PIT-36: DLA KOGO I DO KIEDY?

PIT-36 to zaraz po PIT-37 najbardziej popularna deklaracja. Tą drugą rozliczają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Pierwsza natomiast jest przeznaczona przede wszystkim dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W jakich jeszcze przypadkach możesz rozliczyć się PITem-36? Do kiedy złożyć tę deklarację? Czytaj dalej!

PIT 36 w pigułce infografika

PIT-36 – DLA KOGO?

Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskałeś przychody z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy?

Rozliczasz się wg. skali podatkowej (tj. 17% lub 32%) i nie rozliczasz się podatkiem liniowym ani ryczałtem ewidencjonowanym?

W takim razie PIT-36 jest dla Ciebie!

W przypadku, gdy uzyskujesz dochody zarówno z działalności gospodarczej, jak i na podstawie np. umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło, rozliczasz wszystko na deklaracji PIT-36. Uruchom program PITax.pl i rozlicz PIT-36 bez problemów >

Co jednak w przypadku, gdy uzyskujesz przychód z kilku działalności gospodarczych, opodatkowanych w różny sposób?

• jeżeli prowadzisz dodatkowo działalność rozliczaną ryczałtowo, poza PIT-36 będziesz musiał rozliczyć również PIT-28,

• jeżeli z innej działalności rozliczasz się podatkiem liniowym, również składasz dwie deklaracje: PIT-36 i PIT-36L.

Od tej zasady są jednak dwa wyjątki:

1) Jeżeli prowadzisz spółkę i Twój wspólnik rozlicza się za zasadach ryczałtu, Ty również będziesz musiał rozliczyć się w ten sam sposób,

2) Jeżeli prowadzisz spółkę i rozliczasz się zarówno z przychodów ze spółki, jak i indywidualnych poza spółką, obydwa rozliczenia muszą być dokonane liniowo. To oznacza, że nie możesz rozliczać przychodów ze spółki liniowo, a indywidualnych wg. skali, oraz na odwrót.

WYJĄTKOWE SYTUACJE ROZLICZENIA NA DEKLARACJI PIT-36.

Istnieje kilka dodatkowych przypadków, w których należy rozliczyć PIT-36 nawet, jeżeli Wasze dochody kwalifikują się do rozliczenia innej deklaracji.

• jeżeli Wasze małoletnie dzieci uzyskują dochód (np. rentę rodzinną), który doliczacie do swoich dochodów,

• jeżeli rozliczasz straty z któregokolwiek źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych,

• jeżeli pracowałeś za granicą dla zagranicznego pracodawcy (tj. nie uzyskiwałeś przychodów za pośrednictwem polskiego płatnika).

Skomplikowane? Bezpłatne programy do rozliczeń pomogą rozliczyć PIT-36 bezbłędnie i bezstresowo. Uruchom program PITax.pl w wersji online>

PIT-36 A WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW.

Co ważne, płatnicy rozliczający się PITem-36 mogą to zrobić zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Jeżeli jeden z małżonków rozlicza się PITem-37 (np. z tytułu umowy o pracę), zaś drugi PIT-36 (działalność gospodarcza) – powinni rozliczyć się wspólnie na deklaracji PIT-36.

W sytuacji, w której jeden z małżonków rozlicza się na zasadach podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego bądź podatku tonażowego, małżonkowie muszą rozliczyć się oddzielnie.

PIT-36 A ULGI OD PODATKU.

Rozliczając się deklaracją PIT-36, podobnie jak w przypadku PIT-37 możesz skorzystać z ulg od podatku lub od dochodów takich jak:

• ulga prorodzinna na dziecko,

• ulga rehabilitacyjna (na leki, sprzęt i usługi rehabilitacyjne etc.),

• odliczenie darowizn (np. ulga dla krwiodawców),

• ulga internetowa (o ile opłaty za internet nie są wliczone jako koszty działalności gospodarczej – wtedy nie można odliczyć ich dwukrotnie).

Więcej o ulgach, jakie możesz odliczyć >

DO KIEDY ROZLICZYĆ PIT-36?

Ostatecznym terminem, do którego należy złożyć deklarację PIT-36 jest 30 kwietnia roku następnego. Jeśli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Dochody za rok 2020 należy zatem rozliczyć do 30 kwietnia 2021 roku (będzie to piątek).