery, która trzyma ludzi w biedzie. Są nią problemy prawne. A trudno ubogim ludziom zapłacić prawnikom, a jeszcze trudniej trafić na takich, którzy będą chcieli ich przeprowadzić do wyzwolenia z prawnej pułapki. Jak często słyszymy, wielu prawnikom łatwiej dać z siebie wszystko, gdy pracują za darmo.

PACZKA Lekarzy

bo kolejną barierą są problemy zdrowotne. A jeden dobry lekarz może zdziałać więcej niż sto przychodni. Szukamy Judymów.

PACZKA Biznesu

jest przyszłością SZLACHETNEJ PACZKI. Chcemy Polaków uczyć jak zarabiać więcej. Opracowujemy specjalne i nowatorskie modele kształcenia postaw probiznesowych i gospodarności. Chcemy uczyć ludzi jak żyć, by sobie radzić w życiu.

Mimo tak dużej skali, wciąż w Paczce konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.
Tego nie ma nigdzie na świecie. Nie zbieramy „na kupę”, ale precyzyjnie przygotowujemy prezenty, które są impulsem do zmiany. Zobacz, jak działamy.

REJON PACZKI AKTYWNIE DZIAŁA CAŁY ROK, W CYKLU OD CZERWCA DO CZERWCA

Kończymy w czerwcu. Wtedy też zaczynamy rekrutować liderów rejonu. A oni szukają wolontariuszy i nowych rodzin w potrzebie na kolejną edycję.

Pomagaj z PACZKĄ przez cały rok!

SZLACHETNA PACZKA pracuje cały rok, to nie tylko Weekend Cudów w grudniu.
Pracujemy, by ludzie radzili sobie w życiu, by sobie nawzajem pomagali i by zarabiali jak najwięcej.

Ludzie potrzebują SZLACHETNEJ PACZKI
a PACZKA potrzebuje Twojej pomocy

WPŁAĆ TERAZ

Najczęściej zadawane pytania

W dniu 18 listopada 2017 r. otwieramy bazę z historiami rodzin, od tego dnia będzie można wybrać rodzinę i przygotować dla niej paczkę.
Aby wybrać rodzinę:

 1. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i kliknij WYBIERZ RODZINĘ. Pierwszym krokiem będzie wybór okolicy, w której chcesz pomagać.
 2. Zapoznaj się z opisami rodzin na stronie i wybierz tę, której chcesz pomóc. Upewnij się, że jesteś w stanie spełnić jej wszystkie 3 podstawowe potrzeby.
 3. Możesz zaprosić do przygotowania paczki znajomych, rodzinę czy współpracowników – razem będzie Wam łatwiej przygotować pełną pomoc.
 4. Bądź w kontakcie z wolontariuszem, który jest opiekunem wybranej przez Ciebie rodziny. To on odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Skontaktuje się z Tobą po wyborze rodziny.
 5. W czasie Finału (9 i 10 grudnia 2017 r.) dostarczycie paczki do wybranego przez siebie wcześniej magazynu. Przekażecie je wolontariuszom, którzy dostarczą prezenty rodzinie.
 6. Wolontariusz poinformuje Cię o tym, jak rodzina zareagowała na paczki i przekaże Ci Jej podziękowanie.

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, która podejmuje walkę z trudnościami, a nie roszczeniowej i bez inicjatywy.

Dajemy mądrą pomoc, czyli taką, która nie demoralizuje a daje szansę na zmianę. Do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie w ramach Paczki będą wsparciem na drodze do samodzielności. .

W procesie włączania rodziny do pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI wolontariusze zwracają szczególną uwagę na:  
- historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
- dochód przypadający na jednego członka rodziny,
- postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
- przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 1. Dziecko chore/z niepełnosprawnością w rodzinie

Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością stałej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy.

 1. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność jednego z członków rodziny znacząco wpływa to na obniżenie standardu jej życia. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny są odkładane na dalszy plan, często dla zapewnienia opieki wymagają wyrzeczeń, w tym rezygnacji z pracy.

