Formularze PIT za 2021 rok – nowe wzory obowiązujące od stycznia 2022

Nowe formularze PIT obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, które konkretnie formularze PIT się zmieniły, gdzie je znajdziesz oraz na jakie nowości w rozliczaniu podatków warto zwrócić uwagę.

nowe formularze podatkowe

Które formularze PIT się zmieniły?

Na dzień 18 grudnia 2021 r. istnieje tylko Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, który modyfikuje dotychczasowe formularze PIT – dotyczące uzyskanych przychodów i dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2021 roku. Są to następujące arkusze: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Jeśli rozporządzenie nie wejdzie w życie i zostanie złożone zeznanie wg starego wzoru – zostanie ono uznane za prawidłowe. Nowe rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2434 oraz z 2020 r. poz. 2418).

Zmianie uległy również wzory załączników do zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, wśród których warto wymienić: PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/PM, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ i PIT/SE.

Jeśli masz wątpliwości, który formularz wybrać możesz skorzystać z prostego i intuicyjnego rozwiązania jakim jest program PITax.pl, który pomoże Ci przejść przez cały proces rozliczenia, wybrać formularz i właściwe ulgi:

Nowe formularze PIT – co się zmieniło od 1 stycznia 2022 r.?

Nowe formularze PIT łączą się ze zmianami ustawowymi, wywołanymi m.on. walką z epidemią COVID-19 oraz chęcią przeciwdziałania jej skutkom dla polskiej gospodarki. Zawierają również zmiany o charakterze porządkowym i dostosowawczym.

Poznaj niektóre z nich:

Rozszerzenie zakresu odliczenia od podatku darowizn przekazanych na rzecz walki z epidemią COVID-19. Ulgą są objęci podatnicy, którzy w 2021 roku przekazali laptopy lub tablety jednostkom oświatowym lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania organom oświatowym.

Zmianie ulega kwota podlegająca rozliczeniu: 150% kwoty albo 100% kwoty przekazanej w 2021 roku (nie ma już 200% kwoty w odróżnieniu od darowizn przekazanych w roku 2020). Odliczenie kwoty odpowiadającej 150% wartości przekazanej darowizny dotyczy darowizn przekazanych w okresie 1.01.2021-31.03.2021. Z kolei odliczenie kwoty odpowiadającej 100% przekazanej kwoty – dla darowizn dokonanych w okresie od 1.04.2021 aż do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii COVID-19. [zmiany w PIT/O]. 

Pozostałe odliczenia darowizn na przeciwdziałania COVID-19 pozostają aktualne. 

Rozszerzenie zakresu zwolnienia z podatku PIT w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wg art. 13. pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Od 1 stycznia 2021 zwolnieniu z podatku podlegają także przychody podatnika do ukończenia 26. roku z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich, do wysokości 85 528 zł. [zmiany w PIT-37 i PIT-36]. 

Wprowadzenie nowego podmiotu, na którym w określonych przypadkach ciążą obowiązki płatnika – spółki nieruchomościowej w związku z dochodem uzyskanym z przeniesienia udziałów i ogółu praw i obowiązków [zmiany w PIT-38 i PIT-36]. 

Nowe wzory formularzy PIT – kogo dotyczą?

Nowe formularze PIT-36 lub PIT-36S (dotyczący spadku) będą odpowiednie dla Ciebie, kiedy:
• prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej,
• rozliczasz się za pomocą skali podatkowej (17%, 32%),
• uzyskujesz przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu i innych tego typu form zarobkowania,
• posiadasz przychody z zagranicy (to może być zarówno wynagrodzenie, jak i świadczenie socjalne, np. emerytura).

Wybierz formularz PIT-36L lub PIT-36LS (dotyczący spadku), jeśli:
• prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej,
• rozliczasz się za pomocą liniowej formy opodatkowania dochodów.

PIT-37 będzie Cię dotyczył, gdy:
• źródłem Twoich dochodów jest wynagrodzenie netto (np. na podstawie obowiązującej w 2020 roku umowie o pracę),
• Twój pracodawca odprowadza za Ciebie stosowne składki (o nie jest pomniejszone Twoje wynagrodzenie).

Poniżej znajdziesz również zestawienie nowych załączników do deklaracji podatkowych:


• PIT/B – dla przedsiębiorców,
• PIT/IP – dla osób z dochodami lub stratami dotyczącymi ustawowo określonych praw własności intelektualnej,
• PIT/O – pozwalający na skorzystanie z odliczeń od dochodów (np. wspomnianej już darowizny osocza przez ozdrowieńców COVID-19) lub podatku,
• PIT/SE – poświęcony dochodom z działalności na specjalnej strefie ekonomicznej oraz na podstawie decyzji o wsparciu,
• PIT/WZ – czyli wniosek o przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego za podatnika.

Gdzie pobrać nowe formularze PIT?

Pamiętaj, że czas na złożenie deklaracji podatkowych dla formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 masz do 2 maja 2022. Jest to też termin wypełnienia rubryki z 1%.

Wybierz właściwy dla siebie formularz PIT. Druki PIT 2021:

Fragment druku PIT z wypełnionym polem o przekazanie 1% podatku Szlachetnej Paczce
Jestem przedsiębiorcą Formularz PIT 36 pdf
Jestem przedsiębiorcą liniowym Formularz PIT 36L pdf
Pracuję na etat, zlecenie lub dzieło Formularz PIT 37 pdf
Gram na giełdzie Formularz PIT 38 pdf
Sprzedałem nieruchomość Formularz PIT 39 pdf
Jestem rencistą lub emerytem Formularz PIT OP pdf

Z kolei jeśli poszukujesz formularzy elektronicznych dla płatników, z pomocą przychodzi Ci strona: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/.

Aby pobrać nowe formularze PIT w wersji do druku – do złożenia w odpowiednim organie podatkowym, możesz również odwiedzić stronę:

https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/.

Nie czekaj do ostatniej chwili z rozliczeniem podatku, jeśli chcesz przekazać 1%!

Pamiętaj, że tylko rozliczenie złożone w terminie pozwoli na skorzystanie z możliwości przekazania 1% Twojego podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP).

W Polsce nadal 2 miliony osób żyją w skrajnym ubóstwie. Dotarcie do nich jest pierwszym i często najważniejszym krokiem w niesieniu mądrej pomocy. Pomocy, która nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz – bez darczyńców czy tych, którzy decydują się przekazać Szlachetnej Paczce 1% swojego podatku (KRS 0000050905).

Dzięki Twojemu wsparciu i w tym roku uda się pomóc najbardziej potrzebującym odzyskać godność, marzenia i dać nadzieję na zmianę. Twój 1% ma znaczenie.

Aby przekazać 1% podatku możesz w swojej deklaracji podać numer KRS 0000050905 lub skorzystać z programu PITax.pl, który pomoże Ci w szybki i prosty sposób rozliczyć swój PIT: