SZLACHETNA PACZKA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC.

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Działamy od 2001 r. i wbrew pozorom, nie zajmujemy się robieniem paczek. Paczka jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie, tym którzy mają trudniej. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek może pomagać konkretnemu człowiekowi, zmagającemu się z trudnościami.

Przez 17 lat grałem w Holandii, Anglii i Hiszpanii, ale nigdzie nie widziałem równie przemyślanego, precyzyjnego systemu pomagania, który przy okazji angażuje tyle emocji. To niesamowite, ile przy tym wyzwala się dobrej energii. Tak było, gdy jako drużyna wspieraliśmy paczkę w Realu Madryt. Sergio Ramos, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo- wszyscy od razu to podchwycili, niesamowite jak nas to wtedy zintegrowało.

PACZKA to ewenement na skalę światową!

Jerzy Dudek

polski piłkarz, bramkarz, wielokrotny reprezentant Polski,
zawodnik m.in. Feyenoordu Rotterdam, Liverpool F.C. i Realu Madryt.

JAK POMAGAMY?

RODZINY W POTRZEBIE

Szukamy ludzi w trudnej sytuacji, których dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość. Chcemy docierać do Rodzin w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu, gdy nastąpiło w ich życiu załamanie. Pomagamy innym tak, jak sami byśmy chcieli, by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda.

Rodzin w potrzebie
Wolontariusze Superw

WOLONTARIUSZE / SUPERW

Wolontariat w Szlachetnej Paczce jest wymagający, ale też daję satysfakcję, bo efekty zaangażowania możesz doświadczyć bardzo szybko. Zaczyna się czterostopniową rekrutacją, następnie odbywają się szkolenia. A potem SuperW wchodzi w życie ludzi, których dotknęła bieda czy tragedia. Poznaje ich historię, stara się o poprawę ich losu. Co ciekawe, najczęściej trafiają do nas ludzie mocno zajęci. Bo czują, że czas poświęcony na Paczkę jest wartościowy i efektywny. To zaangażowanie, które daje radość i satysfakcję.

DARCZYŃCY

Szlachetna Paczka to nie zestaw nic nie znaczących kilku upominków, ale prawdziwe prezenty. To zaangażowanie grupy wrażliwych ludzi – bo Paczkę przeważnie robią średnio 24 osoby – którzy są wrażliwi na innych i chcą podzielić się z tymi, którzy mają trudniej. Przy dobrej organizacji i współpracy Szlachetną Paczkę zrobić może każdy. Staramy się również, aby w Darczyńcach była jak największa radość pomagania dzięki kontaktowi z Wolontariuszem i poznaniu reakcji obdarowanej Rodziny. Ty też możesz pomóc – dołącz do Darczyńców Szlachetnej Paczki.

Darczyńcy

SZLACHETNA PACZKA W PIGUŁCE

WSPIERAMY OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJI
Wokół nas są Ci, którzy mają trudniej, często bez wsparcia i zainteresowania innych. Do nich docierają nasi Wolontariusze.

POMAGAMY MĄDRZE
Mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie sami zaczynają radzić sobie z trudnościami. To pomoc, która daje impuls do pozytywnej zmiany.

CHCEMY, ABY WSZYSCY RADZILI SOBIE SAMI W ŻYCIU
Nasza pomoc nie kończy się wraz z przekazaniem paczki. Wolontariusze towarzyszą Rodzinie w kolejnych tygodniach.

PROGRAMY PACZKI OPARTE SĄ NA ZMIANIE MENTALNOŚCI
Tak prowadzimy do trwałej zmiany. Nie chcemy uzależniać od pomocy, ale dawać nadzieję i zmianę postawy.

ŁĄCZYMY W POMAGANIU. BUDUJEMY SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNĄ
Szlachetna Paczka łączy potrzebujących z tymi, którzy mogą pomóc. Angażujemy też odpowiedzialnie społecznie media i biznes.

REJON PACZKI AKTYWNIE DZIAŁA CAŁY ROK, W CYKLU OD CZERWCA DO CZERWCA

Eap1
Etap 1

Rekrutacja wolontariuszy. Szkolenia. Wdrożenia w pracę zespołową.

Eap1
Etap 2

Szukanie Rodzin i tworzenie ich baz dla Darczyńców.

Eap1
Etap 3

Noce sprawdzania opisów. Mamy czterostopniowy system weryfikacji Rodzin w potrzebie.

Eap1
Etap 4

W połowie listopada otwieramy Bazę Rodzin. Darczyńcy mogą wybierać Rodziny przez cztery tygodnie.