 1. Rodzina wielodzietna

To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.

Uwzględniając wpływ programu „500+” zwracamy szczególną uwagę na to, czy sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się.

 1. Starość i osamotnienie

Kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w projekcie samotne osoby w podeszłym wieku, bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony rodziny. Dla osoby pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych.

 1. Nieszczęście

Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście. Zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, wypadek, śmierć jednego z członków rodziny) są w stanie dramatycznie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby.

 1. Samodzielny rodzic

To kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem. 

 1. Start w samodzielność

Chcemy wesprzeć osoby, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza: absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka, jak również studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową (i również nie mogą liczyć na wsparcie bliskich). Paczka może pomagać także tym, którzy wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, wspierając w ten sposób stawanie się samodzielnym.

 1. Inne

Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.

 

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

SZLACHETNA PACZKA organizowana jest lokalnie – tam, gdzie znalazła się osoba, która podjęła się zadania budowy rejonu. Osoby te – Liderzy Rejonu – sami poszukują w lokalnych społecznościach rodzin w najtrudniejszej sytuacji, nawiązując współpracę z miejscowymi placówkami pomocowymi, edukacyjnymi, pedagogami, ośrodkami pomocy społecznej, parafiami itd. Osoby zaangażowane w działalność tych instytucji są w stanie wskazać rodziny najbardziej potrzebujące, ponieważ znają ich historie. To co ważne - rodzina nie może zgłosić się sama.

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

Dzień otwarcia bazy na stronie www.szlachetnapaczka.pl, w której znajdują się opisy rodzin  to 18 listopada 2017. Wybór rodziny będzie możliwy najpóźniej do 9 grudnia 2017, ale rodziny mogą zostać wybrane przez darczyńców już wcześniej, dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili.

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

W ramach edycji 2017 rodzinę można zgłaszać do 6 listopada 2017 r. Rodzina nie może sama zgłosić się do projektu. Rodzinę może zgłosić instytucja – np. jednostka pomocowa – lub inna osoba, wykonując następujące kroki:

 1. Pobierz formularz zgody wstępnej ze strony: www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine
 2. Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić do Paczki. Opowiedz jej o projekcie i – jeśli rodzina jest zainteresowana – poproś jej przedstawiciela o podpisanie zgody na kontakt z wolontariuszem.
 3. Zrób zdjęcie lub skan dokumentu, a oryginał wyślij na adres Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków).
 4. Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny na stronie: www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine

Gdy wykonasz powyższe kroki, wolontariusze będą mogli spotkać się z wskazaną przez Ciebie rodziną. Nie jest to równoznaczne z włączeniem rodziny do projektu. Taka decyzja jest podejmowana dopiero po spotkaniach wolontariuszy z rodziną.

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

Wolontariusze odwiedzają rodziny do końca listopada. Do tego czasu nowe rodziny w potrzebie mogą pojawiać się w naszej internetowej bazie.

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

Finał SZLACHETNEJ PACZKI, czyli tzw. weekend cudów, przypada 9-10 grudnia 2017 r. To wtedy Darczyńcy dostarczają do magazynów paczki, które następnie są przekazywane rodzinom w potrzebie.

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

W SZLACHETNEJ PACZCE możesz zaangażować się w sposób najlepszy dla siebie!

