ZALETY WOLONTARIATU, CZYLI WIĘCEJ NIŻ TYLKO BEZINTERESOWNA POMOC

Dla większości wolontariuszy główną motywacją zaangażowania się w pomoc potrzebującym jest empatia i bezinteresowna chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Nie inaczej jest w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości. […]

Czytaj więcej >

Liderzy, tutorzy – jakie są rodzaje wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości?

Wolontariat w Szlachetnej Paczce i w Akademii Przyszłości to przemyślana i merytorycznie zorganizowana struktura. W projektach pełnić można dwie podstawowe role: Liderów, którzy organizują pracę swoich regionów (w przypadku […]

Czytaj więcej >

WOLONTARIAT W PACZCE – POMAGAJĄC INNYM, ROZWIJAJ SIĘ

Są studentami, matkami, pracownikami małych firm i dużych korporacji – jedni mają poczucie misji i chcą zmieniać świat, innym zależy na zdobyciu nowych […]

Czytaj więcej >

WOLONTARIAT DLA MŁODZIEŻY – KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Chcesz pomagać, ale nie masz pewności od ilu lat można być wolontariuszem? Jako osoba dojrzała masz wątpliwości, czy wolontariat jest wyłącznie dla młodzieży? Próg […]

Czytaj więcej >

CECHY WOLONTARIUSZA DOSKONAŁEGO, CZYLI KIM JESTEŚ SUPERW?

Empatia, wrażliwość, chęć niesienia pomocy innym – czy to wszystkie cechy dobrego wolontariusza? W 2017 roku w działania SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI zaangażowało się ponad 14 tys. SuperW (tak nazywamy wolontariuszy w naszych projektach). […]

Czytaj więcej >

KIM JEST WOLONTARIUSZ SZLACHETNEJ PACZKI?

To jest jakiś pozytywny puzzel do tego świata, żeby wszystko wokół nas było lepsze, żeby wszystko wokół nas było fajniejsze, żeby ludzie radzili sobie ze swoimi […]

Czytaj więcej >