Eap1
Etap 5

Na początku grudnia Darczyńcy zawożą paczki do zorganizowanego przez Wolontariuszy magazynu, a ci rozwożą pomoc do Rodzin.

Eap1
Etap 6

Ewaluacja projektu. Dokładnie sprawdzamy i oceniamy przebieg całej edycji.

Eap1
Etap 7

Lokalne gale i spotkania podsumowujące dla Wolontariuszy i Darczyńców.

Eap1
Etap 8

Ruszają programy dodatkowe, czyli Paczki Seniorów, Prawników, Medyków, Biznesu. Równolegle Wolontariusze kontynuują swoje szkolenia.

Edycję Paczki kończymy w maju.
I zaczynamy rekrutować Liderów rejonu na kolejną edycję.
A oni szukają Wolontariuszy i nowych Rodzin w potrzebie. Pracujemy cały rok.

Pomagaj z Paczką

Szlachetna Paczka pracuje cały rok, to nie tylko Weekend Cudów w grudniu. Napędza nas wspólny cel, by wszyscy radzili sobie w życiu i nawzajem sobie pomagali.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zrobić Paczkę?

W dniu 13 listopada 2021 roku otwieramy bazę z historiami Rodzin w potrzebie. Od tego dnia będzie można wybrać Rodzinę i przygotować dla niej paczkę.

 1. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny. Pierwszym krokiem będzie wybór okolicy, w której chcesz pomagać.
 2. Zapoznaj się z opisami Rodzin na stronie i wybierz tę, której chcesz pomóc. Upewnij się, że jesteś w stanie spełnić jej wszystkie 3 podstawowe potrzeby.
 3. Do przygotowania paczki możesz zaprosić znajomych, rodzinę czy współpracowników – razem będzie Wam łatwiej przygotować pełną pomoc.
 4. Bądź w kontakcie z Wolontariuszem, który jest opiekunem wybranej przez Ciebie Rodziny. To on odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Skontaktuje się z Tobą po wyborze rodziny.
 5. W czasie Weekendu Cudów (11-12 grudnia 2021 roku) dostarczycie paczki do wybranego przez siebie wcześniej magazynu. Przekażecie je Wolontariuszom, którzy dostarczą prezenty Rodzinie.
 6. Wolontariusz poinformuje Cię o tym, jak Rodzina zareagowała na paczki i przekaże Ci jej podziękowanie.

Komu pomagamy?

Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, która podejmuje walkę z trudnościami, a nie domagającej się i bez inicjatywy.

Dajemy mądrą pomoc, czyli taką, która nie demoralizuje a daje szansę na zmianę. Do Paczki trafiają te Rodziny, dla których kontakt z Wolontariuszem oraz wsparcie w ramach Paczki będą wsparciem na drodze do samodzielności.

W procesie włączania Rodziny do pomocy w ramach Szlachetnej Paczki, Wolontariusze zwracają szczególną uwagę na:

 • historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
 • dochód przypadający na jednego członka rodziny,
 • postawę – czy Rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację,
 • przynależność do jednej z grup, które określają sytuację Rodziny.

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. Dziecko chore/z niepełnosprawnością w Rodzinie
  Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w Rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością stałej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy.
 2. Choroba lub osoba z niepełnosprawnością w Rodzinie
  Przewlekła choroba lub niepełnosprawność jednego z członków Rodziny znacząco wpływa na obniżenie standardu jej życia. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby Rodziny są odkładane na dalszy plan. Często dla zapewnienia opieki wymagają wyrzeczeń, w tym rezygnacji z pracy.
 3. Rodzina wielodzietna
  To Rodzina, w której jest trójka lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.
  Uwzględniając wpływ programu „500+” zwracamy szczególną uwagę na to, czy sytuacja Rodzin wielodzietnych zmieniła się.
 4. Starość i osamotnienie
  Kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w projekcie samotne osoby w podeszłym wieku, bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony rodziny. Dla osoby pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych.
 5. Nieszczęście
  Do Paczki włączamy Rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście. Zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, wypadek, śmierć jednego z członków Rodziny) są w stanie dramatycznie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby.
 6. Samodzielny rodzic
  To kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jest nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem.
 7. Start w samodzielność
  Chcemy wesprzeć osoby, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza: absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka, jak również studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową (i również niemogące liczyć na wsparcie bliskich). Paczka może pomagać także tym, którzy wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, wspierając w ten sposób stawanie się samodzielnym.
 8. Inne
  Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji zawodowych, trudną sytuacją na rynku pracy itp.

Jak mogę inaczej zaangażować się w Szlachetną Paczkę?

