Wolontariat w szkole ze Szlachetną Paczką  

Wolontariat w szkole może świetnie współgrać ze Szlachetną Paczką. Udział w tym programie to szansa nalekcje dla młodego pokolenia o empatii, otwartości na drugiego człowieka, a także o sprawczości każdego z nas. Co roku od lipca do października Szlachetna Paczka rekrutuje Wolontariuszy. Nauczyciele, którzy mają pod opieką uczniów wieku od 16 lat – mogą inspirować ich do zmieniania świat na dobre, w roli towarzyszących wolontariuszy. W przypadku młodszych dzieci opiekunowie mogą zorganizować wspólne pakowanie paczek dla rodzin w potrzebie. Dowiedz się, jak zorganizować wolontariat w szkole.   

Jesteś wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem i chodzą Ci po głowie różne pomysły na wolontariat w szkole? Poznaj bliżej jeden z nich, czyli wolontariat w szkole ze Szlachetną Paczką.  

Szlachetna Paczka to ogólnopolski program społeczny, który umożliwia bezpośrednią pomoc najbardziej potrzebującym. Wolontariusze Paczki, w swoich lokalnych społecznościach, docierają do rodzin czekających na wsparcie – poznają ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców. 

Zgłaszam się na Wolontariusza Szlachetnej Paczki >

Wolontariat w szkole – to lekcje poza programem

W czasie działania ze Szlachetną Paczką dzieci i młodzież mogą zdobyć wiedzę i doświadczenie, których nie znajdą na żadnej lekcji w programie szkolnym, ani na wiedzy o społeczeństwie, ani na lekcji wychowawczej.  

Młode pokolenie zyska świadomość, że ma wpływ na otacząjący świat, ponieważ uczestnicząc w pomocy dla konkretnej rodziny, dzieci i młodzież mają możliwość realnie zmienić jej losy.  Uczniowie dowiedzą się również, że niedaleko żyją osoby, które potrzebują wsparcia. Te osoby znalazły się w trudnej sytuacji, nie ze swojej winy – z powodu choroby, zdarzenia losowego, starości, samotności, pandemii, wojny. 

Wolontariat w szkole – dla młodzieży

Wolontariusz Szlachetnej Paczki, który spotyka się z Rodziną musi mieć ukończone 18 lat. Istnieje możliwość, żeby człowiek w wieku od 16 lat zaangażował się w pomoc w ramach Szlachetnej Paczki jako tzw.  Wolontariusz/ka Towarzyszący/a. W takim przypadku młody człowiek będzie kontaktował się z Rodzinami w towarzystwie starszego Wolontariusza. (Szlachetna Paczka poprosi o pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w programie na etapie zgłaszania).  

Wolontariusze Towarzyszący (niepełnoletni): 

Zgłaszam się na Wolontariusza Szlachetnej Paczki >

Co robią Wolontariusze w Szlachetnej Paczce?

Pomysły na wolontariat w szkole podstawowej – dla młodszych dzieci

Nie trzeba spotykać się z Rodzinami, żeby móc pomagać im w ramach Paczki. Doświadczenie Szlachetnej Paczki pokazuje, że przygotowywanie pomocy dla osób w potrzebie świetnie sprawdza się w szkołach i przedszkolach. Tam dzieci i nauczyciele wybierają Rodziny i przygotowują dla nich pomoc.  

O tym, jak zorganizować wolontariat w szkole, mówi plan 10 kroków na www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce/. Oczywiście w ten rodzaj pomocy mogą zaangażować się również licea i technika. 

Szkoła może zaprosić do tej inicjatywy przyjaciół danej placówki edukacyjnej. Aż 42% wszystkich szlachetnych paczek tworzonych jest w szkołach, firmach i instytucjach. Organizują się tam grupy chętnych do pomagania, liczące ponad 30 osób, które przygotowują paczki dla potrzebujących.  

Kiedy zacząć wolontariat w szkole dla najmłodszych?

Każdego roku połowie listopada następuje otarcie Bazy Rodzin. Wtedy można wybrać Rodzinę, dla której zostanie przygotowana pomoc.  Czas na przygotowanie paczek to kolejne 4 tygodnie.   

„To, co ważne dla mnie jako nauczycielki i opiekuna wolontariatu szkolnego, to możliwość zaangażowania dzieci do działania i pomocy. Uczą się w ten sposób empatii, otwarcia na drugiego człowieka, całkiem dla nich obcego” – mówi Anna, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 159 w Krakowie i dodaje: „Tego typu działania mogą zainspirować młode pokolenie do kolejnych działań na rzecz innych, a może w przyszłości do stworzenia równie inspirującego projektu”.    

Wolontariat w szkole dla najmłodszych – lekcja empatii

Przygotowywanie paczki w szkole to lekcja dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który mimo, że jest zupełnie obcy – jest ważny. To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat. Dzieci i młodzież przygotowując pomoc dla konkretnej rodziny, mają możliwość realnie zmienić jej losy. Działanie w Szlachetnej Paczce to także okazja do zajęć praktycznych, podczas których młodzi zaobserwują, że mogą zmieniać świat na dobre – jak mówi hasło Szlachetnej paczki.   

Wolontariat w szkole – lekcja przedsiębiorczości

Przygotowanie paczki w szkole może być też świetną okazją do lekcji o przedsiębiorczości i dobrej organizacji pracy. Dzieci dowiedzą się również, na czym polega mądra pomoc Szlachetnej Paczki. To odpowiedź na realne potrzeby, ale też relacja z drugim człowiekiem, który jest przez nas zauważony.  

Każda szkoła, która weźmie udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki, może skorzystać z gotowych materiałów informacyjnych – które pozwolą rozpropagować akcję w danym miejscu oraz materiałów edukacyjnych, które ułatwią przeprowadzenie zajęć na tematy związane z pomaganiem, empatią. Znaleźć je można tutaj: https://www.szlachetnapaczka.pl/paczka-w-paczce/  (wolontariat w szkole podstawowej scenariusz). 

Po Weekendzie Cudów zaangażowane szkoły otrzymają specjalny certyfikat za udział w Szlachetnej Paczce, który można powiesić w honorowym miejscu i każdego dnia czerpać przyjemność ze wspomnień udziału w Paczce!     

Każda forma pomocy ze Szlachetną Paczką ma potencjał zmiany świata na dobre – głosi hasło programu.

Zgłaszam się na Wolontariusza Szlachetnej Paczki >