UMOWA WOLONTARIACKA – JAK POWINNA WYGLĄDAĆ?

Większość z nas posiada doświadczenie w zakresie wolontariatu. Praca na rzecz lokalnej społeczności  czy organizacji pozarządowych to możliwość zrobienia czegoś […]

Czytaj więcej >

ZALETY WOLONTARIATU, CZYLI WIĘCEJ NIŻ TYLKO BEZINTERESOWNA POMOC

Dla większości wolontariuszy główną motywacją zaangażowania się w pomoc potrzebującym jest empatia i bezinteresowna chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Nie inaczej jest w […]

Czytaj więcej >

LIDERZY, WOLONTARIUSZE, TUTORZY – JAKIE ROLE MOŻESZ PEŁNIĆ W PACZCE I AKADEMII?

Wolontariat w Szlachetnej Paczce i w Akademii Przyszłości to przemyślana i merytorycznie zorganizowana struktura. W projektach pełnić można dwie podstawowe role: […]

Czytaj więcej >

WOLONTARIAT W PACZCE – POMAGAJĄC INNYM, ROZWIJAJ SIĘ

Są studentami, matkami, pracownikami małych firm i dużych korporacji – jedni mają poczucie misji i chcą zmieniać świat, innym zależy […]

Czytaj więcej >

WOLONTARIAT DLA MŁODZIEŻY – KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Chcesz pomagać, ale nie masz pewności od ilu lat można być wolontariuszem? Jako osoba dojrzała masz wątpliwości, czy wolontariat jest […]

Czytaj więcej >

CECHY WOLONTARIUSZA DOSKONAŁEGO, CZYLI KIM JESTEŚ SUPERW?

Empatia, wrażliwość, chęć niesienia pomocy innym – czy to wszystkie cechy dobrego wolontariusza? W 2017 roku w działania SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI zaangażowało się ponad 14 […]

Czytaj więcej >