W SZLACHETNĄ PACZKĘ możesz zaangażować się w sposób najlepszy dla siebie! Obok przygotowania Paczki dla wybranej Rodziny istnieje wiele innych form pomagania lub projektów, których możesz być częścią.

 1. Wpłata na Paczkę – jednorazowa lub regularna wpłata to szybki i prosty sposób na pomaganie z Paczką.
  WPŁAĆ >
 2. Indeks dla Dziecka z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI – możesz wybrać Dziecko z trudnościami w szkole, które w siebie nie wierzy. Tym samym dasz mu szansę na rozwój w ramach Akademii, w której będzie miał cotygodniowe indywidualne zajęcia z Wolontariuszem-tutorem.
  UFUNDUJ INDEKS >>
 3. Zbiórki na Facebooku – masz urodziny, imieniny lub rocznicę ślubu? Z okazji mikołajek lub gwiazdki chcesz zrobić coś dobrego? Na Facebook’u możesz zachęcić swoją paczkę znajomych do wspólnego wsparcia szlachetnego celu poprzez zbiórkę lub po prostu przekazać datek!
  ZOBACZ, JAK TO DZIAŁA >>
 4. Ślub Pełen Miłości – to akcja skierowana do par młodych, które w dniu swojego święta mogą podzielić się swoim szczęściem i pomóc zmienić historię rodzin w Szlachetnej Paczce albo dzieciaków z Akademii Przyszłości poprzez zbiórkę pieniężną.
  ZGŁOŚ SIĘ >>
 5. 1% Podatku – co roku podczas rozliczenia podatkowego, możesz wskazać Stowarzyszenie WIOSNA, organizatora m.in. Szlachetnej Paczki, jako organizację pożytku publicznego, której przekażesz 1% należnego podatku. W tym celu wpisz w swojej deklaracji PIT nr KRS 00 00 05 09 05. Możesz też skorzystać ze sprawdzonego programu do rozliczeń e-pity.
  POBIERZ PROGRAM >>
 6. Wolontariat – Szlachetną Paczkę tworzą ludzie. Wśród nich jest prawie 700 Liderów wolontariatu oraz około 10 tys. Wolontariuszy. Wszystkich nazywamy SuperW, ponieważ są lokalnymi bohaterami.
  ZOSTAŃ SUPERW >>
 7. Inwestor Społeczny – to pomysł na zaangażowanie dla przedsiębiorców i firm, które chcą uszlachetnić swój biznes, angażując się w projekty społeczne. Inwestujesz raz darowiznę w wysokości 5 tys. zł w wybrany przez Ciebie rejon Paczki, a potem to Ty decydujesz, jak działasz z naszymi Wolontariuszami i jak akcentujesz swój lokalny wpływ.
  ZOSTAŃ INWESTOREM SPOŁECZNYM >>
 8. Sztuka Teraz - to pomysł na pomaganie dla miłośników sztuki i piękna. Licytując dzieło sztuki, wspierasz nie tylko obiecującego artystę, ale też rodziny w potrzebie.
  O PROJEKCIE >>
 9. Sklep Lubię Ludzi - lubię ludzi to nasz styl życia. Kupuj nasze produkty, stań się kimś wyjątkowym, wspieraj rozwój Paczki! PRZEJDŹ DO SKLEPU >> 

Szlachetna Paczka to już nie tylko robienie paczek, ale też pomaganie w ramach dodatkowych projektów:
Paczka Seniorów
Paczka Prawników
Paczka Medyków

Kiedy będzie można wybrać rodzinę i przygotować dla niej Paczkę?

Dzień otwarcia bazy na stronie szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny, w której znajdują się opisy Rodzin, to 13 listopada 2021 roku. Wybór Rodziny będzie możliwy najpóźniej do 10 grudnia 2021 roku, ale Rodziny mogą zostać wybrane przez Darczyńców już wcześniej, dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili, jeśli chcesz pomóc.

Jak szukamy rodzin?

SZLACHETNA PACZKA organizowana jest lokalnie – tam, gdzie znalazły się osoby, które podjęły się zadania budowy rejonu. Osoby te – Liderzy Rejonu – wraz z Wolontariuszami poszukują w lokalnych społecznościach rodzin w najtrudniejszej sytuacji, nawiązując współpracę z miejscowymi placówkami pomocowymi, edukacyjnymi, pedagogami, ośrodkami pomocy społecznej, parafiami itd. Osoby zaangażowane w działalność tych instytucji są w stanie wskazać rodziny najbardziej potrzebujące, ponieważ znają ich historie. To, co ważne - rodzina nie może zgłosić się sama.