 1. Wpłata na Paczkę – jednorazowa wpłata to szybki i prosty sposób na pomaganie z Paczką.
 2. Indeks dla dziecka w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI – możesz wybrać dziecko, któremu ufundujesz Indeks. Tym samym dasz mu szansę na rozwój w ramach Akademii. Więcej >>
 3. Inwestor Społeczny – to pomysł na zaangażowanie dla przedsiębiorców i firm, które chcą uszlachetnić swój biznes, angażując się projekty społeczne. Inwestujesz raz darowiznę 5000 PLN w wybrany przez Ciebie rejon Paczki, a potem to Ty decydujesz, na ile się angażujesz. Zostań Inwestorem Społecznym >>
 4. SZTUKA TERAZ - to pomysł na pomaganie dla miłośników sztuki i piękna. Licytując dzieło sztuki, wspierasz nie tylko obiecującego artystę, ale też rodziny w potrzebie. Czytaj więcej >>
 5. Klub Filantropa - członkowie Klubu Filantropa wspierają Paczkę regularnymi wpłatami – to dzięki nim możemy stabilnie działać, rozwijać się i z roku na rok pomagać jeszcze lepiej i więcej. Dołącz >>
 6. e-sklep Lubię Ludzi na Allegro - Lubię ludzi to nasz styl życia. Kup nasze produkty, stań się kimś wyjątkowym, wspieraj rozwój Paczki! Kupuj>> 
 7. SMS na PACZKĘ – szybka i prosta forma pomocy dla SZLACHETNEJ PACZKI - wyślij SMS o treści PACZKA na numer 75 465 (koszt 5 PLN + VAT).

SZLACHETNA PACZKA to już nie tylko robienie paczek, ale też pomaganie w ramach tzw. Paczek Specjalistycznych (PACZEK +)
- Paczka Seniorów
- Paczka Prawników
- Paczka Biznesu
- Paczka Lekarzy

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

Szkoła, firma lub instytucja może zaangażować się w wielu rolach:

 1. Darczyńca Paczki - jako darczyńca w systemie rejestruje się jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań całej klasy/szkoły/firmy. Ważne jest to, aby każda zaangażowana osoba była świadoma tego, co współtworzy i komu pomaga.
 2. Inwestor Społeczny (propozycja dla firm zainteresowanych rozwijaniem projektów CSR ze Szlachetną Paczką): www.inwestorspoleczny.pl
 3. Darczyńca AKADEMII PRZYSZŁOŚCI – możecie wspólnie z pracownikami czy całą klasą ufundować Indeks Sukcesów dla wybranego dziecka, które dzięki Wam będzie mogło rozwijać się w ramach Akademii i pokonywać swoje szkolne porażki. Bazę z opisami dzieci otworzymy 18 listopada 2017 r.
 4. Klub Filantropa – jego członkowie wspierają SZLACHETNĄ PACZKĘ regularnymi wpłatami: https://www.szlachetnapaczka.pl/klub-filantropa
 5. SuperW – wolontariat w SZLACHETNEJ PACZCE – docierasz do rodzin w potrzebie i dajesz im impuls do zmiany, odkrywasz i nazywasz ich potrzeby oraz potencjał, wspierasz darczyńcę: www.superw.pl

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

Projekt SZLACHETNA PACZKA nie prowadzi zbiórki darów. Chcąc podarować coś od siebie w dobrym stanie, należy wybrać rodzinę jako darczyńca i wziąć odpowiedzialność za zorganizowanie całej paczki dla danej rodziny lub dołączyć się do innej grupy robiącej paczkę.

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

SuperW to wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Zaangażowanie wolontariusza zaczyna się od procesu rekrutacji i zgłoszenia przez stronę www.superw.pl. Następnie, , kandydat otrzymuje telefon od Lidera z zaproszeniem na spotkanie. Celem tego spotkania jest m.in.: poznanie się, przybliżenie kandydatowi projektu oraz przedstawienie wzajemnie swoich oczekiwań i możliwości. Spotkanie to jest przestrzenią do sprawdzenia zarówno motywacji, jak i kompetencji kandydata. Oprócz spotkania, wolontariusza czeka jednodniowe wdrożenie. W przypadku osoby biorącej udział w projekcie po raz pierwszy, wdrożenie jest kolejnym etapem rekrutacji. Po wdrożeniu następuje podjęcie wspólnej decyzji o tym, czy dany kandydat zostaje SuperW. (W przypadku wolontariusza doświadczonego, taka decyzja zapada jeszcze przed wdrożeniem).

Pomóż Paczce – WPŁAĆ>

Oczywiście! Możesz wesprzeć SZLACHETNĄ PACZKĘ wysyłając SMS o treści PACZKA na numer 75 465 (koszt 5 PLN + VAT).

Wpłać na Paczkę