Lider Wolontariuszy – jakie są jego cechy? Ty również możesz nim zostać!

Chciałbyś być dobrym Liderem zespołu Wolontariuszy? No właśnie, a „dobry”, znaczy jaki? Co sprawia, że niektóre zespoły sprawnie działają i szanują swojego Lidera, a inne zatrzymują […]

Czytaj więcej >

Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza?

Ogromna satysfakcja związana z niesieniem pomocy innym, zdobywanie doświadczenia, poznawanie wartościowych ludzi… Bycie wolontariuszem wiąże się z wieloma korzyściami. Jednak zanim zaangażujesz […]

Czytaj więcej >

Umowa o wolontariat – jak powinna wyglądać?

Większość z nas posiada doświadczenie w zakresie wolontariatu. Praca na rzecz lokalnej społeczności  czy organizacji pozarządowych to możliwość zrobienia czegoś pożytecznego oraz okazja do nabycia cennego doświadczenia. […]

Czytaj więcej >

Zalety wolontariatu, czyli więcej niż tylko bezinteresowna pomoc

Dla większości Wolontariuszy główną motywacją zaangażowania się w pomoc potrzebującym jest empatia i bezinteresowna chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Nie inaczej jest w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości. […]

Czytaj więcej >

Liderzy, Wolontariusze – jakie są rodzaje wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości?

Wolontariat w Szlachetnej Paczce i w Akademii Przyszłości to przemyślana i merytorycznie zorganizowana struktura. W programach tych pełnić można różne role i realizować zadania z różnych obszarów. Dziś przedstawimy […]

Czytaj więcej >

Wolontariat w paczce – pomagając innym, rozwijaj się

Są studentami, matkami, ojcami, seniorami, pracownikami małych firm i dużych korporacji – jedni mają poczucie misji i chcą zmieniać świat, innym zależy na zdobyciu […]

Czytaj więcej >