Jak można zgłosić Rodzinę do Szlachetnej Paczki?

W ramach edycji 2021 Rodzinę można zgłaszać do 13 listopada 2021 roku. Rodzina nie może sama zgłosić się do projektu. Może ją zgłosić instytucja – np. jednostka pomocowa – lub inna osoba, wykonując następujące kroki:

 1. Pobierz formularz zgody wstępnej ze strony: szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine
 2. Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić do Paczki. Opowiedz jej o projekcie i – jeśli rodzina jest zainteresowana – poproś jej przedstawiciela o podpisanie zgody na kontakt z wolontariuszem.
 3. Zrób zdjęcie lub skan dokumentu, a oryginał wyślij na adres Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków).
 4. Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny dostępny tutaj.

Gdy wykonasz powyższe kroki, wolontariusze będą mogli spotkać się ze wskazaną przez Ciebie rodziną. Nie jest to równoznaczne z włączeniem jej do projektu. Taka decyzja jest podejmowana dopiero po spotkaniach wolontariuszy z rodziną.

Do kiedy wolontariusze odwiedzają rodziny w potrzebie?

Wolontariusze odwiedzają Rodziny do końca listopada. Do tego czasu nowe Rodziny w potrzebie mogą pojawiać się w naszej bazie internetowej.

Kiedy jest Finał Szlachetnej Paczki?

Finał SZLACHETNEJ PACZKI, czyli tzw. Weekend Cudów, przypada w dniach 11–12 grudnia 2021 roku. To wtedy Darczyńcy dostarczają do magazynów paczki, które następnie są przekazywane Rodzinom w potrzebie.

Jak szkoła/instytucja/firma może się zaangażować?

Szkoła, firma lub instytucja może zaangażować się w wielu rolach:

 1. Darczyńca Paczki - choć w systemie jako Darczyńca dla danej Rodziny może zarejestrować się jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań związanych z kompletowaniem paczki, to jednak może ona reprezentować działania całej klasy, szkoły lub firmy. Ważne jest to, aby każda zaangażowana osoba była świadoma tego, co współtworzy i komu pomaga.
 2. Inwestor Społeczny to propozycja dla firm zainteresowanych rozwijaniem projektów CSR ze Szlachetną Paczką: inwestorspoleczny.pl
 3. Darczyńca AKADEMII PRZYSZŁOŚCI – wspólnie z pracownikami, całą klasą czy po prostu w gronie znajomych możecie ufundować w całości również Indeks Sukcesów dla wybranego dziecka z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, które dzięki Wam będzie mogło rozwijać się i pokonywać swoje trudności, odzyskiwać wiarę w siebie. Dobrą formą grupowego zaangażowania alternatywnie może być założenie zbiórki na Indeks. Wyboru możecie dokonać tutaj.

Jeżeli jako firma lub instytucja mają Państwo indywidualne potrzeby dotyczące np. co-brandingu, wolontariatu pracowniczego czy współpracy w formule B2B, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Firm pod adresem [email protected]

Czy mogę oddać szafkę/lodówkę/telewizor itp.?

Projekt SZLACHETNA PACZKA nie prowadzi zbiórki darów. Chcąc podarować coś od siebie w dobrym stanie, należy wybrać Rodzinę jako Darczyńca i wziąć odpowiedzialność za zorganizowanie całej paczki dla danej Rodziny lub dołączyć się do innej grupy przygotowującej paczkę.

Kim jest Wolontariusz SuperW i jak nim zostać?

SuperW to Wolontariusz Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości. Zaangażowanie Wolontariusza zaczyna się od procesu rekrutacji i zgłoszenia przez stronę szlachetnapaczka.pl/superw. Następnie, kandydat otrzymuje telefon od Lidera z zaproszeniem na spotkanie. Celem tego spotkania jest m.in. poznanie się, przybliżenie kandydatowi projektu oraz przedstawienie wzajemnie swoich oczekiwań i możliwości. Spotkanie to jest przestrzenią do sprawdzenia zarówno motywacji, jak i kompetencji kandydata. Oprócz spotkania, Wolontariusza czeka jednodniowe wdrożenie. W przypadku osoby biorącej udział w projekcie po raz pierwszy, wdrożenie jest kolejnym etapem rekrutacji. Po wdrożeniu następuje podjęcie wspólnej decyzji o tym, czy dany kandydat zostaje SuperW. W przypadku Wolontariusza, który ma już doświadczenie w naszych projektach, taka decyzja zapada jeszcze przed wdrożeniem.