Do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT w 2024 roku?

Sprawdź, do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT w 2024 roku. Przedstawiamy kalendarium rozliczeń podatkowych dla poszczególnych grup podatników oraz typów deklaracji.

Do kiedy rozliczyć PIT 2023/2024? Terminy dla poszczególnych deklaracji

Terminy, w których należy złożyć poszczególne zeznania podatkowe określa prawo podatkowe. Do kiedy zatem musimy rozliczyć PIT 2023?

PIT 2023, czyli podatek dochodowy za 2023 rok rozliczamy w 2024 roku. Terminy rozliczeń przedstawiają się następująco.

Do 31 stycznia 2024 roku:

Od 15 lutego 2024 roku:

Do 28 lutego 2024 roku:

Do 30 kwietnia 2024 roku:

* UWAGA! Jeśli do 30 kwietnia 2024 r. nie zaakceptujemy lub odrzucimy w usłudze Twój e-PIT wstępnie przygotowanego rozliczenia PIT-37 lub PIT-38, to ulegnie ono automatycznej akceptacji. Zdecydowanie warto do tego czasu zainteresować się swoim rozliczeniem i sprawdzić je korzystając np. z programu do rozliczeń PITax.pl.

Wypełnienie PIT online

System podatkowy obowiązujący w Polsce czasami może przysporzyć problemów. Odpowiednie wypełnienie deklaracji podatkowej bywa skomplikowane, a pomimo , że na rozliczenie PIT masz czas aż do 30 kwietnia, warto rozliczyć się jednak jak najszybciej i najlepiej elektronicznie. Dlatego jeśli chcesz rozliczyć się szybko, bezpłatnie – a przede wszystkim uniknąć błędów – skorzystaj z programu rozliczeniowego online. Specjalny kreator poprowadzi Cię krok po kroku tak, abyś był pewien, że zeznanie jest wypełnione prawidłowo. Możesz skorzystać z niego bezpiecznie w domu, a Twój PIT trafi bezpośredni do wskazanego Urzędu Skarbowego.

Złożenie PIT w Urzędzie Skarbowym

Można wybrać także standardowy sposób złożenia deklaracji PIT. W tym celu należy można udać się do urzędu skarbowego (do którego należymy względem miejsca zamieszkania). W danym urzędzie podatnik kieruje się do okienka podawczego, z którego pobiera określoną deklarację. Można także wydrukować odpowiedni formularz i po wypełnieniu (w urzędzie albo w domu) składa się go u urzędnika. Istotne jest, by zachować dowód złożenia deklaracji – będzie on bowiem poświadczeniem, że rzeczywiście PIT został złożony w odpowiednim terminie.

Co jeśli nie złożymy PIT-u w terminie?

Jeśli przegapimy termin, do którego powinniśmy rozliczyć PIT, a formularz, który nas dotyczy, nie podlega automatycznej akceptacji według wskazanych wyżej zasad, możemy spodziewać się kary finansowej.

To, czy niezłożenie PIT zostanie potraktowane jako wykroczenie czy jako przestępstwo karne skarbowe, zależy od kwoty należnego podatku. Jeśli kwota ta nie przekroczy pięciokrotności minimalnej pensji krajowej, zostanie to zaklasyfikowane jako wykroczenie skarbowe. W przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z przestępstwem.

Warto nie czekać na wezwanie Urzędu Skarbowego, tylko rozliczyć się jak najszybciej, uwzględniając przy tym należne urzędowi odsetki. Konieczne jest również złożenie czynnego żalu.

Czym jest czynny żal?

To powiadomienie, które składamy do organu podatkowego wówczas, jeżeli nie złożyliśmy deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie. Za pomocą czynnego żalu informujemy Urząd Skarbowy o naruszeniu przepisów podatkowych. Jeśli zrobimy to zanim Urząd sam zorientuje się o popełnieniu przez nas wykroczenia lub przestępstwa, może zrezygnować z nałożenia na nas kary.

Jak się składa czynny żal?

Czynny żal czyli inaczej Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, wysłać można pocztą, drogą elektroniczną poprzez e-PUAP, platformę e-Urząd Skarbowy, mailowo lub osobiście w Urzędzie Skarbowym.

W swojej treści powinien zawierać najważniejsze informacje, takie jak:

Jak w przypadku każdego dokumentu należy pamiętać o miejscowości i dacie złożenia pisma oraz o podpisie. Aby czynny żal był skuteczny, należy wypełnić obowiązki wobec naczelnika Urzędu Skarbowego lub Urzędu Celno-Skarbowego (złożyć zaległe deklaracje i zapłacić w całości kwotę zaległości podatkowych wraz z odsetkami).

Wypełnij PIT w bezpłatnym programie PITax:

Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce: