Do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT w 2023 roku?

Sprawdź, do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT w 2023 roku. Przedstawiamy kalendarium rozliczeń podatkowych dla poszczególnych grup podatników oraz typów deklaracji.

Do kiedy rozliczyć PIT 2022/2023? Terminy dla poszczególnych deklaracji

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Terminy, w których należy złożyć poszczególne zeznania podatkowe określa Ministerstwo Finansów. Do kiedy zatem musimy rozliczyć PIT 2022?

PIT 2022, czyli podatek dochodowy za 2022 rok rozliczamy w 2023 roku. Terminy rozliczeń przedstawiają się następująco.

Do 31 stycznia 2023 roku:

Od 15 lutego 2023 roku:

Do 28 lutego 2023 roku:

Do 2 maja 2023 roku:

* UWAGA! Jeśli do 2 maja nie zaakceptujemy lub odrzucimy w usłudze Twój e-PIT wstępnie przygotowanego rozliczenia PIT-37 lub PIT-38, to ulegnie ono automatycznej akceptacji. Zdecydowanie warto do tego czasu zainteresować się swoim rozliczeniem i sprawdzić je korzystając np. z programu do rozliczeń PITax.pl.

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Wypełnienie PIT online

System podatkowy obowiązujący w Polsce czasami może przysporzyć problemów. Odpowiednie wypełnienie deklaracji podatkowej bywa skomplikowane, a pomimo wydłużenia terminu PIT warto rozliczyć się jednak jak najszybciej i najlepiej elektronicznie. Dlatego jeśli chcesz rozliczyć się szybko, bezpłatnie – a przede wszystkim uniknąć błędów – skorzystaj z programu rozliczeniowego online. Specjalny kreator poprowadzi Cię krok po kroku tak, abyś był pewien, że zeznanie jest wypełnione prawidłowo. Możesz skorzystać z niego bezpiecznie w domu, a Twój PIT trafi bezpośredni do wskazanego Urzędu Skarbowego.

Złożenie PIT w Urzędzie Skarbowym

Można wybrać także standardowy sposób złożenia deklaracji PIT. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego (do którego należymy względem miejsca zamieszkania). W danym urzędzie podatnik kieruje się do okienka podawczego, z którego pobiera określoną deklarację. Po wypełnieniu (w urzędzie albo w domu) składa się ją u urzędnika. Istotne jest, by zachować dowód złożenia deklaracji – będzie on bowiem poświadczeniem, że rzeczywiście PIT został złożony w odpowiednim terminie.

Co jeśli nie złożymy PIT-u w terminie?

Jeśli przegapimy termin, do którego powinniśmy rozliczyć PIT, za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki za niezłożenie PIT.

To, czy niezłożenie PIT zostanie potraktowane jako wykroczenie czy jako przestępstwo karne skarbowe, zależy od kwoty należnego podatku. Jeśli kwota ta nie przekroczy pięciokrotności minimalnej pensji krajowej, wymierzy ją urząd skarbowy. Wymierzy ją natomiast sąd, jeśli przekroczy tą kwotę.

Warto nie czekać na wezwanie Urzędu Skarbowego, tylko rozliczyć się jak najszybciej i uwzględnić należne urzędowi odsetki. Konieczne jest również złożenie czynnego żalu.

Czym jest czynny żal?

To powiadomienie razem ze złożeniem deklaracji podatkowej, w której informujemy Urząd Skarbowy o naruszeniu przepisów podatkowych. Jeśli zrobimy to zanim Urząd sam zorientuje się o popełnieniu przez nas wykroczenia lub przestępstwa, może zrezygnować z nałożenia na podatnika kary.

Jak się składa czynny żal?

Czynny żal czyli inaczej Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, wysłać można pocztą, drogą elektroniczną poprzez e-PUAP, platformę e-Urząd Skarbowy lub email. Jeżeli mamy jak, złożyć czynny żal można również osobiście w Urzędzie Skarbowym.

W swojej treści powinien zawierać najważniejsze informacje, takie jak:

Jak w przypadku każdego dokumentu należy pamiętać o miejscowości i dacie złożenia pisma oraz o podpisie. Aby czynny żal był skuteczny, należy wypełnić obowiązki wobec naczelnika Urzędu Skarbowego lub Urzędu Celno-Skarbowego (złożyć zaległe deklaracje lub zapłacić w całości należności wraz z odsetkami).

Wypełnij PIT w bezpłatnym programie PITax:

Przekaż 1,5% podatku na Szlachetną Paczkę

KRS 0000050905

Kopiuj KRS

Przekaż 1,5% swojego podatku Szlachetnej Paczce: