PIT-36: Dla kogo i do kiedy?

PIT-36 to zaraz po PIT-37 najbardziej popularna deklaracja. Tą drugą rozliczają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Pierwsza natomiast jest przeznaczona przede wszystkim dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W jakich jeszcze przypadkach możesz rozliczyć się PITem-36? Do kiedy złożyć tę deklarację? Czytaj dalej!

PIT-36 – Dla kogo?

Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskałeś przychody z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w ramach działalności gospodarczej w związku z umowami dotyczącymi majątku firmowego?

Rozliczasz się wg. skali podatkowej (tj. 12% lub 32%) i nie rozliczasz się podatkiem liniowym ani ryczałtem ewidencjonowanym?

W takim razie PIT-36 jest dla Ciebie!

W przypadku, gdy uzyskujesz dochody zarówno z działalności gospodarczej, jak i na podstawie np. umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło, rozliczasz wszystko na deklaracji PIT-36. Uruchom program PITax.pl i rozlicz PIT-36 bez problemów >

Uwaga: począwszy od 2024 roku (czyli rozliczenia za 2023 rok) nie można już wykorzystywać formularza PIT-36 do rozliczania najmu prywatnego, ponieważ nie jest już możliwe płacenie podatku od najmu prywatnego na zasadach ogólnych. W przypadku, jeżeli osiągasz przychody z tego tytułu, masz obowiązek rozliczyć się za pomocą formularza PIT-28, gdyż podatek zapłacisz w formie zryczałtowanej. A więc jako podatnik, nie masz już możliwości dokonania wyboru między formularzem PIT-28 a PIT-36.

Co jednak w przypadku, gdy uzyskujesz przychód z kilku działalności gospodarczych, opodatkowanych w różny sposób?

• jeżeli prowadzisz dodatkowo działalność rozliczaną ryczałtowo, poza PIT-36 będziesz musiał rozliczyć również PIT-28,

• jeżeli z innej działalności rozliczasz się podatkiem liniowym, również składasz dwie deklaracje: PIT-36 i PIT-36L.

Od tej zasady są jednak dwa wyjątki:

1) Jeżeli prowadzisz spółkę i Twój wspólnik rozlicza się za zasadach ryczałtu, Ty również będziesz musiał rozliczyć się w ten sam sposób,

2) Jeżeli prowadzisz spółkę i rozliczasz się zarówno z przychodów ze spółki, jak i indywidualnych poza spółką, obydwa rozliczenia muszą być dokonane liniowo. To oznacza, że nie możesz rozliczać przychodów ze spółki liniowo, a indywidualnych wg. skali, oraz na odwrót.

Wyjątkowe sytuacje rozliczenia na deklaracji PIT-36

Istnieje kilka dodatkowych przypadków, w których należy rozliczyć PIT-36 nawet, jeżeli Wasze dochody kwalifikują się do rozliczenia innej deklaracji.

• jeżeli Wasze małoletnie dzieci uzyskują dochód (np. rentę rodzinną), który doliczacie do swoich dochodów,

• jeżeli rozliczasz straty z któregokolwiek źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych,

• jeżeli pracowałeś za granicą dla zagranicznego pracodawcy (tj. nie uzyskiwałeś przychodów za pośrednictwem polskiego płatnika).

Skomplikowane? Bezpłatne programy do rozliczeń pomogą rozliczyć PIT-36 bezbłędnie i bezstresowo. Uruchom program PITax.pl w wersji online>

PIT-36 a wspólne rozliczenie małżonków

Co ważne, płatnicy rozliczający się PITem-36 mogą to zrobić zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Jeżeli jeden z małżonków rozlicza się PITem-37 (np. z tytułu umowy o pracę), zaś drugi PIT-36 (działalność gospodarcza) – powinni rozliczyć się wspólnie na deklaracji PIT-36.

W sytuacji, w której jeden z małżonków rozlicza się na zasadach podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego bądź podatku tonażowego, małżonkowie muszą rozliczyć się oddzielnie.

PIT-36 a ulgi od podatku

Rozliczając się deklaracją PIT-36, podobnie jak w przypadku PIT-37 możesz skorzystać z ulg od podatku lub od dochodów takich jak:

Więcej o ulgach, jakie możesz odliczyć >

PIT 36 do pobrania

Pobierz formularz PIT 36:

Formularz PIT 36 pdf

1,5% podatku

Wypełniając zeznanie roczne, pamiętaj o przekazaniu 1,5 procent podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Wspomóż Szlachetną Paczke, jeśli chcesz wesprzeć najbardziej potrzebujących.

Do kiedy rozliczyć PIT-36?

Ostatecznym terminem, do którego należy złożyć deklarację PIT-36 jest 30 kwietnia roku następnego. Jeśli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Dochody za rok 2023 należy zatem rozliczyć do 30 kwietnia 2024 roku (będzie to wtorek).

Rozlicz PIT w darmowym programie PITax:


To również Cię zainteresuje: